נָצִיג

רוביק רוזנטל | 28 באוקטובר 2014

נציג הוא אדם המופיע במקומות שונים, ומביא את העמדה של ארגון או חברה, או של אדם אחר. הנציג מופיע במקומות שונים כדי לומר מה חושבים האנשים ששלחו אותו. למשל, אם יש בבית הספר ועדה או אירוע שלא כל הכיתה יכולה להשתתף בו, הכיתה שולחת נציג אחד או שניים, כדי שיהיו הנציגוּת שלה, שימסרו מה כולם חושבים.

הנציג נקרא כך כי הוא מציג את הדעות והמחשבות של אלה ששלחו אותו, וכי הוא מייצג אותם. גם להציג וגם לייצג הם מן השורש יצ"ג, ולכן המילה הזו, נציג, קצת שונה, כי היא כוללת את האות נ'. כאשר אנו רוצים לומר שארגון מייצג בצורה טובה את האנשים ששלחו אותו נאמר שהוא ארגון יציג.

בעברית יש מילים וביטויים שונים שהפירוש שלהם דומה למילה נציג. המילה הנפוצה היא שליח, כלומר, אדם ששלחו אותו להציג את העמדה. במקורות הוא נקרא גם שלוח. בתלמוד כתוב: "שלוחו של אדם כמותו", כלומר, כשהשליח מדבר, כאילו האדם ששלח אותו מדבר. שני ביטויים אחרים הם בא כוח, וגם מיופה כוח. בא כוח הוא מי שכאילו קיבל כוח ממי ששלח אותו לייצג אותו. מיופה כוח הוא מי שהפכו אותו הכוח שלו יפה לייצג אותו.

השורש יצ"ג מופיע במילים רבות וחשובות, אך בדרך כלל הי' של השורש נעלמת. אנחנו צופים בהצגה בתיאטרון, ורואים מוצגים בתערוכה, עבודות שמציגים אותן לפנינו. המסך של הטלוויזיה נקרא צג, כי עליו מוצגים הדברים שאנו רואים.מילים נוספות

אות

25 בינואר 2020

בִיוּש

25 בינואר 2020

דיבור

25 בינואר 2020

חופש

25 בינואר 2020