לַעַז

רוביק רוזנטל | 28 באוקטובר 2014

לעז הוא שפה זרה, שפה שאיננה עברית. בתלמוד יש דיון ארוך בנושא של תרגום, ומדברים בו על שפות שונות, כמו גיפטית (מצרית), עילמית, מדית (פרסית), יוונית ועוד. לשפה היוונית הם קוראים לעז. היום אנחנו קוראים לשפות שאינן עברית שפות לועזיות, ולמילים שאינן עברית אבל אנחנו משתמשים בהן בשפה שלנו מילים לועזיות.

המקור של המילה הזו, לעז, הוא בתנ"ך. בתהילים כתוב: "בְּצֵאת יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם בֵּית יַעֲקֹב מֵעַם לֹעֵז" (תהילים קיד 1). זהו פסוק מאוד ידוע, כי אנו שרים אותו כל שנה בסדר פסח. הפרשן מימי הביניים ר' דוד קמחי, הנקרא רד"ק, מסביר ש'עם לועז' הוא עם שמדבר בלשון אחרת, שאינה עברית. הוא רומז שמקור המילה הזו הוא עַז, כי העם הזה שאינו מדבר עברית הוא 'עז פנים', כלומר חצוף. בשפה הערבית יש שורש מאוד דומה, לע"ז, ופירושו לעוות ולסובב דברים, ובנראה לעז הוא שפה שמעוותת את העברית.

הקשר הזה מסביר גם את המשמעות השנייה של המילה לעז. לעז פירושה בתלמוד גם לומר דברים רעים על מישהו אחר, בדרך כלל דברים לא נכונים או דברים מעוותים, שנועדו לפגוע בו. בתלמוד מסופר על אשה שהתלוננה בפני הרב יוסף על החלטה של הרבנים שהיא לא מסכימה אתה. הוא ענה לה: "בתי, אל תוציאי לעז על דברי חכמים!" (תלמוד בבלי, מסכת יבמות לד ב).

שנים רבות אחרי שכבר השתמשו במילה לעז במשמעות של שפה שאינה עברית, אמרו שאלה ראשי תיבות של הביטוי לשון עם זר. אנחנו יודעים שהמילה הזו לא נולדה מראשי התיבות, אלא ראשי התיבות נוצרו אחרי שהמילה כבר היתה קיימת, אבל יפה לראות איך יש קשר בין ראשי התיבות האלה לבין המשמעות של המילה. דבר דומה קורה למילה תיקו, שהיא מילה המופיעה בתלמוד, ופירושה שאין פתרון לבעיה, אף אחד לא הציג פתרון שכולם מסכימים לו. המילה הזו היא קיצור של המילה הארמית תיקום, כלומר תעמוד, והכוונה היא שהשאלה שדנו בה תמשיך לעמוד, עוד אין לה פתרון. בשנים מאוחרות יותר חיברו למילה הזו ראשי תיבות: תשבי יתרץ קושיות ובעיות, כלומר רק אליהו הנביא יפתור את הבעיה. מאז אנחנו משתמשים במילה תיקו כשאין הכרעה, בעיקר במשחקי כדורגל.מילים נוספות

אות

25 בינואר 2020

בִיוּש

25 בינואר 2020

דיבור

25 בינואר 2020

חופש

25 בינואר 2020