ירוק בעיניים

רוביק רוזנטל | 30 בספטמבר 2014

הקיבוץ בעיני ההומור, אנתולוגיה. ההווי הייחודי של הקיבוץ וחיי התרבות העשירם שהתקיימו בו הולידו אוצר של פיליטונים, מקאמות, קריקטורות ולקסיקונים היתוליים.