שבעה כפרים באירופה שבהם מדברים בשפה פרטית

רוביק רוזנטל | 21 בספטמבר 2021

ברחבי אירופה שוכנים איים של כפרים מבודדים, שבהם מדברים בשפה שאינה משמשת איש מלבדם

https://www.euronews.com/travel/2021/06/03/the-tiny-european-villages-where-they-speak-another-language-from-around-them

תמונה ראשית