מחברות נתיבה

נתיבה בן-יהודה | 30 בספטמבר 2014

נתיבה בן יהודה כתבה כל חייה רשימות קצרות ובהן הציגה את עמדתה הייחודית, הקשובה לחייה של השפה ובזה לאלה המנסים לעצב אותה או לבלום אותה. העיזבון נערך לאחר מותב בידי רוביק רוזנטל.