חודשים

רוביק רוזנטל | 28 באוקטובר 2014

בלוח השנה העברי יש שנים עשר חודשים. החודשים האלה הם חודשי שנת ירח. בכל חודש משלים הירח סיבוב סביב כדור הארץ. כשהסיבוב נגמר מתחיל סיבוב חדש, והירח חוזר להתמלא. לכן נקרא חודש בעברית גם יֶרַח.

שמות החודשים של הלוח העברי מושפעים משמות של חודשים שנוצרו בעמים בסביבה, בעיקר אכדית, והם דומים מאוד ללוח השנה האשורי והבבלי. בערבית ובשפות אחרות יש שמות דומים מאוד לשמות החודשים העבריים.

חודש תשרי דומה לשם החודש תשריתו באכדית, שפירושו התחלה. חודש חשוון נקרא בבבלית וַרְחֻ שַׁמְנוּ, כלומר, היֶרח השמיני, וממנו נולד השם מרחשוון, ובקיצור, חשוון. חודש כסלו נקרא באכדית קיסלימוּ או קיסליווּ. חודש טבת נקרא באכדית טֶבֶּתוּ. חודש שבט נקרא באכדית שַׁבָּטוּ, שפירושו 'גשם הרסני'. חודש אדר נקרא באכדית אדארוּ, ופירושו חודש הדיש, או לפי פירוש אחר  חודש האפֵלה. חודש ניסן נקרא באכדית ניסאנוּ. חודש אייר נקרא באכדית אָאָרוּ. חודש סיוון נקרא באכדית סימאנוּ, ופירושו בשפה הזו זמן או תאריך קבוע. חודש תמוז נקרא על שמו של אל בבלי ואשורי. חודש אב נקרא באכדית אַבּוּ, חודש אלול נקרא באכדית אֶלוּלוּ, שפירושו זמן הקציר.

ביהדות התחולל ויכוח גדול מהו החודש הראשון, מתי מתחילה השנה. לפי התנ"ך ניסן הוא החודש הראשון, וזה מה שאנו נוהגים לומר בהגדה של פסח. במשנה ובתלמוד העדיפו לראות בחודש תשרי את החודש הראשון, וכך נקבע לדורות. החכמים קבעו שיהיו ארבעה ראשי שנה, וניסן יהיה אחד מהם, אבל תשרי, כמו במסורת הבבלית, הוא ראש השנה החשוב בין הארבעה ולפיו נקבעים סדרי החיים.

לא כל שמות החודשים העבריים כתובים בתנ"ך. החודשים תשרי, חשוון, אייר, אב אינם נזכרים בתנ"ך. חודש שבט מופיע בספר זכריה. יתר החודשים נזכרים בעיקר בספרים אסתר ונחמיה. בספר יחזקאל מופיע השם התמוז, והכוונה כנראה לאליל תמוז. את חודש תשרי אפשר לקרוא בשתי צורות: תשרִי ותשרֵי.

בתלמוד מספרים את סיפור השנה לפי החודשים, ואנחנו רואים כמה הם היו קרובים לטבע ולחקלאות. וכך נכתב במסכת פסחים (צד):  "בארבעה שבילין חמה מהלכת. ניסן אייר וסיוון מהלכת בהרים כדי לפשר את השלגין. תמוז אב ואלול מהלכת בישוב כדי לבשל את הפירות. תשרי מרחשון וכסליו מהלכת בימים כדי לייבש את הנהרות. טבת שבט ואדר מהלכת במדבר שלא לייבש את הזרעים".

נעמי שמר כתבה שיר אהוב מאוד על חודשי השנה, המתחיל במילים "בתשרי נתן הדקל/ פרי שחום נחמד". נתן יונתן כתב שיר על סוף הקיץ. הוא פותח במילים "מת אב ומת אלול, ומת חומם/ גם נעלם תשרי ומת עמם". המילים האלה לקוחות מפיוט של המשורר העברי מימי הביניים שמואל הנגיד. גם על חודשים אחרים נכתבו שירים רבים. יהודה אלחריזי כתב בספר הפיוטים הנפלא תחכמוני יצירה גדולה בשם "מחברת חודשי השנה". אלחריזי רואה דווקא בחודש ניסן את החודש הראשון בשנה.מילים נוספות

אות

25 בינואר 2020

בִיוּש

25 בינואר 2020

דיבור

25 בינואר 2020

חופש

25 בינואר 2020