ואללה בסדר

עבד א-רחמן מרעי | 30 בספטמבר 2014

דיוקן לשוני של ערביי ישראל. ערביי ישראל פיתחו שפה ייחודית המשמשים בכל תחומי החיים. בשפה זו, הקרויה גם ערברית, מתערבבים בערבית הפלסטינית מילים, צירופים ומבנים דקדוקיים עבריים. עורך: רוביק רוזנטל