חתיכת חולה סרטן שכמוך

רוביק רוזנטל | 05 במאי 2020

האקונומיסט מגלה שההולנדים מקללים זה את זה באמצעות מחלות

https://www.economist.com/europe/2020/03/26/why-dutch-swear-words-are-so-poxy

תמונה ראשית