הרצאות של רוביק רוזנטל ביוטיוב

ישראלית או עברית: באיזו שפה אנחנו מדברים? 

מ"דחילק מוטקה" ועד "אתה תותח": גלגולי הסלנג בזמר הישראלי

מדען, דבר עברית: דילמת השפה של האקדמיה הישראלית

השפה המשפטית: הערות סוציולינגוויסטיות

אפונימים מקראיים כמעצבי זהות לאומית ותרבותית

בין השמשות עם דב אלבוים: פרשת ויחי

פרשת צו במכון ון ליר

הסוגיה האהובה במכון שטיינזלץ: כיצד מרקדין לפני הכלה

אליעזר בן-יהודה: תחיית הלשון והחזון הציוני

שיחה עם תום שגב בערוץ הכנסת

על שפת בני הנוער

כפר קאסם, אירועים ומיתוס

צירופי לשון כראי לחברה הישראלית