מילון הגרמנית שבעברית

רוביק רוזנטל | 23 במרץ 2020

הזירה הלשונית מציגה: מילון המילים והצירופים המשמשים בעברית ומקורם בשפה הגרמנית. במילון כ-550 ערכים, והוא פתוח לתוספות והשלמות. המילון חושף את ההשפעה הרבה שיש לגרמנית על העברית בתחומי המדע והרוח, הבניין והמזון, יחסי אנוש ושפת היומיום. למילון מצורף מפתח נושאי.

מבוא

העברית החדשה הושפעה מאז ראשית תחייתה משפות רבות. השפעה זו התרחשה במשלבים השונים ובתחומים רבים וכן בהיבטים לשוניים שונים. הסלנג הישראלי מכיל מילים לועזיות וביטויים שאולים על כל צעד ושעל, או בגרמנית auf Schritt und Tritt. ההשפעה ניכרת בתחומים מקצועיים או אקדמיים רבים, וכן במשלב הבינוני.

מה מעמדה של הגרמנית בין השפות המשפיעות? ניתן להציג אותו כמעמד ביניים. העלייה הגרמנית שלפני עליית הנאצים לשלטון הייתה מצומצמת. מעמד היידיש כשפה עממית, והרוסית והפולנית היה איתן יותר ועקבותיהן ניכרות בהתפתחות העברית החדשה מאותה תקופה יותר מן הגרמנית. העלייה הגדולה מגרמניה התקשתה בטמיעה החברתית והלשונית, רבים מתוכה לא הצליחו לאמץ את העברית ועל כן גם התקשו להשפיע עליה. ובכל זאת ניתן להצביע על השפעה לא מעטה של הגרמנית על העברית החדשה. השפעה זו נמשכה עד שנות הארבעים, במהלך קליטת העלייה החמישית, ומעט מאוד אחריה, פרט לכמה חידושים בתקופה המודרנית.

קיימים כמה קשיים בניתוח ההשפעה הגרמנית. מילים רבות ביידיש מקורן בגרמנית והן נשמעות זהות למקור הגרמני. האם נוכל לומר שמילים כמו שווּנג, דרֶק, דוּרך, פיינשמֶקֶר וכדומה מקורן ביידיש או בגרמנית? במקרים אלה בחרתי להציג אותן במילון כיוון שהשימוש בהם בין דוברי הגרמנית היה נפוץ. בתחום תרגומי השאילה המצב סבוך עוד יותר, שכן צירופים מתורגמים לא מעטים קיימים במגוון שפות אירופיות, מן האנגלית והצרפתית דרך הגרמנית ועד הפולנית והרוסית. מילון הגרמנית בעברית מכיל צירופים שבהן ניתן לקבוע בוודאות מֵרבית שמקורם בגרמנית.

*

השאילה הישירה מגרמנית נחלקת בעברית החדשה לשתי קבוצות עיקריות. הקבוצה האחת היא מונחים שנקלטו בסלנג הישראלי הכללי בתקופות שונות או לאורך השנים, כמו 'אייזן' ו'קאפוט' שהתיישנו, או 'צימר' ו'שטרודל' הרווחות עד היום, לאחר שעברו מעתק משמעות כלשהו. רוב המילים בשאילה ישירה המוצגות במילון נהגות בדרך הגרמנית. כך למשל נהגים רוב שמות חודשי השנה האזרחית בדרך הגרמנית. בקבוצה קטנה דוברי העברית שינו מעט את ההגייה, בעיקר במילים המסתיימות בתנועת e, שזכו לתנועת a, כגון מרמלדה.

השאילה הישירה מתמקדת בתחומים אופייניים. ביניהם מזון ולבוש, רפואה, דפוס ועוד. תחום בולט הוא תחום הבניין, הנשען על מעמד העל של הגרמנית בתחום הארכיטקטורה והבניין, ולצידו תחום הרכב, שבו ניכרת גם השפעת האנגלית המנדטורית. המערכת האקדמית נשענת אף היא ברובה על הגרמנית, מהקורס והסמסטר ועד הדיקן והפרופסור.

ערוץ מרכזי נוסף להשפעה של שפות לועזיות על העברית היא יצירת שורשים חדשים ממילים לועזיות, ובכך הטמעתם בשיטת יצירת המילים השמית. מנגנון זה מכונה 'שורש גזור שם'. דוגמאות לכך מן הגרמנית הן 'לדקלם' מן הפועל הגרמני deklamieren, 'לצנזר' ועוד.

ערוץ חשוב של השפעה בין לשונית הוא שאילת המשמעות, הרחבה משמעות של מילה בעקבות הרחבתה בשפה המשפיעה. דוגמה לכך מן הגרמנית היא המילה 'אחות' בהוראת מטפלת רפואית, בעקבות השימוש ב-Schwester בהוראה הכפולה בגרמנית. בכמה מקרים מגיעה השפעת הגרמנית במה שקרוי תשמוצים, הרחבת משמעות מילה עקב דמיון הצליל למילה לועזית, כגון תֶרַח בעקבות töricht, אווילי.

*

לגרמנית השפעה מרכזית בתחום תרגומי השאילה, היינו, צירופים בשפה זרה שתורגמו לעברית. כאמור, גם כאן הקושי רב. בעברית החדשה אלפי צירופים שיש להם מקבילה גרמנית, אך רובם קיימים בשפות נוספות משפיעות יותר, ולכל היותר הגרמנית היא כאן בחזקת תומכת. עם זאת ניתן להצביע על מאות צירופים וניבים שמקורם גרמני, ואין להם מקבילה בשפה משפיעה אחרת. כך צירופים פשוטים כמו 'שיווי משקל':  Gleichgewicht, או 'שולחן כתיבה', Schreibtisch. קבוצה קטנה ומעניינת היא ניבים שמקורם בסיפורי המקרא, אך בגרמנית ובעקבות זאת בשפות אחרות הם זכו להוראה חדשה וכך חזרו אל העברית, כמו 'אות קין', 'בשורת איוב' ועוד. צירופים חשובים עוסקים בעולם המחשבה והרעיונות: השקפת עולם, מדעי הרוח, מלחמת תרבות ועוד.

לצד הצירופים הפשוטים תרמה הגרמנית באמצעות תרגום השאילה ניבים פועליים רבים לעברית. כך 'אימץ אל לבו', 'הצֶבע חזר לפניו' ועוד. ביטויי שיחת יומיום רבים מקורם בגרמנית: 'נעמוד בקשר', 'אם כבר – אז כבר', 'מה השעה?' ועוד.

לא מעט מונחים שעיצבו את הלקסיקון הציוני מקורם בגרמנית. בראשם 'מדינת היהודים' של הרצל, 'יהדות השרירים' של נורדאו, והמונח ציונות עצמו, בעקבות Zionismus. לצידם מתקיימים בעברית מונחים מהתקופה הנאצית כגון צלב הקרס, ליל הבדולח, מחנה ריכוז, וכן בשאילה ישירה נאצי, קאפו וגסטאפו.

תחומים נוספים שבהם בולט מעמד תרגומי השאילה הוא התחום הצבאי: מלחמת מגן, משמעת ברזל ועוד. תחום החינוך: בית ספר יסודי, גן ילדים. תחום הרפואה: בית חולים וקופת חולים. הזואולוגיה והבוטניקה זכו אף הם להשפעה גרמנית, וכך ניתנו בתרגום מגרמנית שמות לדוב הנמלים, לסוס היאור ולתות השדה. תחומים אלה ואחרים מרוכזים במפתח שבסוף המילון.

המילון מבוסס על מגוון מקורות. ביניהם מילון לועזי עברי בהוצאת פרולוג, מילון גרמני-אנגלי מקוון (dict.cc), מילון הגרמנית בעברית של אוריאל אדיב המיועד לדוברי גרמנית, מילון בן יהודה שטראסה, מילון הסלנג המקיף, מילון הצירופים, ומידע שנאסף באתר הזירה הלשונית. כל תוספת והערה יתקבלו ברצון, ובמידת הצורך ישולבו במילון, אנא שלחו באמצעות 'צור קשר' באתר.

המילון

מקרא:

ג"ש. שורש גזור שם: פעלים בצורה עברית בעקבות מילה גרמנית. דוגמה: דִקלם.

ש"י. שאילה ישירה: מילים בגרמנית המשמשות כמות שהן ובהגייה ההמקורית בין דוברי העברית. דוגמה: אלמנט.

שי"מ. שאילה ישירה שהתיישנה. דוגמה: בלינדֶר.

ש"מ. שאילת משמעות: הרחבת משמעות של מילה עברית בעקבות הרחבתה בגרמנית. דוגמה: תנועה.

ת"ש. תרגום שאילה: מטבע לשון עברית המתורגמת ממטבע לשון גרמנית. דוגמאות: אם כבר אז כבר, מדעי הרוח.

א

אבזץ. Absatz. פיסקה, מונח מתחום הדפוס. ש"י.

אבן יסוד. Grundstein. בהשאלה: עיקרון בסיסי. ת"ש.

אבסורד. Absurd. ש"י.

אבעבועות רוח. Windpocken. ת"ש.

אגרוף ברזל. eiserne Faust. מקובל בשפה הצבאית. ת"ש.

אדון נכבד. sehr geehrter Herr (אדון נכבד מאוד). פנייה רשמית במכתבים המיועדים לגבר. ת"ש.

אדם עליון. Übermensch. בן אנוש בעל סגולות נעלות המזכות אותו בכוח ובשלטון.  הצירוף המקורי נטבע על ידי הפילוסוף פרידריך ניטשה. ת"ש.

אוֹבֶּרקאנט. Oberkante. פני משטח עליון של קורה או רצפה. ש"י.

אוזני חמור. Eselsohren. קפלים בספר לשמירת עמוד במהלך קריאה, או במחברת בהווי הילדים. ת"ש.

אוטובוס. Autobus. ש"י.

אוטומבּיל. Automobil. מכונית, בדרך כלל להסעה ציבורית. שי"מ.

אוֹמָה. Oma. סבתא. שי"מ.

אומץ לב אזרחי. Zivilcourage. ת"ש.

אונטרפּוץ. Unterputz. מנגנון פנימי של ברז קיר. ש"י.

אוּנטֶרקאנט. Unterkante. פני משטח תחתון של קורה או רצפה. ש"י.

אוֹסְט יוּדֶן. ostJuden. יהודים יוצאי מזרח אירופה. מילולית: יהודי המזרח. שי"מ.

אוֹפָּה. Opa. סבא. שי"מ.

אוקטובר. Oktober. ש"י.

אות קין. das Kainszeichen tragen (לשאת את אות הקין). אירוע מן העבר המטיל כתם מוסרי חמור על מעמדו הציבורי של אדם. בעקבות ספר בראשית. ת"ש.

אזיאת. Asiat. כינוי גנאי של יוצאי גרמניה לתושבים שפגשו בארץ ישראל. מילולית: אסיאתי. ש"י.

אחות. Schwester. מטפלת רפואית, בעקבות הוראה כפולה מקבילה בגרמנית. ש"מ.

אידיוט. Idiot. טיפש גמור. מדעית: בעל מנת משכל נמוכה באופן קיצוני.

איזוליר באנד. Isolierband. סרט בידוד. ש"י.

אייזן. Eisen. ברזל. בהשאלה: אדם חזק ומוצלח. שי"מ.

אייזן בטון. Eisenbeton. ברזל מזוין. בסלנג: אדם חזק ומוצלח. שי"מ.

אייס קפה. Eiscafé. ש"י.

אימץ אל לבו. jemanden an sein Herz drücken. חיבק. בהרחבה: התייחס באהדה ובחום לרעיון או לאדם. ת"ש.

אין לו מושג. הוא חסר כל מידע בעניין. keine Ahnung. ת"ש.

אין לו מושג ירוק. הוא חסר כל מידע בעניין. keine grüne Ahnung. הביטוי קיים גם בפולנית. ת"ש.

אינטליגנט. intelligent. בעל יכולת שכלית, נאמר גם באירוניה. ש"י.

אינטֶרנציונל. Internationale. התאגדות פועלים בינלאומית. ש"י.

איניציאל. Initial. אות רישית. ש"י.

אינפנטיל. infantil. ילדותי בצורה קיצונית. ש"י.

איקס. X. ערך מתמטי לא ידוע. ש"י.

אלטה זאכן. alte Sachen. סמרטוטר, מוכר גרוטאות וסמרטוטים. מילולית: דברים ישנים. ש"י.

אלמנט. Element. ש"י.

אם כבר, אז כבר. wenn schon, denn schon. יש להשלים את המשימה, יש למצות את האפשרויות. ת"ש.

אמביציוזי. ambitiös. ש"י.

אמרה שחוקה. abgedroschene Redensart. קלישאה, מטבע לשון המצויה בשימוש יתר. מילולית: אמרה שנדושו ממנה הגרעינים. ת"ש.

אנאלפאבית. Analphabet. ש"י.

אַסְתְמָה. Asthma. מחלת דרכי הנשימה. ש"י.

אפריל. April. ש"י.

אֶקָגֶ. E-K-G. תרשים תפקוד הלב במערך הרפואי. ראשי תיבות: elektrokardiogram. ש"י.

אֶקוֶולט. Eckwelt. מקום נידח. הביטוי אינו מופיע בצורה זו במילוני הגרמנית, אך מקורו בחיבור המילים Ecke, פינה או קצה; Welt, עולם. שי"מ.

אֶקזיסטֶנציאליזם. Existentialismus. תפיסה פילוסופית המעמידה את קיום האדם וחרותו במרכז. ש"י.

אקזמפלאר. Exemplar. כינוי לאדם מיוחד ולעיתים מוזר. מילולית: דוגמה. ש"י.

אקטואר. Aktuar. בעל מקצוע המתמחה בניתוח סטטיסטי-מתמטי, בעיקר בתחומי הביטוח והפיננסים. ש"י.

אקטיב. aktiv. מאזן נכסים וחובות. ש"י.

אַקְצֶנט. Akzent. מבטא, וכן הברה מוטעמת. שי"מ.

אראבֶּר. Araber. כינוי גנאי לבני עדות המזרח בתקופת היישוב. מילולית: ערבי. שי"מ.

אֶרדונג. Erdung. הארקה. ש"י.

ב

באוהאוס. Bauhaus. תפיסה בארכיטקטורה. ש"י.

בבקשה. תשובה מקובלת בעקבות 'תודה', על פי Bitte schön, מילולית: בקשה נאה. ש"מ.

בוּקסָה. Büchse. טקסט במסגרת בז'רגון הדפוס. מילולית: קופסה, תיבה.  שי"מ.

בייץ. Beize. צבע רהיטים שקוף. ש"י.

ביס. Biss. מילולית: נשיכה. בשימוש: טעימה. ש"י.

בירוקרט. Bürokrat. ש"י.

בישוף. Bishof. ש"י.

בית אבות. Altersheim. ת"ש.

בית חולים. Krankenhaus. ת"ש.

בית ילדים. Kinderhaus. רָוַוח בקיבוצים. ת"ש.

בית משוגעים. Irrenhaus. ת"ש.

בית ספר יסודי. Grundschule. ת"ש.

בית ספר עממי. Volksschule. ת"ש.

בלוֹק. Block. לבנת בניין. ש"י.

בלינדֶר. Blinder. חובש משקפיים. מילולית: עיוור. שי"מ.

בלינקֶר. Blinker. פנס איתות ברכב. שי"מ.

בליץ. Blitz. מתקפת בזק מאסיבית, וכן משחק בזק בשחמט. מילולית: הבזק. ש"י.

בלקון. Balkon. מרפסת. שי"מ.

במרוצת השנים. im Laufe der Jahre. ת"ש.

בנדיט. Bandit. פרחח. מילולית: חבר בכנופיית עבריינים. שי"מ.

בנקרוט. Bankrott. פושט רגל. שי"מ.

בערבון מוגבל. mit beschränkter Haftung. ת"ש.

בפעם המי יודע כמה. ich habe dir das jetzt zum soundso vielten Mal gesagt‏ (אמרתי לך את זה בפעם המי יודע כמה). ת"ש.

ברוֹם. Brom. יסוד כימי. ש"י.

ברֶנֶר. Brenner. דוד חימום המוסק בהבערת אש. שי"מ.

בשורת איוב. Hiobsbotschaft. הודעה על אסון כבד. בעקבות איוב פרק א'. ת"ש.

בתיאבון! mit Appetit. מילולית: עם תיאבון. ת"ש.

ג

גוגל מוגל. Goggelmoggel. מאכל ביצים ויין. גם שמו הגרמני של המפטי דמפטי. ש"י.

גודל השעה. die Grösse der Stunde. ת"ש.

גוטֶה. Gute. טוב. מוכר בעיקר בצורה הכפולה: גוטה גוטה. ש"י.

גומי. Gummi. ש"י.

גֶזונדהייט. Gesundheit. ברכה אחרי עיטוש. מילולית: בריאות. שי"מ.

גזל את מנוחתו. etwas raubt jemandem die Ruhe. ת"ש.

גזל מזמנו. jemandem die Zeit rauben. ת"ש.

גֶזֶלשאפט. Gesellschaft. חברה, מונח בסוציולוגיה. שי"מ.

גַלגל ההיסטוריה. das Rad der Geschichte. ת"ש.

גֶמולוג. Gemmologe. מומחה לאבני חן. ש"י.

גֶמיינשאפט. Gemeinschaft. קהילה, מונח בסוציולוגיה. שי"מ.

גן חיות. Tiergarten. ת"ש.

גן ילדים. Kindergarten. ת"ש.

גֶנֶרָל. General. ש"י.

גסטפו. Gestapo. המשטרה החשאית בתקופה הנאצית, ראשי תיבות. בהרחבה, משטרה אכזרית בשירות משטר חשוך. ש"י.

גְרונד. Grund. קרקע יסוד, מונח מתחום הבניין. שי"מ.

גריפָּה. Grippe. שפעת. שי"מ.

גֶשטַלט. Gestalt. תבנית, מונח בתחומי הפסיכולוגיה והפילוסופיה. ש"י.

גֶשֶפט. Geschäft. עסק מסחרי, בהרחבה: עסק מפוקפק. שי"מ.

ד

דאמה. Dame. המלכה במשחק הדמקה. ש"י.

דביל. debil. טיפש. במקור: מנת משכל נמוכה. ש"י.

דברי דפוס. Drucksache. ספרים, עיתונים וכדומה הנשלחים בדואר. ת"ש.

דברי ערך. Wertsachen. פריטים שונים שיש להם חשיבות רגשית או ערך כספי גבוה. ת"ש.

דג קר. kalter Fisch. כינוי לאדם שאינו חושף את רגשותיו. ת"ש.

דוב נמלים. Ameisenbär. בעל חיים ארוך זנב וחוטם הניזון מנמלים ומטרמיטים. ת"ש.

דוקטור. Doktor. ש"י.

דוּרך. durch. ישירות, ללא פיתולים. ש"י.

דוּש. Dusche. מקלחת. שי"מ.

דיבל. Dübel. מיתד, רכיב פלסטי לחיזוק חור קדיחה. ש"י.

דיבר בגובה העיניים. auf Augenhöhe miteinander reden. ת"ש.

דיפרנציאל. Differential. רכיב המאפשר לכל גלגל ברכב להסתובב בנפרד בהתאם לקוטר הסיבוב. ש"י.

דֶלִיקָאטֶס. Delicatesse. מצוין, משובח. מילולית: מאכלים משובחים. ש"י.

דמדומי האלים. תקופת שקיעה של דמויות נערצות. Götterdämmerung. ת"ש.

דמי שתייה. Trinkgeld. טיפ, תשר. ת"ש.

דַנְקֶה שֶׁן, בִּיטֶה שֶׁן. Danke schön, Bitte schön. סמל לשוני של העלייה הייקית. מילולית: תודה נאה, בבקשה נאה. שי"מ.

דֶפֶקט. Defekt. פגם, ליקוי. ש"י.

דצמבר. Dezember. ש"י.

דִקלם. בעקבות הפועל deklamieren. ג"ש.

דֶקָן. Dekan. דמות בכירה במוסד אקדמי. ש"י.

דרוּקלאגֶר. Drucklager. מֵסב הלחץ במצמד.  שי"מ.

דרֶק. Dreck. זוהמה, וכן כינוי גנאי לאדם או לעניין. ש"י.

ה

הגזע העליון. Herrenrasse. מילולית: גזע האדונים. ת"ש.

הובא למנוחות. jemanden zur letzten Ruhe geleiten (ליוו אותו למנוחתו האחרונה). ת"ש.

הוֹך פּארטֶר. hochparterre. דירה בקומה ראשונה. שי"מ.

הומור. Humor. ש"י.

הוֹפֶּה הוֹפֶּה רייטר. Hoppe hoppe Reiter. משחק הקפצה על הברכיים, על פי שיר ילדים הנפתח במילים 'הופה הופה הרוכב'. שי"מ.

הופָּלָה. Hoppala. קריאת הפתעה ומשחק. שי"מ.

הוצאה לאור. Herausgeben. חברה העוסקת בהפקה ובפרסום ספרים, עיתונים וכדומה. מילולית: הוצאה החוצה. ת"ש.

הוקוס פוקוס. Hokuspokus. ש"י.

הוריקן. Hurrikan. סופה טרופית. ש"י.

החזיק לו אצבעות. einem die Daumen halten / drücken. ייחל להצלחתו של מישהו. מילולית: החזיק את הבוהן. הניב מבוסס על אמונת העם הגרמנית שלפיה הבוהן מסמל את השד המזיק, והחזקתו או לחיצה עליו מסמנת התגברות. ת"ש.

החליפו מילים. ein paar Worte mit jemandem wechseln. ת"ש.

היפוכונדר. Hypochonder. ש"י.

הכבוד האבוד של... Die verlorene Ehre der... צירוף המתייחס לאדם ששמו הוכפש על לא עוול בכפו, בעקבות ספרו של הסופר הגרמני היינריך בל משנת 1974 "הכבוד האבוד של קתרינה בלום". ת"ש.

הכול בסדר. alles ist in Ordnung. ת"ש.

הכושי עשה את שלו. der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. נוסח מלא: הכושי עשה את חובתו, הכושי יכול ללכת. האמרה נטבעה על ידי המשורר הגרמני פרידריך שילר במחזה "פיאסקו" משנת 1783. ת"ש.

הלו! !Hallo. פניית פתיחה לשיחת טלפון, במלעיל. ש"י.

הליום. Helium. יסוד כימי. ש"י.

הלמוט. Helmut. כינוי לחייל חסר אוריינטציה. בעקבות הלם, על פי הלמוט, שם פרטי גרמני. שי"מ.

המצאה. בעקבות Erfindung, המצאה, והפועל Finden, למצוא. ש"מ.

הניתוח הצליח, החולה מת. !Operation gelungen, Patient tot. ת"ש.

הפרה את הדמיון. eine Befruchtung der Fantasie. ת"ש.

הצֶבע חזר לפניו. Farbe verlieren. נאמר על מי שהתאושש ממחלה או ממצב של מתח וחרדה. ת"ש.

הֶקְסֶנשוּס. Hexenschuss. לומבגו, מַתֶּנֶת. מילולית: מכת מכשפה. שי"מ.

הֶרינג. Hering. דג מלוח. ש"י.

הרעלת בארות. Brunnenvergiftung. הצירוף נשען על האשמות אנטישמיות כנגד היהודים שהופצו באמצע המאה ה-14. ת"ש.

השוויץ. התרברב. בעקבות 'שוויץ' (ע"ע). ג"ש.

השטריך. שוטט במטרה למצוא שותף לפעילות מינית, בעיקר בז'רגון להט"ב. בעקבות 'שטריך' (ע"ע). ג"ש.

השפריץ. התיז. בעקבות 'שפריץ' (ע"ע). ג"ש.

השקפת עולם. Weltanschauung. ת"ש.

ו

וֶולטשמֶרץ. Weltschmerz. צער עולם. ש"י.

ווּנדֶרקינד. Wunderkind. ילד פלא, נאמר בדרך כלל באירוניה. שי"מ.

וַיינוּכָּה. Weinucca. שילוב של חג המולד וחנוכה בהווי יהודי גרמניה. שי"מ.

וינקר. Winker. אור איתות במכונית. ש"י.

וישֶר. Wischer. מגב המכונית. ש"י.

וָלוּטה. Valuta. ערך מטבע. שי"מ.

וֶנטיל. Ventil. שסתום האוויר בצמיגים. ש"י.

ז

זה בסדר. das ist in Ordnung. צירוף אישור. ת"ש.

זווית ראייה. Gesichtswinkel. השקפה, דרך הסתכלות של אדם על תופעה. ת"ש.

זיגזג. Zickzack. מילולית: ברק. ש"י.

זיס. süß. כינוי חיבה, בעיקר לילד. מילולית: מתוק. ש"י.

זיעה קרה. kalter Schweiss. ת"ש.

זיצפלייש. Sitzfleisch. תכונת השקדנים. מילולית: בשר ישיבה. שי"מ.

זקף את אוזניו. die Ohren steifhalten. האזין בתשומת לב. ת"ש.

זֵר פרחים. Blumenkranz. ת"ש.

ח

חדר עבודה. Arbeitszimmer. ת"ש.

חולה ירח. Mondsüchtiger. סהרורי. מילולית: מכור לירח. ת"ש.

חור בהשכלה. sein Wissen hat grosse Lücken. מילולית: יש חור גדול בהשכלה שלו. ת"ש.

חזירות. Schweinerei. בהשאלה: מעשה נבלה. ש"מ.

חיה פוליטית.  politisches Geschöpf (יצור פוליטי), geselliges Tier (חיה חברתית). ת"ש.

חילוף חומרים. Stoffwechsel. ת"ש.

חלון ראווה. Schaufenster. ת"ש.

חליפת מכתבים. Briefwechsel. ת"ש.

חמישית. כיתה ט'. בעקבות fünfte Klasse, הכיתה החמישית. בגימנסיות בגרמניה התקיימו ארבע מכינות לקראת התיכון, המקבילות לכיתות ה' עד ח', והן נקראו הכיתה הראשונה, השנייה, השלישית והרביעית. הכיתה שבה החלו לימודי התיכון נקראה על כן הכיתה החמישית, ואליה הצטרפו חלק מאלה שסיימו שמונה כיתות בבתי הספר העממיים. עם קום המדינה בוטלה השיטה, אך שמות הכיתות חמישית, שישית, שביעית ושמינית השתרשו, במקביל לספירה  מט' עד י"ב. ש"מ.

חצי אי. Halbinsel. ת"ש.

חרמש הירח. Mondsichel. מילולית: מגל הירח. ת"ש.

ט

טבע. דפוס אישיות והתנהגות. בעקבות Natur, העולם הסובב וגם דפוס אישיות. ש"מ.

טבק. Tabak. ש"י.

טֶדי בֶּר. Teddybär. דובון צעצוע. שי"מ.

טוטאל. total. לחלוטין, לגמרי. שי"מ.

טורט. Torte. עוגה, מסמלי התרבות היקית. ש"י.

טורניר. Turnier. ש"י.

טורפדו. Torpedo. פועל:  ש"י.

טוּש. Tusche. דיו שרטוט. ש"י.

טיהר את האווירה. die Atmosphäre reinigen. ת"ש.

טַפֶּט. Tapete. ש"י.

טרי ממכבש הדפוס. frisch von der Druckerpresse. ת"ש.

טִרפד. מנע מהלך כלשהו, בעקבות Torpedo. פועל: torpedieren. ג"ש.

י

יִדְלֵל. ביצע שירה האופיינית ליודל, בעקבות Jodeln. ג"ש.

יהדות השרירים. MuskelJudentum. נטבע על ידי מקס נורדאו בנאום בקונגרס הציוני השני שהתקיים בבזל בשנת 1898. ת"ש.

יוד. Jod. יסוד כימי. ש"י.

יודל. Jodeln. זמרה ללא מילים ובמעברי קול חדים ומהירים. ש"י.

יולי. Juli. ש"י.

יוני. Juni. ש"י.

יותר טוב מכלום. das ist besser als Nichts. ת"ש.

ייסורי תופת. höllische Schmerzen. ת"ש.

ילד מפתח. Schlüsselkind. ילד שהוריו ממעטים לשהות בבית. מתייחס למפתח הבית שהיו נוהגים לתלות על צוואר הילד כדי שיוכל להיכנס לביתו בהיעדר ההורים. ת"ש.

ינואר. Januar. ש"י.

יֶקֶה. Jecke. יהודי יוצא גרמניה או אוסטריה שעלה לישראל. מילולית: ליצן, מתהולל. ש"י.  

כ

כַּבֶּל. Kabel. מתייחס לכבלי חשמל, טלפון וכדומה, בזכות הדמיון בין העברית והגרמנית. ש"י.

כדור הארץ. Erdkugel. ת"ש.

כוח השיפוט. Urteilskraft. היכולת השכלית להבחין בין טוב לרע, יפה למכוער וכדומה. ת"ש.

כיכר העיר. Stadtplatz. ת"ש.

כינוי חיבה. Kosename. ת"ש.

כיפה אדומה. Rotkäppchen. אגדה לילדים, וכן מונח בשפת העבריינים: מארב לעבריין סורר. ש"י.

ככה זה. so ist es. ת"ש.

ככה ככה. so so. ת"ש.

כל טוב! !alles Gute. ת"ש.

כרוב חמוץ. Sauerkraut. ת"ש.

כתב עת. Zeitschrift. ת"ש.

ל

לא נורא. nicht so schreklich. גם: nicht so schlimm. ת"ש.

לאגֶר. Lager. מֵסב. ש"י.

לאט אבל בטוח. langsam aber sicher. ת"ש.

לאנגר. Langer. גבוה. שי"מ.

לבריאות! ברכה אחרי עיטוש, בעקבות Gesundheit, בריאות וגם ברכה אחרי עיטוש. ש"מ.

להקיא. zum Kotzen. במשמעות מושאלת, בהתייחסות לעניין מאוס. ש"מ.

להתראות. auf Wiedersehen. מילולית: נתראה שוב. ש"מ.

לויקוציטים. Leukozyten. כדורי דם לבנים. ש"י.

לוֹך. Loch. מקום נידח. מילולית: חור. ש"ימ.

לוּמְפֶּנְפְּרוֹלֶטָרְיוֹן. Lumpenproletariat. המעמד הנמוך ביותר במילון המונחים המרכסיסטי. הסיומת -וֹן  לטינית. שי"מ.

לחם, עבודה! Arbeit und Brot. סיסמה נפוצה בהפגנות פועלים. ת"ש.

ליד. Lied. שיר לירי עממי. ש"י.

לייטמוטיב. Leitmotiv. נושא מרכזי ביצירת מוזיקלית או ספרותית. ש"י.

ליינן. Leinen. אריג פשתן. ש"י.

לייסט. Leiste. קרש. ש"י.

ליל הבדולח. Kristallnacht. סדרת פרעות ברחבי גרמניה נגד יהודים ב-1938. ת"ש.

למה התכוון המשורר? ?Was will uns der Dichter damit sagen. ת"ש.

למפָּה. Lampe. מנורה. שי"מ.

לצערי הרב. zu meinem größten Bedauern. ת"ש.

לֶק. Leck. מציצה, ליקוק. ש"י.

לקטור. Lektor. קורא מעריך של עבודה אקדמית או יצירה ספרותית. ש"י.

מ

מאז זרמו הרבה מים בירדן. bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein herunter. מילולית: מים רבים יזרמו במורד הריינוס. ת"ש.

מאי. Mai. ש"י.

מאפרה. בעקבות Aschenbecher, מאפרה, מילולית גביע אפר. ש"מ.

מגיסטר. Magister. מוסמך אוניברסיטה, דרגת רוקחות בכירה. ש"י.

מגן דויד אדום. Roter Davidstern. ארגון סיוע רפואי ישראלי. נקבע ב-1915 בעקבות 'הצלב האדום'. ת"ש.

מדברים על החמור. Wenn man den Esel mennt, kommt er gerent. נאמר על מי שמופיע באופן בלתי צפוי כאשר עוסקים בעניינו. המשפט השלם: 'מדברים על החמור והוא מופיע'. ת"ש.

מדינת היהודים. Der Judenstaat. נטבע במקורו הגרמני על ידי בנימין זאב הרצל, בספר בשם זה שיצא בשנת 1896. ת"ש.

מדינת חוק. Rechtsstaat. ת"ש.

מדעי הרוח. Geisteswissenschaften. ת"ש.

מה השעה? ?Wieviel Uhr ist es. מילולית: כמה היא השעה? ת"ש.

מוזֶלמן. Muselman. כינוי לכלואים במחנות ההשמדה בהתייחסות למצבם הפיזי. מילולית: מוסלמי. ש"י.

מוּכֶּה גורל. von Schicksal geschlagen. ת"ש.

מוּפה. Muffe. צינור שיש בו הברגה פנימית. ש"י.

מוציא לאור. Herausgeber. מילולית: מוציא החוצה. ת"ש.

מוראל. Moral. רצון להילחם, משמעת חיילית. ש"י.

מחנה הסגר. Quarantänelager. ת"ש.

מחנה ריכוז. Konzentrationslager. נהגה גם כראשי תיבות: KZ, וכמילה קָצֶט (Kazet). הסופר יחיאל די-נור כתב את ספריו בפסאודונים קָצֶטניק, דהיינו, תושב מחנה ריכוז. ת"ש.

מייסטר. Meister. מאסטר, מוביל בתחומו. שי"מ.

מינוס. minus. ש"י.

מיצי. Mieze. חתלתול, וגם כינוי לבחורה צעירה וקלת דעת. משמש ככינוי לחתולי בית רבים. ש"י.

מכבש הדפוס. Druckerpresse. ת"ש.

מלחמת בזק. Blitzkrieg. ת"ש.

מלחמת מגן. Abwehrkampf. ת"ש.

מלחמת מעמדות. Klassenkampf. ת"ש.

מלחמת תרבות. Kulturkampf. ת"ש.

מֶנְזָה. Mensa. מסעדת סטודנטים. ש"י.

מֶנְטש. Mensch. אדם הגון ונדיב. מילולית: אדם. ש"י.

מניפסט. Manifest. ש"י.

מסילת ברזל. Eisenbahn. ת"ש.

מעמד. Stand. בעקבות המשמעות הכפולה בגרמנית: מתקן העמדה וגם מעמד חברתי. ש"מ.

מעשה מגונה. unzüchtige Handlung. ת"ש.

מרח. שיחד, בעקבות schmieren, מרח דבר מה ושיחד. ש"מ.

מרחב מחיה. Lebensraum. ת"ש.

מרמֶלָדָה. Marmelade. ש"י.

מֶרְץ. März. ש"י.

מרציפן. Marzipan.  ש"י.

משמעת ברזל. eiserne Disziplin. ת"ש.

משמעת עיוורת. blinder Gehorsam. ת"ש.

מתח. ביצע הונאת כמעשה קונדס, בעקבות aufziehen, מתח פיזית והונה. ש"מ.

מתחת לכל ביקורת. unter aller Kritik. מקור הצירוף בבתי ספר לטיניים בגרמניה, שבהם הציון הנמוך ביותר היה 'מתחת לכל ביקורת'. ת"ש.

מָתַי שהוא. irgendwann. ת"ש.

נ

נאצי. Nazi. מזוהה עם האידיאולוגיה והתנועה הנאצית בגרמניה. בהרחבה: אדם מרושע. ש"י.

נגמר לו האוויר. die Luft ist ihm ausgegangen. ת"ש.

נובמבר. November. ש"י.

נוירוזה. Neurose. ש"י.

נורא. furchtbar. מילת העצמה, כמו בביטוי 'נורא נחמד' - furchtbar nett. ש"מ.

נושא מכתבים. Briefträger. דוור. ת"ש.

נח על זרי הדפנה. den Sieger mit Lorbeeren bekränzen. ת"ש.

נִיט. Niet. פיסת מתכת לחיבור מתכות. ש"י.

נייר ערך. Wertpapier. ת"ש.

ניצול זמן. die Zeit nutzen. ת"ש.

ניתוח קיסרי. Kaiserschnitt. ת"ש.

נעלי בית. Hausschuhe. ת"ש.

נעמוד בקשר. jemandem in Verbindung stehen. ת"ש.

נער יספרם. ein Kind kann sie zählen. מילולית: ילד יכול לספור אותם. בעקבות מקרא: "וּשְׁאָר עֵץ יַעְרוֹ מִסְפָּר יִהְיוּ, וְנַעַר יִכְתְּבֵם" (ישעיהו י 19). ת"ש.

נִשנש. בעקבות naschen, אכל באופן מזדמן, כרסם. ג"ש.

ס

סדום ועמורה. Sodom und Gomorrha. כסמל לרשעות וחטא. ת"ש.

סוס יאור. Nilpferd. היפופוטם, בהמות. מילולית: סוס הנילוס. ת"ש.

סוֹפּרָן. Sopran. ש"י.

סטודנט. Student. ש"י.

סטלג. Stalag. מחנה ריכוז נאצי. ראשי תיבות. שי"מ.

סטנגה. Stange. שם משחק שכונתי. מילולית: מוט, קרש. שי"מ.

סיבֵּן. הונה, רימה. בעקבות einseifen במשמעות מרח בסבון והונה. ש"מ.

סימן שאלה גדול. ein großes Fragezeichen. ספק מובהק. ת"ש.

סיר לילה. Nachttopf. ת"ש.

סיר פלא. wunder Topf. ת"ש.

סלט. Salat. ש"י.

סמינר. Seminar. ש"י.

סֶמֶסְטֶר. Semester. ש"י.

סער ופרץ. Sturm und Drang. תנועה באמנות הגרמנית שהשפיעה בעיקר במאה ה-18. ת"ש.

ספינת אוויר. Luftschiff. כלי טיס קל מהאוויר בעל יכולת הנעה וניווט, צפלין. ת"ש.

ספציאליסט. Spezialist. מומחה בתחומו. ש"י.

ספציפי. spezifisch. ש"י. 

סקנדל. Skandal. ש"י.

סרטיפיקט. Zertifikat. אשרת כניסה. ש"י.

ע

עבר לסדר היום. zur Tagesordnung übergehen. ת"ש.

עוגת חול. Sandkuchen. עוגה פריכה. ת"ש.

עוד קצת. noch ein wenig. ת"ש.

עיתון. Zeitung. בעקבות Zeit – עת, זמן. ש"מ.

על כל צעד ושעל. auf Schritt und Tritt. ת"ש.

עלי גביע. Kelchblatt. ת"ש.

עלי כותרת. Kronenblatt. ת"ש.

עִם הלשון בחוץ. sich die Zunge aus dem Hals rennen. מילולית: לרוץ עד שהלשון תלויה מחוץ לגרון. דימוי להתנהגות הכלבים. ת"ש.

עמד כחומה בצורה. jemand steht wie eine Mauer. מילולית: עומד כמו חומה. ת"ש.

עמד על רגליו האחוריות. sich auf die Hinterbeine stellen. התעקש. הדימוי מתייחס להתנהגות אופיינית לסוסים. ת"ש.

עשה חשק. Lust machen. ת"ש.

פ

פָאלְשׁ. falsch. מוטעה, מזויף. בכדורגל: בעיטה מסובבת. שי"מ.

פאלש פילה.  falsches Filet. נתח בשר. מילולית: פילה מזויף. ש"י.

פָּאקוּנְג ראש. Packung + ראש, שסתום מרכזי במנוע. מילולית: Packung, אריזה. ש"י.

פּארטֶר. Parterre. דירה בקומת קרקע. שי"מ.

פברואר. Februar. ש"י.

פִבְּרֵק. בעקבות fabrizieren, במשמעות הונאה, המצאת אליבי וכדומה. ג"ש.

פֶּדָל. Pedal. דוושת האופניים. ש"י.

פוּגֶה. Fuge. חריץ רווח בין אבנים או אריחים, מֵישק. מילולית: מפרק, מפגש. ש"י.

פודינג. Pudding. מאכל מתוק, חביצה. ש"י.

פּוֹדֶסט. Podest. משטח ביניים בבניין, למשל, בין גרמי המדרגות. ש"י.

פוּטש. Putsch. הפיכה צבאית. ש"י.

פוּנְט. Pfund. לירה. שי"מ.

פוּנץ'. Punsch. יין חם מתוק. ש"י.

פּוּנְקְט. Punkt. בתחום הדפוס: מידה מינימלית. בהרחבה: בדיוק. מילולית: נקודה. שי"מ.

פּוֹפּוֹ. Popo. ישבן. שי"מ.

פורניר. Furnier. עץ לביד. ש"י.

פורצלן. Porzellan. שם כללי לחרסינה. ש"י.

פחד גבהים. Höhenangst. ת"ש.

פטנט. Patent. ש"י.

פיינשמֶקֶר. Feinschmecker. אנין טעם, נאמר באירוניה. רווח גם ביידיש. ש"י.

פיפי. Pipi. משמש במקור לאיבר המין ולהטלת מים. ש"י.

פיפס. Pieps. צלצול חד. מתייחס בעיקר לאותות מהדורות החדשות בקול ישראל. שי"מ.

פירמה. Firma. חברה עסקית. בסלנג: מותג. ש"י.

פלאך. flach. רצועת מתכת שטוחה לצורכי בניין שונים, וכן קרש בניין שטוח. מילולית: שטוח. ש"י.

פלאשֶנצוּק. Flaschenzug. מתקן הרמה עם גלגיליות. ש"י.

פלגיאט. Plagiat. התחזות ליוצר יצירות של אחרים. ש"י.

פלגיאטור. Plagiator. מתחזה ליוצר יצירות של אחרים. ש"י.

פלדת אל-חלד. nichtrostender Stahl. ת"ש.

פלוס. plus. ש"י.

פלַטפוּס. Platfuß. מילולית: רגל שטוחה. ש"י.

פליק-פלאק. Flickflack. היפוך לאחור. ש"י.

פַלְסֶט. Falsett. שירה בקול גבוה מלאכותי. ש"י.

פלָצֶנטה. Plazenta. שִלְיָה. שי"מ.

פְּלָקָט. Plakat. ש"י.

פנטופלאך. Pantoffeln. נעלי בית. -אך היא סיומת ריבוי יידישאית. שי"מ.

פִנְטֵז. בעקבות fantasieren, דִמיין. ג"ש.

פנסיון. Pension. פנסיה, וכן בית הבראה. ש"י.

פנסיונר. Pensionär. ש"י.

פציינט. Patient. מטופל אצל רופא. ש"י.

פָקֶט. Paket. חבילה. ש"י.

פְרַגמֶנט. Fragment. מכתם. ש"י.

פֶרְגָמֶנט. Pergament. קלף, נייר מצופה שעווה. ש"י.

פִרְגֵן. בעקבות vergönnen, וכן פארגינען ביידיש. תמך ועודד. ג"ש.

פרודוקט. Produkt. מצרך. ש"י.

פרונקל. Furunkel. פצע מוגלתי. שי"מ.

פרוספקט. Prospekt. ש"י.

פרופיל. Profil. ש"י.

פרופסור. Professor. ש"י.

פָרָזיט. Parasit. ש"י.

פרי בוסר. unreife Frucht. בהשאלה: תוצאה לא ראויה עקב חוסר ניסיון או חיפזון יתר. ת"ש.

פרי רוח. Früchte geistiger Arbeit. תוצאות יכולת הדמיון והיצירה. ת"ש.

פריזורה. Frisur. תספורת. שי"מ.

פָריטֶט. Parität. מצב שוויוני. ש"י.

פָריטֶטי. paritätisch. על בסיס שוויוני. ש"י.

פריילוף. Freilauf. שחרור האופניים מהילוך. מילולית: ריצה חופשית. שי"מ.

פרייער. Freier. פתי. מילולית: מחזר. בלשון החרדים: חילוני. מילולית: חופשי. ש"י.

פרימוס. Primus. פתילייה. ש"י.

פרימָט. Primat. עליונות, עדיפות, וכן מונח בזואולוגיה. ש"י.

פּרינץ. Prinz. נסיך, ובאירוניה: אדם הזוכה לפינוק ומעמד יתר. שי"מ.

פרינציפ. Prinzip. ש"י.

פֶרְמָנֶנט. permanent. סגנון תספורת. מילולית: קבוע. ש"י.

פרַנזים. Fransen. חוטים הנמשכים משולי הבגד. ש"י.

פרֶסֶר. Fresser. זללן. שי"מ.

פְרֶסֶרַיי. Fresserei. ארוחת שחיתות, זלילה. שי"מ.

פְרָק. Frack. מעיל ערב חגיגי לגברים. ש"י.

צ

צבע בצבעים שחורים. etwas in schwarzen Farben malen. בהשאלה: הציג את המציאות בנימה פסימית ושלילית. ת"ש.

צו השעה. das Gebot der Stunde. ת"ש.

צוגצוואנג. Zugzwang.  מצב בשחמט שבו כל מסע שיבצע הצד שתורו לשחק יגרום לו נזק משמעותי. כפאי. ש"י.

צווישֶנגאז. Zwischengas. גז ביניים, פעולת נהיגה בשלב נושן של טכנולוגיית הרכב. שי"מ.

צוֹל. Zoll. אינטש, בעיקר במדידת קוטר. שי"מ.

צֶטְל. Zettel. פתקה. שי"מ.

ציביל. Zivil. בלבוש אזרחי. מילולית: אזרח. שי"מ.

ציונות. Zionismus. המונח העברי נטבע בעקבות המונח הגרמני. ש"מ.

צייר שדים על הקיר. Den Teufel an die Wand malen. הטיל מורא באמצעות תחזיות קודרות אך בלתי מבוססות. ת"ש.

צילינדר. Zylinder. רכיב מרכזי במנוע הרכב, קדח הבוכנה; מגבעת גבוהה. מילולית: גליל. שי"מ.

צִימֶר. Zimmer. בית אירוח כפרי. מילולית: חדר. ש"י.

צינק. Zink. אבץ. ש"י.

ציפור גן עדן. Paradiesvogel. סוג פרח מהודר. בגרמנית: קבוצת ציפורי שיר, שמה של קבוצת כוכבים באזור הקוטב השמיימי, וכינוי לאדם בעל הופעה מרשימה ומוחצנת. ת"ש.

ציצים. Zitze. שדיים. ש"י.

צ'יק צ'אק. Zickzack. מילולית: ברק. ש"י.

צלב הקרס. Hakenkreuz. סמל המשטר הנאצי. ת"ש.

צֶמֶנט. Zement. רכיב הדבקה במלט. שי"מ.

צֶנזוֹר. Zensor. ש"י.

צִנְזֵר. בעקבות zensieren. ג"ש.

צֶנטרום. Zentrum. מרכז. שי"מ.

צער העולם. Weltschmerz. ת"ש.

צֶפֶּלין. Zeppelin. ספינת אוויר. ש"י.

ק

קאפו. Kapo. אחראי מבין האסירים במחנות הריכוז. בהשאלה בעל תפקיד אכזר. ראשי תיבות. ש"י.

קָאפּוּט. kaputt. מקולקל, שבור. שי"מ.

קַבּינֶט. Kabinett. קבוצת שרים מצומצמת. מילולית: שידה, ארון. ש"י.

קַבָּרֶט. Kabarett. ש"י.

קדחת נסיעות. Reisefieber. התרגשות ובלבול לקראת נסיעה ארוכה. ת"ש.

קו מפריד. Trennungsstrich. סימן פיסוק. ת"ש.

קו תפר. Naht. מילולית: תפר. אחת מהוראות המילה היא צבאית, בהוראת הגבול המשותף שבין שתי יחידות צבאיות. ש"מ.

קובע פלדה. כיסוי ראש מתכתי שנועד להגן על הלוחם בעת קרב. Stahlhelm. ת"ש.

קוגֶלאגֶר. Kugellager. מֵסב כדורי. שי"מ.

קודלי חזיר. בעקבות Kotelett. בלשון חכמים קדל פירושו השומן בעורפו של אדם או חיה, הרחבה של משמעות המילה כ"עורף". ש"מ.

קוהרנטי. kohärent. עקבי והגיוני. ש"י.

קוֶוץ'. מעוך. בעקבות quetschen, למעוך, לרמוס. רווח גם ביידיש. ש"י.

קוֹטְלֶט. Kotelett. נתח בשר. ש"י.

קולֶגָה. Kollege. ש"י.

קולרבי. Kohlrabi. ש"י.

קומפוט. Kompott. לפתן. שי"מ.

קוֹמְפְּלֶט. komplett. בשלמות, כמכלול אחד. ש"י.

קוֹמפרוֹמיס. Kompromiss. פשרה. שי"מ.

קונגרֶס. Kongress. ש"י.

קונדיטור. Konditor. ש"י.

קונצֶרט. Konzert. ש"י.

קונקוּרס. Konkurs. התכנסות, בחינות מיון. ש"י.

קוף אדם. Menschenaffe. קבוצת בעלי חיים ממשפחת הקופים המזכירים בהופעתם ובתכונותיהם אך בני האדם, בעיקר אורנג-אוטן. ת"ש.

קוף אחרי בן אדם. nachäffen. מילולית: להיות קוף אחרי, בהוראת לחקות. ת"ש.

קוּפּלוּנג. Kupplung. רכיב חיבור בין צנרת חדשה לישנה. ש"י.

קופת גמל. Pensionskasse. ת"ש.

קופת חולים. Krankenkasse. ת"ש.

קוּרְס. Kurs. ש"י.

קורצשלוס. Kurzschluss.  קצר חשמלי. שי"מ.

קטלוג. Katalog. ש"י.

קיביצֶר. Kiebitzer. אדם הנוהג לתת עצות מן הצד לשחקנים. בעקבות Kiebitz, ציפור הנוטה להרכין את ראשה לסירוגין. סיומת -ֶר מן היידיש. ש"י.

קיבל על הראש. eins auf den Kopf bekommen. ננזף. מילולית: קיבל אחת על הראש. ת"ש.

קיטש. Kitsch. ש"י.

קלופס. Klops. מאכל בשר טחון. שי"מ.

קליבֶּר. Kaliber. קוטר, בהרחבה: אדם בעל יכולות יוצאות דופן. ש"י.

קליֶינט. Klient. לקוח. ש"י.

קלאמרה. klammer. פס ברזל קמור המשמש להידוק.

קנדידָט. Kandidat. מועמד. ש"י.

קניידאלאך. Knödel. כופתה, בדרך כלל מקמח מצה. -אך היא סיומת ריבוי יידישאית. ש"י.

קָקָה. Kacke. צואה. ש"י.

קרַאול. Kraul. סגנון שחייה. ש"י.

קראצפּוּץ. Kratzputz. מרקם טיח הנוצר מגירוד של מגרפה קצרה. ש"י.

קרבּונקל. Karbunkel. פצע עור מוגלתי. ש"י.

קריאה לסדר. Ordnungsruf. ת"ש.

קְרֶם. Krem. ש"י.

קרֶמשְניט. Kremschnitt. עוגה פופולרית, ציפוי בצק דק ממולא בהררי קרם. ש"י.

קַרניז. Karnies. ש"י.

קְשה חינוך. schwer erziehbar. ילד בעל הפרעה התנהגותית.  ת"ש.

קָתֶטֶר. Katheter. צַנְתָר. ש"י.

ר

רגל שטוחה. Plattfuß. ת"ש.

רוב תודות. vielen Dank. מילולית: תודה מרובה. ת"ש.

רוח הזמן. Zeitgeist. ת"ש.

רולָדָה. Roulade. ש"י.

רולים. Röllchen. גלגלי סַפָּרים לעיצוב השיער. ש"י.

רומן. Roman. יצירת פרוזה. ש"י.

רופא שיניים. Zahnarzt. ת"ש.

ריאל פוליטיק. Realpolitik. פוליטיקה מעשית. ש"י.

ריזיקו. Risiko. סיכון. שי"מ.

רייך. Reich. ממשלת גרמניה. מילולית: ממלכה. ש"י.

רָמָה. Rahmen. שלדת האופניים. מילולית: מסגרת. ש"י.

רנטגן. Röntgen. קרינה רדיואקטיבית לצורכי רפואה ותעשייה. ש"י.

רֶסטורָטור. Restaurator. מומחה לשחזור. ש"י.

רֶפֶראט. Referat. הצגת עבודה אקדמית. ש"י.

רֶצַח בעיניים. jemand einen vernichtenden Blick zuwerfen. מילולית: לזרוק מבט רצחני על מישהו. ת"ש.

רציונָל. Rationale. בסיס הגיוני לדבר מה. ש"י.

רֶצֶפְּט. Rezept. מרשם רפואי. ש"י.

רק סוסים חושבים. das Denken müssen Sie den Pferden überlassen. אין צורך לעסוק במחשבות ובדיונים מיותרים. מילולית: יש להשאיר את המחשבה לסוסים. ת"ש.

ש

שָאל. Schal. צעיף. שי"מ.

שאלות השעה. Zeitfrage. ת"ש.

שאלטֶר. Schalter. מתג החשמל. ש"י.

שאלת מפתח. Schlüsselfrage. ת"ש.

שביעית. כיתה י"א. בעקבות siebte Klasse. ראו חמישית. ש"מ.

שבלונה. Schablone. ש"י.

שֶבר ענן. Wolkenbruch. ת"ש.

שד משחת. Teufelskerl. אדם מוכשר וזריז. מילולית: ברנש מן הגהינום. ת"ש.

שובר גלים. Wellenbrecher. ת"ש.

שובר שיניים. Zungenbrecher. ביטוי קשה להגייה. מילולית: שובר לשון. ת"ש.

שודד ים. Seeräuber.ת"ש.

שוואנץ. Schwanz. נבל. מילולית: זנב, ומכאן איבר המין הגברי, ומכאן נבל, גם במקור הגרמני. שי"מ.

שוִויץ. עסקנות יתר, רברבנות. בעקבות schwitzen, להזיע. שי"מ.

שווּנג. Schwung. תנופה, מומנטום. ש"י.

שולחן כתיבה. Schreibtisch. ת"ש.

שוֹס. Schoss. הצלחה גדולה, אירוע רב רושם. מילולית: מכה, ירייה. ש"י.

שוּפֶל. Schuffel. יעה אופני, מכונת חפירה. מילולית: את חפירה; כינוי לדחפור, הקרוי באנגלית bulldozer. הדחפור נקרא בעקבות זאת שופלדוזר, הלחם גרמני-אנגלי. ש"י.

שורש היד. Handwurzel. ת"ש.

שורש הרגל. Fußwurzel. ת"ש.

שטויות במיץ עגבניות. Quatsch mit Sosse. מילולית: פטפוט ברוטב. ת"ש.

שְׁטוּצֶר. Stutzer. ברז מרכזי, בדרך כלל לצרכים חקלאיים. ש"י.

שטח מת. Totgebiet. ת"ש.

שְטיל. still. בלשון הימאים וחיל הים: ים חלק. מילולית: שָקט. ש"י.

שטַנץ. Stanze. דפוס קבוע, כמתקן פיזי ובהשאלה. ש"י.

שטֶקֶר. Stecker. תקע חשמלי. ש"י.

שטרודל. Strudel. סימן הדומיין באינטרנט; עוגת בצק עלים. מילולית: מערבולת. ש"י.

שטריך. Strich. מקום מפגש ציבורי של הומוסקסואלים למטרות רווח וסיפוק מיני, המקור הוא על פי קו שסומן ברחובות הערים בגרמניה שמעבר לו אסור היה לעסוק בזנות. מילולית: קו. ש"י.

שִׁיבֶּר. Schieber. ברז מרכזי, מָגוף. ש"י.

שיווי משקל. Gleichgewicht. ת"ש.

שיחת היום. Tagesgespräch. ת"ש.

שייבה. Scheibe. טבעת. ש"י.

שִׁינָה. Schiene. פס שעליו נעה דלת או חלון הזזה. מילולית: מסילה. ש"י.

שינקֶן. Schinken. קותלי חזיר. ש"י.

שיעור. יחידת לימוד בעלת זמן קצוב, בעקבות Stunde, שעה וגם שיעור. ש"מ.

שיר לכת. Marschlied. ת"ש.

שיר רועים. Hirtenlied. ת"ש.

שישית. כיתה י'. בעקבות sechste Klasse. ראו חמישית. ש"מ.

שכל בריא. der gesunde Menschenverstand. ת"ש.

שלאגר. Schlager. להיט. מילולית: מרביץ. ש"י.

שְלאפשְטוּנְדֶה. Schlafstunde. מנוחת צוהריים. מילולית: שעת שינה. ש"י.

שלבקת חוגרת. Gürtelrose. הרפס זוסטר. מילולית: שושנה חוגרת. ת"ש.

שלומפר. Schlamper. רשלן ומוזנח. ההגייה בשורוק בהשפעת יידיש. ש"י.

שלוּק. Schluck. לגימה. ש"י.

שלייפר. Schleifer. מלטש. שי"מ.

שליכטה. schlicht. החלקה לפני טיוח. מילולית: טין. ש"י.

שליץ. Schlitz. שסע בחצאית. שי"מ.

שלֶפֶּר. Schlepper. רשלן, נוטה לפיגור. שי"מ.

שם חיבה. Kosename. ת"ש.

שמאלץ. Schmalz. שומן מן החי. ש"י.

שמארגֶל פּאפּיר. Schmirgelpapier. נייר זכוכית.  ש"י.

שמונצעס. Schmonzes. חפצים חסרי ערך. ש"י.

שמוצניק. כינוי לאיש השומר הצעיר, בעקבות schmutzig, מלוכלך ועל בסיס הדמיון הצלילי. ש"מ.

שמינית. כיתה י"ב. בעקבות achte Klasse. ראו חמישית. ש"מ.

שְמִיר. Schmiere. מריחה. ש"י.

שמן אדמה. Erdöl. נפט גולמי. ת"ש.

שנאת מוות. tödlicher Hass. ת"ש.

שנוּרגֶריסט. Schnurgerüst. מסגרת עץ אליה מחוברים חבלים בשתי וערב, כדי לסמן את מיקומם המדויק של עמודי הבית לפני יציקתם.  ש"י.

שנורקֶל. Schnorchel. ש"י.

שניצל. Schnitzel. כתיתה. ש"י.

שנַפְּס. Schnaps. משקה אלכוהולי. ש"י.

שעון. בעקבות Uhr, בגרמנית שעה וגם שעון. ש"מ.

שְפָּגָט. Spagat. תנועת מחול; סוג חוט. ש"י.

שְפְּיון. Spion. מרגל. שי"מ.

שְפִּיל. Spiel. תזוזה לא רצויה של רכיב במכונית. מילולית: משחק. ש"י.

שפּינדֶל. Spindel. בורג מרכזי במנוע המכונית, כּוֹש. ש"י.

שְפִּיץ. Spitze. חוד, ראש הר; בעגת הישיבות: עילוי. ש"י.

שׁפַּכְטֶל. Spachtel. כלי טייחים, מרית, וגם חומר טיוח. ש"י.

שפּלינט. Splint. פין מתפצל. ש"י.

שְפֶּק. Speck. נקניק משומן חזיר, בייקון. ש"י.

שְׁפְּרִיץ. Spritz. יין מוגז; שיטת טיוח. מילולית: התזה. ש"י.

שרלָטָן. Scharlatan. ש"י.

שֶתשבור רגל! !Hals und Beinbruch. ברכה מקובלת לפני הופעה בתיאטרון. מילולית: שבור צוואר ורגל. הדעה המקובלת היא שמקור הברכה בשיבוש בתיאטרון הגרמני לברכה שנשמעה מפי שחקנים יהודים "הצלחה וברכה", בנעימה אשכנזית: הַצְלוּחֶה וּבְרוּכֶה. ת"ש.

ת

תות גינה. Gartenbeere. ת"ש.

תות שדה. Erdbeere. מילולית: תות אדמה. ת"ש.

תותח. Kanone. בהשאלה: אדם בעל השפעה ומעמד. ש"מ.

תנועה. ארגון המוביל תפיסת עולם, בעקבות Bewegung, במשמעות תנועה פיזית וארגון. ש"מ.

תעודת בגרות. Reifezeugnis. מילולית: תעודת בשלות. ת"ש.

תֶרַח. קשיש טרחן, בהשפעת Tor, אוויל, töricht, אווילי. ש"מ.

תרפויטי. therapeutisch. בעל סגולות ריפוי. ש"י.

מפתח לערכים בשאילה ישירה

מזון

אייס קפה. ביס. גוגל מוגל. דֶלִיקָאטֶס. הֶרינג. טבק. טורט. טוּש. לֶק. מרמֶלָדָה. מרציפן. סלט. פאלש פילה. פודינג. פוּנץ'. פרודוקט. פרֶסֶריי. קוֹטְלֶט. קולרבי. קומפוט. קלופס. קניידאלאך. קְרֶם. קרֶמשְניט. רולָדָה. שטרודל. שינקֶן. שלוּק. שמאלץ. שניצל. שנַפְּס. שְפֶּק. שְׁפְּרִיץ.

לבוש, בית וחפצים

איזוליר באנד. ברֶנֶר. טֶדי בר. טַפֶּט. ליינן. למפָּה. פורצלן. פנטופלאך. פנסיון. פָקֶט. פֶרגמֶנט. פרימוס. פֶּרְמָנֶנט. פרַנזים. פְרָק. צִימֶר. רולים. שָאל. שליץ. שמונצעס. שנורקֶל. שְפָּגָט.

בניין

אוֹבֶּרקאנט. אונטרפּוץ. אוּנטֶרקאנט. אֶרדונג. באוהאוס. בַּייץ. בלוֹק. בלקון.  גומי. גְרונד. דוּש. דיבל. הוֹך פּארטֶר. כַּבֶּל. לייסט. מוּפה. נִיט. פּארטֶר. פוּגֶה. פּוֹדֶסט. פורניר. פטנט. פלאך. פלאשֶנצוּק. פרופיל. צוֹל. צֶמֶנט. צנטרום. קוֹמְפְּלֶט. קוּפּלוּנג. קראצפּוּץ. קַרניז. שאלטֶר. שְׁטוּצֶר. שטַנץ. שטֶקֶר. שִׁיבֶּר. שייבה. שִׁינָה. שליכטה. שמארגֶל-פּאפּיר. שְמִיר. שנוּרגֶריסט. שׁפַּכְטֶל.

רכב

אוטובוס. אוטומבּיל. בלינקר. דיפרנציאל. דרוּקלאגֶר. וינקר. וישֶר. וֶנטיל. לאגֶר. פָּאקוּנְג ראש. פֶּדָל. פריילוף. צווישנגאז. צילינדר. צֶפֶּלין. קוגֶלאגֶר. רָמָה. שוּפֶל. שְפִּיל. שפּינדֶל. שפּלינט.

רפואה

אַסְתְמָה. אֶקָגֶ. גריפָּה. היפוכונדר. הֶקְסֶנשוּס. לויקוציטים. נוירוזה. פלַטפוּס. פלצֶנטה. פציינט. פרונקל. קרבּונקל. קָתֶטֶר. רנטגן. רֶצֶפְּט. תֶרָפויטי.

כלכלה וניהול

אקטואר. אקטיב. בירוקרט. בנקרוט. גֶשֶפט. וָלוּטה. פוּנְט. פירמה. פנסיונר. פָרָזיט. קולֶגָה. קליֶינט. ריזיקו.

מקצועות שונים

אבזץ. איניציאל. אלטה זאכן. בוּקסה. בישוף. גֶמולוג. גֶנֶרָל. טורניר. טורפדו. ספציאליסט. פָאלְשׁ. פּוּנְקְט. פליק-פלאק. פְּלָקָט. פריזורה. ציביל. קונדיטור. קונצֶרט. קרַאול. רֶסטורָטור. שַבּלונה. שְטיל. שלייפר.

העולם האקדמי

אנאלפאבית. אקזיסטנציאליזם. גֶזֶלשאפט. גֶמיינשאפט. גֶשטַלט. דוקטור. דֶקָן. לקטור. מגיסטר. מֶנְזָה. סטודנט. סמינר. סֶמֶסְטֶר. ספציפי. פרוספקט. פרופסור. פרימָט. פרינציפ. קונקוּרס. קוּרְס. קוהרנטי. רֶפֶראט. רציונָל.

מדעי הטבע

איקס. אלמנט. ברוֹם. הוריקן. הליום. יוד. מינוס. פלוס. צינק.

ספרות, אומנות, מוזיקה

אבסורד. אַקְצֶנט. הומור. וֶולטשמֶרץ. יודל. כיפה אדומה. ליד. לייטמוטיב. מייסטר. סוֹפּרָן. פלגיאט. פלגיאטור. פַלְסֶט. פרַגמֶנט. קַבָּרֶט. קטלוג. קיטש. רומן. שלאגֶר. שרלָטָן.  

היסטוריה ופוליטיקה

אוֹסְט יוּדֶן. אזיאת. אינטרנציונל. אראבֶּר.  בליץ. גסטפו. לוּמְפֶּנְפְּרוֹלֶטָרְיוֹן. מוזֶלמן. מניפסט. נאצי. סרטיפיקט. פוּטש. פָריטֶט. פָריטֶטי. צֶנזוֹר. קאפו. קָבינֶט. קונגרֶס. קנדידָט. ריאל פוליטיק. רייך. שְפְּיון.

הווי וסלנג

אוֹמָה. אוֹפָּה. אידיוט. אייזן. אייזן בטון. אינטליגנט. אינפנטיל. אמביציוזי. אקוולט. אקזמפלאר. בלינדר. בנדיט. גוטֶה. גזונדהייט. דאמה. דביל. דֶגֶנֶראט. דוּרך. דַנְקֶה שֶׁן, בִּיטֶה שֶׁן. דֶפֶקט. דרֶק. הופה הופה רייטר. הופָּלָה. הלו! הלמוט. וַיינוּכָּה. ווּנדֶרקינד. זיס. זיצפלייש. יקה. לאנגר. לוך. מוראל. מיצי. מֶנְטש. סטנגה. סקנדל. פּוֹפּוֹ. פיינשמֶקֶר. פיפי. פיפס. פרייער. פּרינץ. פרֶסֶר. צוגצוואנג. צֶטְל. ציצים. צ'יק צ'אק. קָאפּוּט. קווץ'. קוֹמפרוֹמיס. קיביצֶר. קליבֶּר. קָקָה. שוואנץ. שוִויץ. שווּנג. שוֹס. שטריך. שְלאפשְטוּנְדֶה. שלומפר. שלֶפֶּר. שְמִיר. שְפִּיץ.

שאילה ישירה שהתיישנה (הערכים נכללים גם בקטגוריות הנושא)

אוטומבּיל. אוֹמָה. אוֹסְט יוּדֶן. אוֹפָּה. אייזן. אייזן בטון. אַקְצֶנט. אראבֶּר. בוקסה. בלינדר. בלינקר.  בלקון.  בנדיט.  בנקרוט.  ברֶנֶר.  גזונדהייט. גֶזֶלשאפט. גֶמיינשאפט. גְרונד. גריפָּה. גֶשֶפט. דוּש. דַנְקֶה שֶׁן, בִּיטֶה שֶׁן. דרוּקלאגֶר. הוֹך פּארטֶר. הופה הופה רייטר. הופָּלָה. הלמוט. הֶקְסֶנשוּס. ווּנדֶרקינד. וַיינוּכָּה. וָלוּטה. זיצפלייש. טֶדי בֶּר. טוטאל. לאנגר. לוּמְפֶּנְפְּרוֹלֶטָרְיוֹן. למפָּה. מייסטר. סטנגה.  פָאלְשׁ. פּארטֶר. פוּנְט. פּוּנְקְט. פּוֹפּוֹ. פיפס. פלצנטה. פנטופלאך. פרונקל. פריזורה. פריילוף. פּרינץ. פרֶסֶר. פרֶסֶרַיי. צווישנגאז. צוֹל. צֶטְל. ציביל. צילינדר. צֶמֶנט. צנטרום. קָאפּוּט. קוגֶלאגֶר. קווץ'. קומפוט.  קוֹמפרוֹמיס. קלופס. ריזיקו.  שָאל. שוואנץ. שוִויץ. שלייפר. שליץ. שלֶפֶּר. שְמִיר. שְפְּיון.

מפתח תרגומי שאילה ומשמעות

בית, חפצים. בניין

אוזני חמור. זֵר פרחים. חדר עבודה. חלון ראווה. טרי ממכבש הדפוס. כיכר העיר. מסילת ברזל. נעלי בית. סיר לילה. סיר פלא. ספינת אוויר. פלדת אל-חלד. קובע פלדה. שולחן כתיבה. 

חינוך

בית ילדים. בית ספר יסודי. בית ספר עממי. גן ילדים. ילד מפתח. כיפה אדומה. קְשה חינוך. תעודת בגרות.

רפואה

אבעבועות רוח. בית חולים. בית משוגעים. הניתוח הצליח, החולה מת. חולה ירח. ניתוח קיסרי. פחד גבהים. קופת חולים. רגל שטוחה. רופא שיניים. שלבקת חוגרת.

מחשבה ודעת

אבן יסוד. אדם עליון. אמרה שחוקה. גודל השעה. גַלגל ההיסטוריה. דברי דפוס. דמדומי האלים. הוצאה לאור. הפרה את הדמיון. השקפת עולם. זווית ראייה. חור בהשכלה. כוח השיפוט. כתב עת. למה התכוון המשורר?  מדעי הרוח. מוציא לאור. מכבש הדפוס. סימן שאלה גדול. פרי בוסר. פרי רוח. צער העולם. קו מפריד. רוח הזמן. רק סוסים חושבים. שאלות השעה. שאלת מפתח. שיווי משקל. שיחת היום. שיר לכת. שיר רועים. שכל בריא.

טבע, גוף, מזון

גן חיות. דוב נמלים. חילוף חומרים. חצי אי. חרמש הירח. כדור הארץ. כרוב חמוץ. סוס יאור. עוגת חול. עלי גביע. עלי כותרת. ציפור גן עדן. קוף אדם. שֶבר ענן. שובר גלים. שורש היד. שורש הרגל. שטח מת. שמן אדמה. תות גינה. תות שדה.

יחסי אנוש ותכונות

אדון נכבד. אות קין. אימץ אל לבו. אין לו מושג. אין לו מושג ירוק. ‏בשורת איוב. גזל את מנוחתו. גזל מזמנו. דג קר. דיבר בגובה העיניים. החזיק לו אצבעות. הכבוד האבוד של... הכושי עשה את שלו. הצֶבע חזר לפניו. זיעה קרה. זקף את אוזניו. חיה פוליטית. חליפת מכתבים. טיהר את האווירה. ייסורי תופת. כינוי חיבה. מוּכֶּה גורל. מעשה מגונה. מתחת לכל ביקורת. נגמר לו האוויר. נח על זרי הדפנה. עבר לסדר היום. עִם הלשון בחוץ. עמד כחומה בצורה. עמד על רגליו האחוריות. עשה חשק. צבע בצבעים שחורים. צייר שדים על הקיר. קדחת נסיעות. קוף אחרי בן אדם. קיבל על הראש. רֶצַח בעיניים. שד משחת. שם חיבה. שנאת מוות. שֶתשבור רגל!

חברה, מוסדות וכלכלה

אגרוף ברזל. בית אבות. בערבון מוגבל. דברי ערך. דמי שתייה. הגזע העליון. הרעלת בארות. יהדות השרירים. לחם, עבודה! ליל הבדולח. מגן דויד אדום. מדינת היהודים. מדינת חוק. מחנה הסגר. מחנה ריכוז. מלחמת בזק. מלחמת מגן. מלחמת מעמדות. מלחמת תרבות. מרחב מחיה. משמעת ברזל. משמעת עיוורת. נושא מכתבים. נייר ערך. ניצול זמן. סדום ועמורה. סער ופרץ. צו השעה. צלב הקרס. קופת גמל. קריאה לסדר. שודד ים.

שיחת יומיום

אם כבר, אז כבר. במרוצת השנים. בפעם המי יודע כמה. בתיאבון! החליפו מילים. הכול בסדר. זה בסדר. יותר טוב מכלום. ככה זה. ככה ככה. כל טוב!  לא נורא. לאט אבל בטוח. לצערי הרב. מאז זרמו הרבה מים בירדן. מדברים על החמור. מה השעה?  מָתַי שהוא. נעמוד בקשר. נער יספרם. עוד קצת. על כל צעד ושעל. רוב תודות. שובר שיניים. שטויות במיץ עגבניות.

שאילת משמעות

אחות. בבקשה. המצאה. חזירות. חמישית. טבע. לבריאות! להקיא. להתראות. מאפרה. מעמד. מרח. מתח. נורא. סיבן. עיתון. ציונות. קו תפר. קודלי חזיר. שביעית. שיעור. שישית. שמוצניק. שמינית. שעון. תותח. תנועה. תֶרַח.

שורש גזור שם

דִקלם. השוויץ. השטריך. השפריץ. טִרפד. יִדְלֵל. נִשנש. פִבְּרֵק. פִנְטֵז. פִרְגֵן. צִנְזֵר.


1
תגיות :
תמונה ראשית
מאמרים קודמים