הממסד בצרפת נגד שינוי מגדרי של הצרפתית

רוביק רוזנטל | 22 בנובמבר 2017

ראש ממשלת צרפת ואהאקדמיה הצרפתית לא אוהבים את המגמה העולמית ליצור שפה מגדרית שוויונית, שבה יתחשבו בנוכחות נשים במרחב הציבורי והלשוני. לטענת אחדים זה יגרום להתרסקותה של השפה הצרפתית. העיתונים גארדיין וטלגרף כותבים על כך השבוע.

http://bit.ly/2iDRl6C

http://www.telegraph.co.uk/news/2017/10/27/gender-inclusive-french-mortal-danger-language-academie-francaise/

 

תמונה ראשית