אחד מי יודע, גירסת העברית

רוביק רוזנטל | 07 באפריל 2020

אחד מי יודע? אחת אני יודע. אחת היא העברית: עתיקה וחדשה, קטנה וגדולה, בנויה לתלפיות אך גמישה, של העולם כולו היא, וכל כולה שלנו

א

אחד מי יודע? אחת אני יודע. אחת היא העברית: עתיקה וחדשה, קטנה וגדולה, בנויה לתלפיות אך גמישה, של העולם כולו היא, וכל כולה שלנו.

ב

שניים מי יודע? שניים אני יודע. שני מינייא: זכר ונקבה, איש ואשה, חמש וחמישה, רומח וחנית, שולחן וכוננית, רון ורננה, יום ושנה, להאדיר שגגה ומשל ושנינה.

ג

שלושה מי יודע? שלושה אני יודע.  שלושה זמנייא: עבר, הווה, עתיד, מאז ולתמיד.

ארבעה מי יודע? ארבע אני יודע. ארבע אימות קריאה: אל"ף למאריכים, ה"א לחותמים, וי"ו לחולמים ולשורקים, יו"ד למצייצים ולחורקים.

ד

חמישה מי יודע? חמש אני יודע. חמש גרונייא: אל"ף אומרת, ה"א מהדרת, חי"ת חופרת, עי"ן עוצרת, רי"ש מתגלגלת תרון בפי רגישי גרון.

שישה מי יודע? שש אני יודע. שש דגושייא: בג"ד כפ"ת כמובן, רב כוחן בראש מילה, תש כוחן באחריתה.

ה

שבעה מי יודע? שבעה אני יודע. שבעה בנייניא: פשוט וקל, נסבל ונפעל, הפעיל המוביל והופעל המובל. פיעל, התפעל ופוּעל לוקים ר"ל בעודף משקל.

שמונה מי יודע? שמונה אני יודע. שמונה תיאורייא: איפה ומתי, למה ומדוע, אם ועל אף, איך ומה המצב.

ו

תשעה מי יודע? תשעה אני יודע. תשעה פיסוקייא: פסיק ונקודה-פסיק וגרש (קו נטוי "גרשיים"); נקודה וגם נקודתיים, מפריד -  וסוגר. סימן שאלה? סימן קריאה!

עשרה מי יודע? עשר אני יודע. עשר גזרייא: נחים, כפולים וחסרים, שיהיו כולם בריאים ושלמים, עד מאה ועשרים.

ז

אחד עשר מי יודע? אחת עשרה אני יודע: אחת עשרה שימושייא, אותיות לכל עת ותכלית, מאחור ובחזית, לאוזן ולעין וללב, איתן משה וכלב.

שנים עשר מי יודע? שנים עשר אני יודע. שנים עשר  גופייא: מדבר ומדברת, נסתר ונסתרת, נוכח ונוכחת, היחיד לחוד והרבים יחד.

ח

שלושה עשר מי יודע? שלוש עשרה אני יודע. שלוש עשרה  תנועייא: קמץ גדול וגם קטן וחטופים שלושה, חיריק וחולם חסר ומלא, שורוק וקיבוץ,  סגול וצירה; בדד נותר, קצת נח, קצת נע, אחיהן האילם, השווא.

ט

ועל כל אלה נשיר כולנו:

שלוש עשרה תנועייא, שנים עשר גופייא, אחת עשרה שימושייא, עשר  גזרייא, תשעה פיסוקייא, שמונה תיאורייא, שבעה בניינייא, שש דגושייא, חמש גרונייא, ארבע אימות קריאה, שלושה זמנייא, שני מינייא, אחת היא העברית, של העולם כולו היא, וכל כולה שלנו.

י
מצעד הנשאלים


תגיות :
תמונה ראשית