עברית אינטרנטית

כרמל וייסמן ואילן גונן | 30 בספטמבר 2014

רשת האינטרנט מטביעה את חותמה על השפה, והישראלים יצרו בה אוצר של מילים, ביטויים, מבנים דקדוקיים וסגנונות. הספר נכתב על ידי שני חוקרים צעירים והוא ראשון בתחומו. עורך: רוביק רוזנטל.