שיירת עוללים

רוביק רוזנטל | 08 באוקטובר 2014
מתוך "האור והקסם"
זו אותה הגברת
Luciana da Nardi; flickr
א

אני רב נחום ויינשטיין,

רב נחום המוהל

ביד  בטוחה אחתוך את

עורלות בני ישראל. 

ב

במושבה גדרה קשה מאוד עמלתי

את בני הבילויים בשיר ורון שם מלתי

אל רמלה, עיר פרזות, מיטלטלי ארזתי

תורת חיים הרבצתי, וגם עורלות גזזתי

ג

בקפריסין הקימו מושבת יהודים

ומי אם לא רב נחום יוצא לנדודים

ביפו לחוף ים חופת קידוש ערכתי

ולא עברה שנה וכבר עורלה חתכתי

ואם ביקשו יפה כלל לא שאלתי למה

ערכתי ברית מילה גם לילדי מוחמד

ד

אל אחוזת הבית נדדתי בתרס"ט

באמתחתי אזמל כדין וגם כדת

ראשון את עזרא מלתי, הבכור לבית דנין

עמישלום בן גילוץ הגיח השני

ומאותו היום ביידיש ובעברית

את כל בני תל אביב הכנסתי אל הברית

ה

אחד הלך לכנסת, שני עבד בפרך

אבל כולם התחילו אצלי את הקריירה

ואם צריך פספורט מטעם המנדט

רשום אצל רב נחום? הרי התעודה 

ו

הנה מופיע אב ועוללו על שכם

אותו לפני דור מלתי, השיירה נמשכת

וכל זה, איך לומר, ממש לשם שמיים

פרוטה לא אבקש, וגם לא פרוטתיים

ז

כך רבבה חלפה מתחת אזמלי

ורבבה נוספת שיירת עוללים

שלום תינוק חמוד, זוכר אני את אבא

יובל שנים חלפו, אז מלתי גם את סבא

ח

עוד אלף ועוד אלף, זקני הפך לבן

אבל ידיי בלי הרף שולפות את הנדן

זקנתי וגם שׂבתי, הנחתי אזמלי

דור מוהלים צמח, עשיתי את שלי

ט

ואברהם אבינו מביט בי משמיים

רב נחום, הוא אומר, ידיך זהב פרוויים

וכשלכאן תגיע, תסור אל המשרד

אשים לך מדליה: מוהל מספר אחת!

י

אני רב נחום ויינשטיין

רב נחום המוהל

ביד  בטוחה אחתוך את

עורלות בני ישראל.

מחרוזת שירי היפ הופ