1500 שפות ייעלמו עד סוף המאה

רוביק רוזנטל | 21 בדצמבר 2021

תהליך היעלמות השפות בעולם תופס תאוצה, ולפחות רבע מהן בסכנת הכחדה ממשית, רובן באפריקה, סיביר ומרכז אמריקה

https://www.euronews.com/travel/2021/12/20/a-fifth-of-the-world-s-languages-could-disappear-by-the-end-of-the-century-new-study-revea

תמונה ראשית