זאת ועו"ד

רן לוסטיגמן ומיכל אהרוני | 16 במרץ 2016

"זאת ועו"ד" הוא הספר הראשון מסוגו המשקף את השפה שבה מדבר עולם המשפט הישראלי. שני הכותבים, עורכי דין ויודעי לשון, מציגים אחת לאחת את דמותה של השפה המשפטית המקומית ואת מחלותיה. לצד הכבוד למסורת המשפטית שנוצרה בישראל, חושפים הכותבים את הנטייה של המשפטנים בישראל להשתמש במליצות וקלישאות, במונחים ארכאיים שמקורם בעיקר מן הארמית, בראשי תיבות ובשיבושי לשון רווחים. הוא מצביע על נטייתם של המשפטנים לאריכות ולהיעדר בהירות. הספר מלווה בדוגמאות רבות, ומגובה במינוח לשוני ומשפטי מדויק. בחלקו האחרון של הספר מובא מילון מקיף של הז'רגון המשפטי הישראלי. עורך: ד"ר רוביק רוזנטל.