שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
211
שלמה לנובו שואל/ת: למה ה-ל במילה תפילת (יעקוב) מנוקדת בפתח שהיא תנועה קטנה?
רוביק עונה:
תפילת יעקב היא סמיכות (וכן תפילת מנחה, תפילת מעריב ועוד ועוד). בסמיכות תנועת הקמץ של מילים בנקבה מתקצרת לפתח, מאחר שהסמיכות נתפסת כיחידה לשונית אחת והטעם נודד לסומך. התפילָה של יעקב: תפילַת יעקב.
212
בלה דקס שואל/ת: איך אומרים: תבחַרי או תבחְרי (בשוא מתחת האות ח)?
רוביק עונה:
הניקוד וההגייה הנכונים הם תבחֲרי, ח' בחטף פתח (תנועת a חטופה).
213
תמיר שואל/ת: איך אומרים ביסקויט? Bisquit Biskvit,?
רוביק עונה:
הצורה המקובלת בדיבור בישראל היא הצורה הגרמנית, במלרע: ביסק-ויט, Biskvit. הצורה הבריטית היא 'ביסקיט', במלעיל. בשתי השפות המילה נכתבת Bisquit.
214
דליה גוטליב שואל/ת: מה בין סח ושָׂח?
רוביק עונה:
מבחינת המשמעות זו אותה מילה, כאשר יש חילוף בין שׂ שמאלית במקרא לבין ס' בלשון חז"ל. בעברית החדשה נהוג לכתוב סח כפועל (מה אתה סח?), אבל במילים שיח, שיחה, לשוחח וכדומה האות, גם בעקבות המקורות, היא תמיד שׂ.
215
אליהו שואל/ת: כיצד אומרים: "סיירנו בִּמְצדה" או סיירנו בְּמֵצדה?
רוביק עונה:
מ' ב'מצדה' היא שוואית. לכן אות היחס לפניה תקבל חיריק. סיירנו בִּמְצדה.
216
מאיר מינדל שואל/ת: ללמוד אותו - ללמדו. ללמד אותו - ללמדו. האם יש דרך להבדיל בין המושגים בבנין קל או בפיעל?
רוביק עונה:
הכתיב המלא מבדיל בין שתי הצורות. ללומדו: בניין קל. ללמדו: פיעל.
217
אליהו שואל/ת: כיצד הוגים וכותבים: פאת שיער של אישה לעומת פאת ראש של גבר, שאינו מגלח פאת ראשו?
רוביק עונה:
מדובר באותה מילה: פֵאָה. היא מתייחסת גם למונחי החקלאות המקראית. בכל המקרים כאשר המילה מופיעה בסמיכות, פ' נחטפת: פְּאת ראש, פְאת שיער, פְאת שדה וגם פְאת השולחן.
218
אנה קורצ'גין שואל/ת: האם כותבים בלשון נקבה עתיד "תאמר" או "תומר"? כי הרי הפועל לאמר הוא שגוי ונכון להגיד "לומר", וזהו הרי שורש והוא לא משתנה.
רוביק עונה:
השורש הוא אמ"ר, וכמעט בכל הופעותיו מופיעה א' שורשית. 'לומר' היא צורת כתיב חריגה שנקבע בלשון חז"ל, אך החריג מתייחס רק לשם הפועל, וגם כאן יש לו חלופה מקראית – לֵאמֹר.
219
שרי שואל/ת: מה המקור של LL, לפעמים בתחילת מילה ולפעמים באמצעה, בשפות אירופאיות שונות ובעצם לא תמיד נהגות כמו ל׳?
רוביק עונה:
LL הוא דיגרף, כלומר, צמד אותיות המייצגות עיצור. התופעה רחבה למדי בשפות רבות. LL מייצג עיצורים שונים בשורה של שפות, רובן דיאלקטים שכמעט יצאו משימוש. במקרה של האנגלית הוא ייצג בעבר הארכה מסוימת של העיצור L. בספרדית LL נחשבה עד 2010 כעיצור עצמאי, ה-14 באלפבית הספרדי, אבל המעמד הזה בוטל לאחרונה. היא נהגית לאוזנינו כעיצור י'.
220
יעקב שואל/ת: נתקלתי במסכת מגילה דף ט עמוד א, במילה גופן (במובן של פונט). בהוצאת שוטנשטיין הם ניקדו בחולם באות ו, ובסגול תחת האות פ. האם זה הניקוד הנכון או שמא שורוק וקמץ? או אולי אפשרות אחרת? אם תסביר בהקשר זה גם איך יודעים מהו הניקוד הנכון במילים הלקוחות מתוך ספרות עתיקה בלתי מנוקדת, כמו התלמוד במקרה זה, אודה מאוד.
רוביק עונה:
אכן יש שלוש צורות קריאה של המילה גופן. בתלמוד שטיינזלץ היא נכתבת גוּפָן. במסורות אחרות, כבשאלה: גוֹפֶן, במלעיל. האקדמיה ללשון איחדה את שתי הצורות וקבעה את הצורה התקנית: גוֹפָן. כמו בקריאת התנ"ך גם המשנה והתלמוד נקראו במסורות שונות ולעיתים בהגיות שונות. במקרה של התנ"ך לאחר האחדת הניקוד הכתיב וההגייה קודשו, בעוד שבמסורות חז"ל יש עד היום מקרים לא מעטים של גירסאות שונות לאותה מילה.
221
יהודה שואל/ת: למה "נעליים" כותבים עם שני יודי"ן, והמילים מים, ירושלים כותבים עם יוד אחד.
רוביק עונה:
צורות הזוגי נכתבות תמיד בשני יודים, ואפילו המילה שמים נקבעה לאחרונה בכתיב הזה: שמיים. 'מים' אמנם התגלגלה מצורות זוגיות אך היא קרובה בהגייה למילים סגוליות שבהן י' מרכזית: זית, בית ועוד, הנכתבות בי' אחת. ירושלים הוא שם מקום ולא צורה זוגית, הרחבה של הצורה המקראית ירושלם, ואין לראות בה צורה זוגית.
222
דן שריזלי שואל/ת: מהיכן הגיעה האות "ז" לאינדונסיה שהפכה לאינדונזיה. בכל השפות המוכרות לי מדובר באיים הודיים בשם indo nisia, ביוונית לא נשמע העיצור Z.
רוביק עונה:
בשפות אירופיות רבות העיצור s (ס) כאשר הוא בא בין שתי תנועות יישמע z (ז), וזאת בהשפעת הלטינית, בניגוד לדרך היוונית. מכאן ההבדל בין מוזיקה למוסיקה, למשל, וכך נהגית אינדוניזיה באנגלית, למשל. בישראל נוהגים לפי הדרך הכלל-אירופית, ולא לפי הדרך היוונית.
223
ברוך לוריא שואל/ת: האם נכון לכתוב בני במקום בנים שלי או הורי במקום הורים שלי? האם לא חסרה כאן י' נוספת? כך אני מבין מכללי האקדמיה החדשים.
רוביק עונה:
אכן על פי כללי האקדמיה יש לכתוב מילים אלה בשני יודים: בניי, הוריי. כללים אלה אינם כללים מחייבים ויש עורכים וכלי תקשורת המסתפקים בי' אחת.
224
נוני שואל/ת: האם זו טעות לומר או לכתוב חשמלאי עם חיריק במקום שני פתח, או עיתונאי עם חיריק במקום עם פתח וכן הלאה?
רוביק עונה:
יש הבדל בין עיתונַאי לעיתונָאִי. הראשון הוא בעל המקצוע, השני שם תואר: "העיתונַאי ערך תחקיר עיתונָאִי'. באשר לחשמלאי, כאן רק הצורה המתאימה לשם המקצוע משמשת: חשמַלַּאי.
225
יובל שואל/ת: ידוע כי בעברית מילים לטיניות ניתנות להגייה כאשר האותיות ק' וצ' מתחלפות ביניהן, למשל פרובינקיה מול פרובינציה, וידועה הבדיחה על קיקרו/ציצרו. אבל מהו בעצם המקור לכך? פעם שמעתי כי שתי הצורות נכונות מכיוון שלא היה ידוע בוודאות איך האות C נהגתה בלטינית הקלאסית. עד היום בשפות מזרח אירופאיות האות C יכולה להישמע כצליל "צ'ה". מצד שני לטינית הרי שפה ידועה, ולכן השאלה אם ההסבר הנ"ל בכלל נכון, או שבעצם קיים הסבר אחר. ועל כל פנים, האם יש תעדוף בעברית על איזה אות צריך להשתמש, או שפשוט הולכים לפי מה שהרוב קבע?
רוביק עונה:
אכן הגיית C שונה בלטינית המוקדמת לעומת הלטינית המאוחרת, שבה יש הגיות שונות בשפות שונות. התקן המוקדם הוא על פי הלטינית הקלסית, ולכן נהגו קיקרו ופרובינקיה, אך הגייה זו נעלמה לגמרי מהשימוש בעקבות השפעת הגרמנית, והמקובל היום הוא העיצור צ: ציצרו, פרובינציה ועוד. יתכן שיש כאן השפעה של מקצועות הדפוס, שבהם שלט המינוח הגרמני, והמידה 'ציצרו' הייתה מקובלת מאוד בטכנולוגיית הדפוס בסגנון גוטנברג.
< הקודם ... 11 12 13 14 15  ... הבא >