האנשים שמלמדים חולי קורונה לחזור ולדבר

רוביק רוזנטל | 17 בפברואר 2021

חולי קורונה רבים מאבדים את יכולת הדיבור. תראפיסטים מפתחים שיטות שיאפשרו להם להחזיר את כושר הדיבור וכישורים נוספים שאבדו

https://www.bbc.com/news/uk-england-birmingham-55660877

תמונה ראשית