שורש הדברים

רוביק רוזנטל (עורך) | 30 בספטמבר 2014

עיון מחודש בשאלות עם וחברה, קובץ מאמרים על החברה הישראלית לכבוד מלאת 75 ליאיר צבן.