שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
91
מאיר מינדל שואל/ת: זלעפות בזין פתוחה - אאוט. זלעפות- בזין חרוקה - אין. קונדס בדלת פתוחה- אאוט, קונדס בצירי - אין. יש לומר - zilafot ,kundes. אנא הבהר, הסבר והאר את שתי המלים ואת הסיבות לכך שהטעויות נחרטו בשיח הציבורי.
רוביק עונה:
המילה קונדס נהגית באופן תקני בצירה - קונדֵס, אבל ההגייה המקובלת שלה היא בקמץ – קונדָס, ככל הנראה מטעמי נוחות ההגייה. אגב, קונדָס פירושה בלשון התלמוד מוט. זַלעפות וזִלעפות הן חלופות תקינות, ושתיהן מופיעות במקרא: זַלעפה, לעומת רוח זִלעפות. ההגייה הנפוצה היא בפתח, שוב מטעמי נוחות.
92
רעי שואל/ת: האם תקין לקטוע פסקה ארוכה עם נקודה לפני 'אבל' ואחריו פסיק, כמו שעושים עם המילים 'זאת', 'לכן' ואחרות?
רוביק עונה:
אין חוקים מחייבים בפיסוק. 'אבל' היא מילת קישור, וכמו ו' החיבור לא מומלץ לשים לפניה נקודה. לעיתים רצף המשפט, הסגנון או חירות הכותב מבקשים זאת, ואז הדבר תקין בהחלט.
93
רפאל פרידמן שואל/ת: אומרים "אחריי".. מדוע לא יאמרו "אחרנו" (במקום "אחרינו")? מה מקומה של ה-י' ב"אחרינו"?
רוביק עונה:
התשובה בשאלה. מילת היחס היא 'אחרי', והיא כוללת צירה מלא המחייב י'. לכן גם כל הנטיות יופיעו עם י': אחריהם, אחריו, אחרייך, אחרינו וכדומה.
94
אלקרינאווי שואל/ת: מה נכון, קיבלנו או קבלנו?
רוביק עונה:
בכתיב חסר הניקוד חובה לכתוב קיבלנו, מה גם ש'קבלנו' עשוי להיקרא קָבַלנו, הגשנו קבילה.
95
יהודה שואל/ת: המילה "בבל" כתובה בתורה עם סגול בהברה האחרונה. שאלה ראשונה: הברה סגורה מוטעמת תנועה גדולה, וכאן יש תנועה קטנה – סגול, למה? שאלה שנייה: אומרים "תלמוד בבלי" שהוא תואר. כאן הניקוד יהיה קמץ, ואחרי זה שווא. למה הניקוד השתנה, סגול לשווא נע?
רוביק עונה:
בָּבֶל מופיעה בסגול על פי המסורה. כללי הדקדוק נקבעו מתוך מסורות ניקוד קדומות, ובמקרה זה ואחרים, בעיקר בשמות אנשים ומקומות יש יוצאים מן הכלל. הניקוד בָּבְלִי נקבע על ידי האקדמיה ללשון בכפוף למה שמוגדר בהחלטתה 'כללי הייחוס', שעל פיהם אין משנים את הקמץ בשום נטייה של 'בָבֶל'. כך נקבע גם לגבי פרס, והניקוד הוא פָּרְסִי. בכל מקרה ב' השנייה נחטפת עקב התרחקות הטעם.
96
יואל שואל/ת: למה תמיד אומרים שכל כך חשוב לשמור על כתיב רציף? לדוגמה לא לכתוב גם פיזיקה וגם פיסיקה, או שין וסמך מתחלפות וכו'. אפילו באנגלית אין לכתוב באותו קטע מילים בכתיב אמריקני וגם בריטי, אפילו במילים שונות? מה זה משנה?
רוביק עונה:
שמירה על אחידות בכתיב כאשר יש יותר מאפשרות אחת היא סימן היכר למקצועיות והקפדה של מערכת עיתון, בית הוצאה וכדומה. בכל מערכת כזו המכבדת את עצמה נקבעים כללי האחידות, גם אם ידוע שקיימת אפשרות נוספת.
97
שי דרורי שואל/ת: הגיע לידי ספר ושמו הגבירה והחד-קרן. צורת ההגייה של המילה "החד-קרן" נראית לי מוזרה. שאלתי את ההוצאה (כנרת) והם טוענים שצורת הכתיבה הזו מקובלת ע"פ האקדמיה, אך לא מצאתי לכך סימוכין. מה דעתך? צורת ההגייה והכתיבה הזו היא הנכונה.
רוביק עונה:
'חד-קרן' הוא שמה של החיה הבדיונית ופירושו 'בעל הקרן האחת', תרגום של יוניקורן. 'חד' במקרה זה אינו שם תואר או שם עצם בצירוף סמיכות, אלא כַּמָּת, בדומה לרב (לאומי) דו (צדדי), ובמקרים אלה ה' הידיעה תבוא לפני הצירוף כולו. 'חד קרן' גם נתפס כמילה אחת ממש כמו באנגלית, ופיצולו על ידי ה' הידיעה (חד הקרן) אינו סביר.
98
אלי ברדוגו שואל/ת: רציתי לדעת מתי רושמים ניכוי ב"כ" ומתי ניקוי ב"ק", והאם ניתן לרשום ניכוי מס במקור ב"ק"? שאלה שניה בער האם ניתן לרשום עיכוב ב"ק", עיקוב.
רוביק עונה:
ניקוי וניכוי, עיכוב ועיקוב הם הומופונים, כלומר, נכתבים באופן שונה אך נשמעים זהים. במקרים לא מעטים יש קרבת משמעות בין הומופונים, היוצרת טשטוש גבולות ביניהם, כמו הערה והארה, התרעה והתראה, טפל ותפל, פיקח ופיכח וכדומה. זה גם המקרה של ניקוי וניכוי. ניקוי הוא שם כולל להסרת לכלוך, מן השורש נק"ה. ניכוי הוא הסרה בתחום המיסוי והכספים, מן השורש נכ"ה הקשורה בפגיעה, ומכאן להכות, נכה ואחרים. במקרה של עיכוב ועיקוב אין קרבת משמעות, ואין כל סיבה לבלבל בין המילים.
99
גלי כהן שואל/ת: מהו לדעתך הכתיב הנכון יותר: תפיסה או תפישה? אני יודעת שהאקדמיה העדיפה את הראשונה (בסמ״ך), אך מתקשה לקבל את המלצתה, ואשמח לקבל דעה מקצועית נוספת.
רוביק עונה:
אכן מדובר בהמלצה ולא בתקנה מחייבת. אין הבדל משמעות בין לתפוס ולתפוש, תפיסה ותפישה. במילים רבות נמצא מעבר מש' שמאלית במקרא לס' בלשון חכמים, וכך גם בצמדים פרשׂ ופרס, חסך וחשׂך ועוד. יש גישה הסבורה שתפישה קוגניטיבית בש' שמאלית תבדיל אותו מתפיסה פיזית בס', והיא לגיטימית אם שומרים על אחידות בשימוש. הפתרון הפשוט יותר, והראוי אף הוא, הוא האחדה לצורה המקובלת היום יותר – תפיסה בס'.
100
נדב שרי שואל/ת: למיטב ידיעתי, התעתיק של מילים אנגליות כגון times המסתיימות באות s אך מבוטאות z צריך להיות טיימז. בעיתונות אני מוצא כל הזמן טיימס לצד פריימריז, למשל, ולמיטב הבנתי יש כאן סתירה. באקדמיה נעניתי שהנכון הוא טיימז. מה דעתך?
רוביק עונה:
על פי התעתיק המדויק ההגייה הנכונה היא אכן טיימז. ההגייה טיימס משקפת את ההגייה הישראלית הטבעית, העצור ז' מתחזק בהשפעת מ' שוואית לפניו ומבנה המילה, מה שלא קורה למשל לשם הנהר – טיימז. התחזקות זו אינה קיימת ב'פריימריז', שם ז' מופיעה אחרי תנועה. האם ללכת בעקבות התעתיק או ההגייה הטבעית? אני בעד ההגייה הטבעית. זה הכלל בשמות לועזיים במקרים רבים אחרים.
101
ענת שואל/ת: אשמח לדעת אם ילדי כיתה ט' - טטניקים (כתיבה רווחת)/ טיתניקים (כשם האות)?
רוביק עונה:
'טטניקים' מחקה את השמיעה, חיקוי מקובל ביחס למילים בשפת הדיבור העוברות לכתב. 'טיתניקים' נכון יותר, אבל יש לזכור ש'טיתניק' הוא מלכתחילה מילה במשלב הדיבורי ולכן אין לפסול כתיב חיקוי.
102
פיני ילין וניצן שואל/ת: כיצד יש לומר בעברית תקינה: תיטור או תנטור? האם ליטול או לנטול ידיים?
רוביק עונה:
לנ' בגזרת חסרי פ"נ נטייה להיעלם ולזכות בדגש במקומה, אבל במקרים לא מעטים היא נשארת על כנה. לעיתים כדי ליצור ביטול: להביט מול להנביט. לעיתים ללא חלופה: להנציח. במקרה של נט"ר שתי הצורות תקינות ומקובלות: אֶטּור וגם אֶנטור. במקרה של נט"ל הצורה המקובלת והנחשבת תקינה היא בנשילת נ', אֶטּול, תיטּול, אבל אפשר לשמוע גם את 'לִנטול', בדומה ל'לנפול' המקראי לצד הצורה המקובלת – ליפול.
103
יוסף שואל/ת: רציתי לדעת למה יוצר הכדים הוא "כדר" ברי"ש? היש קשר לקדירה?
רוביק עונה:
יוצר הכדים אינו כדר, מילה זו אינה קיימת בעברית. יוצר כדי החרס הוא קדר, וכאן יש כמובן קשר לקדירה.
104
יעל פקטר שואל/ת: האם נכון לכתוב התעשתי או התעשתתי (בכתיבה ללא ניקוד)?
רוביק עונה:
הצורה הנכונה היא התעשתי, אבל היא יוצרת אי בהירות ובלבול עם צורת הציווי התעשְתִי. לכן תוספת ת' לא תיחשב שגיאה, ואפשר גם לנקד את ש' בפתח: התעשַתי.
105
נעמה שואל/ת: מה, לדעתך, נכון יותר לכתוב: תזה/תיזה תמה/תימה תאולוגי/תיאולוגי וכדו'.. (המילים נעשות אף פחות ברורות ברבים - תזות, תמות...).
רוביק עונה:
הצורה הנכונה והאלגנטית יותר היא ללא י', אין לה סיבה פונטית כיוון שמדובר בצירה חסר. החשש שהמילה לא תובן נכון גם לגבי מילים עבריות, ואפשר להוסיף ניקוד תומך: תֵזה.
< הקודם ... 6 7 8 9 10  ... הבא >