שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
256
אלי שואל/ת: האם בתחום התקציבים והשכר יש לכתוב 'אחזקת רכב' או 'החזקת רכב'?
רוביק עונה:
בתחום המדובר משמשים שלושה מונחים. 'אחזקת רכב' מתייחס לכלל ההוצאות על הרכב (דלק, שמנים, תיקונים וכדומה), והוא המונח המתאים לשאלה. 'תחזוקת רכב' היא שמירה על מצבו התקין של הרכב. 'החזקת רכב' היא בעלות או שימוש קבוע ברכב. משום מה מוגדרת 'אחזקה' במונחי האקדמיה כחלופה לא תקנית של 'תחזוקה' ו'החזקה', בפועל משמעותה שונה גם מזו וגם מזו, והשימוש בה במשמעות התקציבית-חישובית מקובל ורווח.
257
יעל בהט שואל/ת: בספר ״המדע היהודי של אינשטיין״ מופיעה המילה 'מטקטק', עם ט' ולא ת'. בתחילה סברנו כי זו טעות, אך היא חזרה על עצמה. האם זו כתיבה תקינה? מה ההבדל בין לטקטק ולתקתק?
רוביק עונה:
הן 'טקטק' והן 'תקתק' הן מילים אונומטופאיות המחקות את הצליל המונוטוני 'תיק-תק'. בספרות של תחיית הלשון וגם בשלבים מאוחרים יותר שימשו שתי הצורות במקביל. גם לוין קיפניס בשירו הידוע "שעון בן חיל בחר באות ט': "טיק טק, טיק טק!/ דופק שעון בן חיל / ביום וגם בליל / דופק, דופק הוא כך." בשלב מסוים נדחקה הצורה 'טקטק', ונשארה רק 'תקתק'.
258
אורן צ'יצ'יאן שואל/ת: מה ההבדל בין ריקוד למחול? האם כשמישהו רוקד הוא גם מחולל?
רוביק עונה:
אין הבדל משמעות מובהק, יש הבדל בשימוש. 'מחול' מופיע במקרא, וקשורה בפועל חולל שפירושו הסתובב. 'ריקוד' הוא שם הפעולה של הפועל המקראי ריקד. בעברית החדשה נוהגים להשתמש ב'מחול' בעיקר בתחום האמנותי, בעוד 'ריקוד' היא מונח גנרי בשימושים מגוונים.
259
לימור נורי שואל/ת: אשמח אם תעשה סדר בין המילים 'סיבּוֹלֶת' ו'סְבוֹלֶת'.
רוביק עונה:
אכן, יש בלבול. 'סיבולת' היא על פי התלמוד סעודה משותפת, פיקניק. במילוני האקדמיה היא זכתה למשמעות נוספת, ונקבעה במילון הרפואה משנת 2010 כמונח עברי למונח האנגלי endurance, שהגדרתה 'כוח סבל וכושר עמידה', ומכאן 'סיבולת לב-ריאה'. השימוש חדש, ולכן גם במילון אבן שושן משנת 2005 הוא אינו מופיע. סְבולת היא חלופה עברית למונח האנגלי tolerance, שהגדרתו דומה, והופעתה הראשונה היא במילון החשבונאות של האקדמיה משנת 1961. השאלה מדוע נזקקה האקדמיה לשתי מילים שונות ומבלבלות למונחים קרובים צריכה להיות מונחת לפתחה, ואולי יש מקום לשקול את ההחלטה שוב.
260
דוד הלפרין שואל/ת: כאשר למדתי עברית, לפני 70+ שנה, אמרנו 'אדוקים', ואילו היום: 'חרדים'. מה בין השניים?
רוביק עונה:
המונח 'אדוקים' אכן נפוץ בעיקר בלשון הדיבור בימי היישוב וקום המדינה, והתייחס לדתיים בכלל. בין הילדים נפוץ גם כינוי הגנאי 'אדוק פיסטוק'. נראה שהתווית השלילית הביאה לירידת השימוש ב'אדוקים'. 'חרדים' הוא מונח שהחל לצמוח במאה ה-19, כדי להבדיל בין זרמים יהודיים שונים לאחרים, והוא אומץ הן על ידי החרדים עצמם והן על ידי החברה הכללית. השימוש בו במסגרת השיח הישראלי מוכר משנות ה-30 של המאה הקודמת.
261
יודית מולד שואל/ת: מה ההבדל בין יושר ליושרה?
רוביק עונה:
הגבולות בין המשמעויות של מילים אלו אכן מטושטשים. 'יושרה' היא התרגום העברי ל-integrity, והיא מתייחסת למכלול אישיותו של האדם, בעל יושרה הוא מי ש'תוכו כברו'. 'יושר' מתייחס יותר להתנהגותו ומעשיו של האדם. אדם שאינו נוהג לשקר הוא אדם ישר, אבל לא בהכרח בעל יושרה.
262
דב שואל/ת: למילה 'בר' פרושים רבים ושונים. האם יש קשר בין המושגים הקשורים למילה 'בר'? ומה זה אומר על העברית, האם שפתנו העשירה כל כך ענייה?
רוביק עונה:
למילה 'בָּר' שש משמעויות שונות, שחלקן קשורות. בר במשמעות בן היא מילה ארמית שהתאזרחה. בר במשמעות חיטה איכותית קשורה לשורש ברר, מה שבוררים אותו מן התבן. בר במשמעות נקי וטהור (בר לבב) קשורה גם היא ככל הנראה לשורש בר"ר. בר במשמעות שדה קשורה ככל הנראה ל'בוּר'. מכאן גם המשמעות של 'מחוץ ל', כמו בביטוי הארמי בר מינן: מחוץ לאתנו. בר היא גם מילה לועזית שהתאזרחה בעברית, מקום שאליו הולכים לשתות ולבלות. 'בר' היא אם כן דוגמה של הומונים, מילה שלה משמעויות שונות שהקשר ביניהן מקרי. ריבוי הומונימים אינם סימן לשפה ענייה, ואולי להיפך, העובדה שיש למילה אחת כמה משמעויות מעידה על עושר לשוני דווקא.
263
שרה שואל/ת: מה ההבדל בין 'לערבב' ו'לערבל'?
רוביק עונה:
בשימוש המקובל היום ערבול היא צורת נמרצת של ערבוב. לכן אנו מערבבים ביד, ומערבלים במכונה. מקורות הפעלים שונים. 'עִרבב' הוא פועל תלמודי, שנוצר מהכפלת ל' הפועל של עֵרֵב במשמעות חיבר דברים שונים יחד. משורש זה נוצרו מילים בצירופים 'שתי וערב', 'ערב רב', 'מעורב ירושלמי' ועוד. עִרבל הוא פועל חדש, שורשיו בפעלים שֵמיים שונים שמשמעותם ניפוי כולל ערבל הארמי, וכן בפועל 'התערבל' המופיע אצל רש"י, שפירושו התבלבל. השימוש החדש מושפע מהדמיון ל'עִרבב'.
264
ורד שואל/ת: מה ההבדל בין כוננית לארונית?
רוביק עונה:
מקובל להבחין בין כוננית שלה מדפים פתוחים או לכל היותר סגורים בזכוכית, לבין ארונית, הסגורה באמצעות דלתות.
265
אליעזר שואל/ת: מה ההבדלים בין הפעלים לדבר, לספר, להגיד ולומר.
רוביק עונה:
בין 'לדבר', 'להגיד' ו'לומר' אין הבדל משמעות, אלא הבדלים קלים בשימוש. 'הגיד' בעבר משמש בעיקר בשפה הגבוהה, ומכאן גם מונחים יהודיים כמו 'הגדה' ו'מגיד'. בעתיד הפועל אופייני דווקא לשפת הדיבור: "תגיד לי" דיבורי יותר מ'אמור לי' או 'דבר אתי'. 'אמר' הוא הנייטרלי מכולם, ומתייחס לרוב מצבי הדיבור. 'סיפר' דורש כבר תוכן מורכב של האמירה, ולכן הוא אינו שייך לגמרי לקבוצה.
266
אליעזר שואל/ת: מה ההבדל בין המילים השונות המתארות את מה שהעיניים עושות: לראות, לצפות, להסתכל, להתבונן, לחזות? מה מקורן ומתי נכון להשתמש בכל אחת?
רוביק עונה:
ויש גם 'להביט'. הגבולות בין השימושים השונים במילים האלה אינם ברורים. 'לראות' הוא השורש הנפוץ והבסיסי היותר ומתייחס לעצם הפעולה החושית. 'להסתכל' פירושו לראות דבר מה בבהירות, ולאורך משך זמן כלשהו, וכמוהו 'להביט'. 'לִצפות' פירושו להביט על אזור מסוים או תופעה מסוימת לאורך זמן, ולמטרה מוצהרת כמו שמירה או ניסוי מדעי. 'להתבונן' כבר מכיל את יסוד התבונה, ההפנמה של מה שאנחנו רואים. 'לחזות', המזכיר לנו את המילה מחזה, מדבר על הסתכלות בשרשרת אירועים, ומכאן גם היכולת לצפות את האירועים שיקרו בעתיד.
267
שלומית שואל/ת: רוצה לדעת, אחת ולתמיד, מה נכון: 'כולם (עושים משהו) כאחד' או 'כולם (עושים משהו) כאחת'. ומה עושה כאן 'כולם קמו באחת'.
רוביק עונה:
אין הבדל משמעות בין 'כולם כאחד' או 'כולם כאחת'. פירוש שני השימושים כבר במקורות הוא 'יחד, באותו זמן'. בדרך כלל ברירת המחדל תהיה 'כאחד', עקב קדימותה של צורת הזכר בעברית, אך כאשר 'כולם' הם ממין נקבה תועדף הצורה 'כאחת', ואכן בתלמוד היא מתייחסת לשמות עצם נקביים כמו יד או חיטה ושעורה. 'באחת' היא צורה בעברית החדשה, קיצור (ובלשון הבלשנים 'אליפסה') של 'בבת אחת'.
268
עדי שאקר שואל/ת: מה ההבדל בין גר ומתגורר?
רוביק עונה:
אין הבדל, שתי החלופות נאות והבחירה לפי הטעם והחשק. במקרא הצורה 'מתגורר' מופיעה במשמעות גר רק פעם אחת, בסיפור אליהו והאלמנה. לפועל התגורר משמעות נוספת: הטיל פחד ומגור, כגון בקריאה המאיימת "גור לך".
269
יעל דויטש שואל/ת: מה ההבדל בין 'סחר' ל'מסחר'?
רוביק עונה:
מבחינת המשמעות אין כל הבדל. שתי המילים מופיעות במקרא, ושתיהן מתייחסות למיקח וממכר, סחר פירושו בכמה מקרים גם הסחורות עצמן. בשימוש המודרני 'סחר' משמשת בעניינים כלליים יותר המתייחסים למאקרו-כלכלה כמו 'סחר חליפין', 'סחר בינלאומי', 'מסחר' היא מילה ארצית יותר, אבל ההבחנה הזו גם היא אינה מוחלטת.
270
אופירה שואל/ת: בשורת השיר "עם רדת יום" ובשיר "רד הלילה" מתכוונים לאותו דבר: סופו של יום, אבל משמעות המלים הפוכה. למה זה קורה?
רוביק עונה:
"ירד" הוא פועל בעל שימושים מטפוריים רבים ומגוונים. "עם רדת יום" נולד מדימוי של עזיבה: היום הולך מאתנו, נוסח "יורד מהבמה", ומתקשר גם ל"ירידת" השמש. "רד הלילה" (ויש גם "עם רדת ערב") נולד מדימוי של נחיתה איטית על הקרקע: החושך בא מן השמיים אל האדמה, נוסח "רד אלינו אווירון".
< הקודם ... 16 17 18 19 20  ... הבא >