קלישאות זה עניין של גאוגרפיה

רוביק רוזנטל | 23 בנובמבר 2021

מהי קלישאה? מי קובע? ביטוי שהוא קלישאה דחויה בתרבות אחת, משמש כמצרך יסוד בשפה אחרת

https://theconversation.com/cliches-may-grate-like-nails-on-a-chalkboard-but-one-persons-cliche-is-anothers-sliced-bread-170495

תמונה ראשית