מילים מספרות

רוביק רוזנטל | 31 באוגוסט 2019

גלגולי משמעות של מילים וניבים בעברית. בכל סיפור מילה מובאים הגדרה, גלגולי משמעות, קישור לביטויים אחרים ועוד. מיועד לתלמידי ד'-ו'