שירת הפזמניק

רוביק רוזנטל | 25 באוגוסט 2015

"שירת הפזמניק" הוא המילון הלא רשמי של צבא ההגנה לישראל. הוא נועד לכל מי ששירת, משרת ועומד לשרת בצה"ל, להורים, לסבים ולאחים. 2100 ערכי המילון מספרים את סיפור שפת הצבא בפעילות מבצעית ובימי שגרה, את מונחי הלחימה, הציוד, המסלול הצבאי, את ההיררכיה הצבאית, את הווי החיילים ואת מצוקותיהם. המילון מקיף את כל חילות צה"ל: חילות השדה, הים והאוויר, חיילי המודיעין, האפסנאים והשקמיסטים, לאורך 67 שנות קיומו של הצבא.