המנון

רוביק רוזנטל | 28 באוקטובר 2014

המנון הוא שיר רשמי, שמבטא או מסמל בעיקר מדינות. לכל מדינה יש המנון, ואותו משמיעים בהזדמנויות רשמיות. לא רק למדינות יש המנונים, אלא גם למוסדות כמו בתי ספר, תנועות, קבוצות כדורגל ועוד.

המילה המנון מופיעה במדרש. רבי יהודה אמר: "ראה כבוד שחלק הקב"ה למשה שהניח את העליונים ובא אצל משה, והיו מלאכי השרת באין לומר הימנון לפניו" (שמות רבה מה). המנון כאן הוא שיר תהילה שהמלאכים שרים למשה. המשורר אלכסנדר פן כתב את השיר "הבו לבנים", עוד לפני שקמה מדינת ישראל. הוא כתב: "כולנו נשיר,/ המנון בניין ארצנו/ במקום אתמול/ יש לנו מחר/ ובעד כל קיר,/ בהרף בנייננו/ עתיד עמנו לנו שכר".

הימנון היא מילה שמקורה יווני. אצל היוונים Hymnos היה שיר תהילה ששרו לאלים ולגיבורים. במקור ההמנון היה שיר חתונות, והוא כנראה קשור לשמה של אלת החתונות במיתולוגיה היוונית, הימֶן.

המנון איננה המילה היחידה בעברית שמקורה בשפה היוונית. בעברית מאות רבות של מילים יווניות, אבל כמו המילה המנון, אנחנו מתייחסים אליהן כאל מילים עבריות לכל דבר. בדרך כלל המילים האלה נכנסו לשפה העברית בתקופת המשנה והתלמוד, כאשר היוונים שלטו בכל האזור. בין המילים החשובות שנכנסו לעברית מיוונית אפשר להזכיר את 'בסיס', 'פרצוף', 'דורון' ועוד רבות רבות.מילים נוספות

אות

25 בינואר 2020

בִיוּש

25 בינואר 2020

דיבור

25 בינואר 2020

חופש

25 בינואר 2020