האם השכול מת?

רוביק רוזנטל | 30 בספטמבר 2014

החברה הישראלית יודעת שכול מאז ימי היישוב ודרך מלחמות המדינה. האם הכאב הפרטי והשכול כאתוס לאומי משלימים זה את זה, או הם דווקא מקור לקונפליקט ולקרע? במסגרת הסדרה "הישראלים"