בִיוּש

רוביק רוזנטל | 25 בינואר 2020

אחת התופעות הנפוצות ברשת היא תופעה הנקראת באנגלית shaming. האקדמיה ללשון קבעה למונח הזה מונח עברי: בִיּוּש. השיימינג נועד לבייש אדם מסוים, בכל גיל ובכל מין, על ידי כך שכותבים עליו ברשתות החברתיות דברים המביישים אותו, מציגים אותו כאדם לא מוסרי, חלש או אפילו רע ומסוכן. התופעה של ביוש אנשים עתיקה מאוד, אבל באינטרנט נוצר מצב חדש. קשה מאוד להילחם בשיימינג, בביוש ברשת, כי המביישים אינם נחשפים בשמם, ואינם צריכים לעמוד מול האדם אותו מביישים, ולקחת אחריות על דבריהם.

המילה "ביוש" מופיעה בספר מימי הביניים בספרד בשם "חובות הלבבות", והמשמעות שלה דומה להיום: הכלמה וביזוי. מילים דומות באותו שורש, בו"ש, מופיעות כבר בתנ"ך ובלשון חז"ל, וביניהן בושֶת, בושה וגם ביישן וביישנות. במסכת אבות נאמר: "לא הביישן למד", וכאן הכוונה למי שאינו שואל שאלות, ואינו משתדל להבין דברים קשים. כאשר כועסים מאוד על התנהגות מסוימת נהוג לומר "בושה וחרפה", ומי שביישו אותו הוא "בוש ונכלם".

בתלמוד דווקא יש ביטוי יפה לבִיוש: 'הלבין פניו ברבים'. כאשר מביישים אדם לעיני כל, הוא מחוויר מאוד. הביטוי הזה מעיד שגם בימים קדומים הכירו והתנגדו לתופעת הביוש, והתקשו להילחם בה.

לתופעת השיימינג, הביוש, מתלווים מונחים נוספים המתייחסים לאנשים העושים ברשת האינטרנט שימוש לרעה. למשל, טרול הוא גולש ברשת שמפריע לדיון ענייני ומכבד ברשת ומנסה להשתלט עליו. מונח חשוב אחר הוא 'בריונות רשת', שבו אדם יכול להשתמש ברשת על מנת להתעלל באדם אחר, לאיים עליו ולפעמים לגרום לו לשים קץ לחייו. כאשר מהלך השיימינג הוא קיצוני מאוד נוהגים לקרוא לגם "לינצ'טֶרְנֶט", משפט לינץ' ברשת. לינץ' הוא משפט שדה שעושים לאדם חף מפשע בלי להוכיח אשמה, ובלי שהוא יכול להגן על עצמו. בגלי צה"ל הציע מישהו ממושג דו-לשוני: 'ביוש-נֶט'.

האם יש מילה שהיא ההיפך מ"ביוש"? בהחלט יש. כיבוד. כאשר אנחנו מכבדים אדם אחר גם אם איננו מסכימים לדעותיו, אנחנו אומרים לו: אתה אדם כמונו. כאשר אנחנו מזלזלים בו, מתעללים בו ומראים לכל העולם מה אנחנו חושבים עליו, זהו ביוש. וכפי שאנחנו רוצים שיכבדו אותנו ולא יביישו אותנו, כך חשוב שאנחנו נכבד אחרים, ולא נבייש אותם לעיני כל.מילים נוספות

אות

25 בינואר 2020

בִיוּש

25 בינואר 2020

דיבור

25 בינואר 2020

חופש

25 בינואר 2020