רכילות איננה שיחה בטלה. היא כלי אפקטיבי בחיי העבודה והחברה

רוביק רוזנטל | 02 באוגוסט 2022

בניגוד למקובל, גברים מרכלים לא פחות מנשים, והרכילות מובילה אל שורשי השפות הקדומות, והיא מרכיב הכרחי בקיום מערכות חברתיות ותחומי מקצוע

https://theconversation.com/gossip-has-long-been-misunderstood-heres-how-it-can-help-your-work-and-social-life-185159

תמונה ראשית