כישורי השפה במוח הם כבר בני 25 מיליון שנה

רוביק רוזנטל | 02 במרץ 2021

מחקרים חדשים מגלים שערוצי המוח המאפשרים את קיומה של השפה הם כבר בני עשרות מיליוני שנים 

https://www.ncl.ac.uk/press/articles/latest/2020/04/originsoflanguage25millionyearsold/

תמונה ראשית