קו השסע

רוביק רוזנטל (עורך) | 30 בספטמבר 2014

החברה הישראלית בין קריעה ואיחוי. החברה הישראלית היא רבת פנים וניגודים. אוסף מתוך גליונות כתב העת "פנים", בהוצאת הסתדרות המורים, בעריכת רוביק רוזנטל.