כיתה

רוביק רוזנטל | 25 בינואר 2020

הרבה שנים מחיינו אנחנו יושבים בתוך "כיתה". בבית הספר, באוניברסיטה, בכל מקום שבו מלמדים אותנו משהו. "כיתה" היא גם המקום שבו אנחנו לומדים, גם השלב של הלימודים: כיתה אלף, כיתה חית, וגם קבוצת התלמידים שאתם אנחנו לומדים. כאשר לומדים יחד לאורך כמה שנים נזכור תמיד מי היה "בכיתה שלנו".

לא רק בבית הספר יש כיתות. הצבא מחולק לקבוצות שבתוכם החיילים מתאמנים, וכל יחידה כזו מתחלקת ליחידות קטנות יותר. חטיבה מחולקת לגדודים, גדודים לפלוגות, פלוגות למחלקות, ומחלקות – לכיתות. כיתה היא קבוצה קטנה של חיילים. למפקד שלה קורים מפקד כיתה, או בראשי תיבות: מֵם כף.

מהיכן הגיעה המילה הזו, כיתה? כיתה לא מופיעה בתנ"ך, וגם לא במשנה או בתלמוד. זו מילה חדשה בעברית, אבל יש לה בכל זאת מקור מוקדם. בתלמוד מופיעה המילה "כַּת". כת פירושה קבוצה של אנשים. למשל, אנחנו מכירים מן ההיסטוריה הקדומה שלנו את כת היחד שהיא קבוצת האיסיים שהאמינו בחיי צניעות במדבר. צורת הרבים של "כת" היא "כיתות". כשחיפשו מילה מתאימה לקבוצה של לומדים, הפכו את "כיתות" למילה בצורת יחיד: "כיתה". לשיטה הזו אנחנו קוראים "גזירה לאחור". אנחנו גם נוהגים לומר "כַתות" ולא כיתות כדי לא להתבלבל עם כיתות הלימוד.

כשאנחנו מדברים היום על "כת", הכוונה היא לקבוצה קטנה של אנשים החיים יחד או מאמינים בתורה של אדם מסוים ומושפעים ממנה. יש גם כַתות שבהן מנתקים אנשים מהמשפחות שלהם ודורשים מהם לעשות דברים נוראים, ולכן הרבה מדינות מוציאות כתות כאלה מחוץ לחוק.

 מילים נוספות

אות

25 בינואר 2020

בִיוּש

25 בינואר 2020

דיבור

25 בינואר 2020

חופש

25 בינואר 2020