עִבְרִית

רוביק רוזנטל | 28 באוקטובר 2014

עברית היא השפה בה אנחנו מדברים במדינת ישראל. זו השפה בה נכתבו ספר התנ"ך, וספרים רבים אחרים לאורך הדורות. העברית שייכת למשפחת השפות השמיות, שאליה שייכות גם שפות חשובות אחרות, כמו ערבית וארמית ואמהרית, השפה הנהוגה באתיופיה.

המילה עברית כשם של שפה מופיעה בתלמוד, אבל שם הכוונה לפי כל הסימנים לא לעברית שאנחנו מדברים היום, אלא דווקא לארמית, שבה דיברו בני ישראל אחרי שגלו לבבל. במשנה כתוב: "גט שכתבו עברית ועדיו יוונית; (כתבו) יוונית -  ועדיו עברית" (גיטין ט ח). הגט היה כתוב כידוע בארמית. רק בימי הביניים החלו לדבר על השפה שלנו בשם עברית, והיא נקראה גם "לשון עֶבֶר" או בקיצור "עִבְרִי".

אנחנו מדברים גם על מדינה עברית, כלומר, מדינת ישראל, ועל העיר העברית הראשונה, היא תל אביב. המילה עברי מופיעה בתנ"ך ומתייחסת לבני ישראל. יש ויכוח מהו המקור שלה. יש כאלה שקושרים אותה לעֶבֶר, שהוא דמות קדומה בתנ"ך, הרבה לפני אברהם אבינו. יש טענה שהמילה הזו נוצרה מן המילה חַבִּירוּ, שהיה באכדית שם של שבט נודדים. יש גם טענה שהעברים היו אלה שגרו מן הָעֶבֶר המערבי של נהר פרת.

לעברית שאנחנו מדברים היום, המבוססת על העברית של התנ"ך והתלמוד, אנו קוראים העברית החדשה. כאשר החלו לדבר עברית בארץ ישראל בתקופה הראשונה של הציונות, היתה על כך מלחמה גדולה, כי רבים לא הכירו את השפה, והעדיפו שפות שונות כמו יידיש, רוסית וגרמנית. אז נולדה הסיסמה "יהודי, דבר עברית!" וגם נכתב לה שיר שאותו שרו האנשים שנלחמו למען העברית. השיר החל במילים: "יהודי, דבר עברית, שפת עמך וארצך! יהודי, זכור תמיד, כי עברית היא שפתך!"

העברית היא שפה אחת, אבל יש כל מיני צורות לדבר בה וללמוד אותה. כאשר מלמדים עולים חדשים או ילדים את השפה, היא נקראת עברית קלה. כאשר מישהו מדבר בשפה יפה ומדויקת, אומרים שהוא מדבר עברית צֶחָה. ואם מישהו משתמש במילים קשות שמעטים מבינים, אומרים שיש לו עברית של בית מרקחת, כי בבית מרקחת יש תרופות עם שמות שאף אחד לא מבין. כשמישהו לא מבין דברים פשוטים אומרים לו בכעס ובלגלוג: "אתה לא מבין עברית?", וכשלא מבינים למה השני מתכוון אומרים לו: "דבר עברית!", כלומר, דבר בצורה פשוטה.

כאשר אנחנו מתרגמים מילה משפה זרה, או מתאימים אותה לשפה העברית, אנחנו מְעַבְרְתִים אותה. הפועל 'לעברֵת' נוצר מן המילה עברית. לשורש כזה, שנולד ממילה שיש לה כבר שורש, קוראים שורש תנייני.

 מילים נוספות

אות

25 בינואר 2020

בִיוּש

25 בינואר 2020

דיבור

25 בינואר 2020

חופש

25 בינואר 2020