הזירה הלשונית

רוביק רוזנטל | 30 בספטמבר 2014

השפה שבה מדברים הישראלים עשירה, מגוונת, מצחיקה, רבת השפעות ורבת משלבים. הספר הוא אסופת רשימות שנכתבה לראשונה בטור זירה הלשונית" במעריב