ייעוץ לשוני

חוות דעת משפטיות

חוות דעת מומחה בתביעות משפטיות בתחום הלשון עוסקת בדרכי השימוש במילים ונוגעת בשאלות של מילים המשמשות בפרסומות או בסימני מסחר, זכויות יוצרים, מעמד מילה כעילה לתביעות דיבה ועוד. עד כה הוגשו מטעמי מספר חוות דעת, חלקן עדיין בתהליך משפטי. חוות הדעת במשפט "אם תרצו" נגד רועי ילין ואחרים ראו ב"פינת עיון".

 

ייעוץ לפרויקטים לשוניים

ייעוץ לסדרה על השפה בטלוויזיה החינוכית שתעלה בהמשך השנה.

ייעוץ לשוני לשדה התעופה רמון ההולך ומוקם צפונית לאילת.

ייעוץ לתוכנית המצוינות של בית הספר רבין באשדוד.

ייעוץ למוזיאון התנ"ך ההולך ומוקם בוושינגטון.

ייעוץ לתערוכת א-ב-גע-דע בבית התפוצות, שעסקה בהנגשת השפה לילדים בגיל הגן ובית הספר היסודי..

 

ייעוץ לסדרה "לונדון פינת בן-יהודה", שבה יצא ירון לונדון למסע בן שישה פרקים בעברית של היום:

 

עורך ראשי של סדרת משחק לנוער: "הזירה הלשונית" בטלוויזיה החינוכית, שעסקה בצירופי לשון בדרך של משחק ותחרות:

 

 

עורך ראשי של הסדרה האינטראקטיבית להוראת השפה לעולים, בשיתוף עם משרד הקליטה. הערוץ פעל באמצע העשור הראשון של שנות האלפיים.