שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
121
איריס שואל/ת: מה בין המילים "נפלא" ו"מופלא"? שתיהן ככל הנראה תקניות ומקורן באותו שורש אך המילה נפלא מקורה בתנ"ך, ואילו מופלא מקורה בתקופות מאוחרות יותר. מה טיבה של ההתפתחות הזו ומדוע היה בה צורך? האם השימוש השונה בבנייני הפועל מעניק משמעות שונה לכל אחת מהן?
רוביק עונה:
במקורן שתי המילים מתייחסות למה שאיננו יודעים את פשרו או איך נוצר, הוא נראה לנו כפלא. בתנ"ך 'נפלא' אינו שם תואר אלא פועל, בדרך כלל בעבר ובעתיד, ופירושו 'היה לפלא'. פעם אחת מופיע הפועל בבינוני, "נפלאים מעשיך ונפשי יודעת", בתהלים, וזהו הבסיס לשימוש ההולך ומתרחב ב'נפלא' כשם תואר במשמעות נהדר, יוצא מן הכלל. הביטוי התלמודי "במופלא ממך אל תדרוש" פירושו – אל תחפש תשובה למה שהוא מעל להשגתך, מה שנראה לך כפלא. השימוש ב'מופלא' התגלגל גם הוא בעברית החדשה לשם תואר המציין מצוינות, אם כי הוא נדיר יותר מ'נפלא', ויש בו עדיין הד למשמעות המקורית: דבר מה הנראה כמו פלא, שיש בו מסתורין ונשגבות.
122
מאיר מינדל שואל/ת: שאלתי עוסקת במלה "משים". אני משים פניי אל הגן. מה ההבדל בין "משים" ל"שם פניי אל הגן"? זה בלשון הווה וזה בלשון הווה.
רוביק עונה:
'משים פניו' היא צורה נדירה של שי"ם בבניין הפעיל ומשמשת רק בספרות במשמעות דומה ל'שם'. הנוכחות שלה היא בעיקר בצירוף המקראי 'מבלי משים', וכן 'משים פעמיו', ועוד.
123
ארנון להב שואל/ת: מה ההבדל בין אידרה לשידרה? בדגים עסקינן.
רוביק עונה:
אידרה היא עצם של דג, שידרה היא חוט השידרה של דגי הגרם, בעלי העצמות. נהוג היום לדבר על 'אידרת הדג' במשמעות מערכת עצמות הדג, הכוללת את השידרה ואת העצמות היוצאות ממנה.
124
מנשה תדהר שואל/ת: מתי אומרים "תוקף" ומתי "מתקיף", והאם יש הבדל בין השניים?
רוביק עונה:
בעברית החדשה אין כל הבדל. 'תָקַף' נחשב שימוש אנין יותר, בעוד 'התקיף' הוא בעל אופי דיבורי. בלשון חז"ל 'התקיף' פירושו התנגד באמצעות טיעון לדברי חברו.
125
יפתח גולדמן שואל/ת: אני מרצה המלמד פילוסופיה של הכלכלה. בשיעורי אני משתמש במלים "רכוש" ו"קניין" כמלים נרדפות. אחד התלמידים טען שיש הבדל משמעות בין השתיים. האמנם? ואם כן, האם הוא מקביל פחות או יותר להבדל שבין possession ל property?
רוביק עונה:
רכוש וקניין הן מילים נרדפות לכל דבר, ולשתיהן מתאימה יותר property, אם כי בשימושים רבים של possession המשמעות דומה. ההגדרות המילוניות זהות, וכך גם השימושים בשפה: "הבית זה הוא קנייני"/"הבית הזה הוא רכושי" מביעים אותו רעיון. עם זאת יש לשימוש במילים אלה ניואנס מסוים. 'קניין' הוא מונח בעל אופי משפטי המדגיש את הבעלות בהיבט המשפטי, בעוד 'רכוש' מתייחס לממד החומרי של הנכסים. לכן נשתמש ב'קניין רוחני' במקום 'רכוש רוחני', ולעומת זאת נאמר, 'יש לו רכוש רב' ולא 'יש לו קניין רב'.
126
אבנר אלמגור שואל/ת: במילון מילה במילה, למילה אור שלושה קטבים, חושך, אפילה, צל. מה ההבדל בין המשמעויות של המילים?
רוביק עונה:
חושך ואפילה הן מילים נרדפות שפירושן היעדר אור. צל הוא היעדר אור כתוצאה מהשלכת אור שנחסמה. כאשר האור מוסתר על ידי אוביקט כלשהו נוצר צל. בחושך מוחלט לא מתקיים צל, כפי שלא מתקיים אור.
127
זיו פלג בן זאב שואל/ת: מה ההבדל בין עכברוש לחולדה? אם זה אותו הדבר, מדוע היה צורך בשתי מלים בעברית? מה המקור של כל מלה?
רוביק עונה:
הדעות חלוקות. הזואולוג ישראל אהרוני הבדיל בין החולד המקראי לבין החולדה המשנאית, המגולמת בתנ”ך רק כשמה של נביאה. את החולד זיהה עם אוכל החרקים הנקרא היום חפרפרת, ואת החולדה עם העכברוש. דוד טלשיר ומנחם דור חלוקים עליו. במאמר ב'לשוננו' הם טוענים שהחולד והחולדה הם אותו בעל חיים. לדעת הכותבים כאשר יש שם זכרי ושם נקבי, ובמקרה זה חולד וחולדה, סימן הוא שהם מאותו מין. הם גם נשענים על סדר הפסוקים בחיות הטמאות, תרגומי התנ”ך ואזכורים רבים בלשון חכמים. עכברוש היא גלגול של מילה גרמנית שפירושה רמאי, "ראש עכבר". דוברי העברית בארצנו זיהו אותה עם החולדה. מדוע יש שני שמות לאותו בבעל חיים? אין מקרים רבים כאלה ביחס לבעלי חיים, אבל ריבוי מילים לאותו אובייקט אינו נדיר בעברית.
128
אבנר אלמגור שואל/ת: מה ההבדל בין געגוע, כיסופים, ערגה, כמיהה?
רוביק עונה:
ארבע המילים הן מילים נרדפות, אך בשימוש בהן היום יש הבדלים קלים. 'געגוע' או 'געגועים' היא מילה תלמודית המתייחסת בעיקר לעבר: אדם מתגעגע למה שאירע בתקופות קודמות של חייו. 'ערגה' היא מילה ימי-ביניימית, בעקבות הפועל המקראי ערג, שיש רואים בו במקור את קולו של האייל. היא משמשת היום במשלב הספרותי ומתייחסת לרצון עז, לא ממומש, לדבר כלשהו, אהבה, נוף וגם שוקולד. 'כמיהה' היא שם הפעולה של הפועל המקראי כָמָהּ. קרובה בשימושיה לערגה, אך משמשת גם במשלב הבינוני. 'כיסופים' היא מילה ימי-ביניימית, בעקבות הפועל המקראי 'נכסף', היא משמשת במשמעות דומה, אך מיועדת בעיקר לחלום כללי, כגון "הכיסופים לציון".
129
אסתי שואל/ת: מה ההבדל בין בד שנקרא שש (בצירה), לבד שנקרא בוץ (בשורוק)?
רוביק עונה:
שֵש הוא אריג צמר לבן. בוּץ הוא אריג פשתן, ואינו מזוהה עם צבע ספציפי.
130
גלית שואל/ת: האם יש הבחנה ברורה בשימוש במילים ההפך ולהפך? פעמים רבות אני רואה ששתי המילים מופיעות במשמעות זהה.
רוביק עונה:
המשמעות הבסיסית זהה, אבל השימוש משתנה על פי המשלב ועל פי מבנה המשפט. במשפט רצוף עדיפה 'ההפך': "ההפך הוא הנכון", "הוא התכוון לדבר מה ואמר את ההפך". 'להפך' מתאימה בעיקר כתגובת נגד לאמירה של הזולת: "האם ההתפתחויות האחרונות מעידות על בחירות קרבות?" - "להפך!"
131
לייב שואל/ת: מה ההבדל בין גרזן, קרדום וכשיל?
רוביק עונה:
'גרזן' הוא בתנ"ך ועד היום כלי לחטיבת עצים ולתפקידים נוספים. בתנ"ך 'קרדום' הוא שם נרדף לגרזן. במשנה הוא כלי חפירה הדומה למכוש, ועליו נאמר שאין לעשות בלימוד התורה קרדום לחפור בו. גם במשמעות 'כשיל' חלו שינויים. בתנ"ך זהו כלי כבד שבו מנפצים חומות. בתלמוד הוא כלי נגרים הדומה לגרזן. היום כמעט שלא נעשה שימוש במילה.
132
ענבל שואל/ת: האם יש הבדל בין איכר לחקלאי?
רוביק עונה:
איכר הוא הבעלים של אדמות או גידולים חקלאיים. בדרך כלל הוא גם עובד בהם, אך לא בהכרח. חקלאי הוא בעל מקצוע העובד בתחום החקלאות. הוא יכול להיות בעלים של הנכסים החקלאיים, או לעבוד כשכיר. בראשית ההתיישבות בארץ ישראל איכרים היו בעלי אדמות נעדרי להט ציוני. בישראל של היום אין כמעט שימוש ב'איכר', למרות שעדיין קיימת "התאחדות האיכרים".
133
שמעון רומח שואל/ת: מה בין צבי וצביה, אייל ואיילה?
רוביק עונה:
אַיָּל נקרא באנגלית deer, והוא נושא קרניים מסועפות. בגרמנית הוא נקרא Hirsch, שהוא גם שם פרטי נפוץ בין היהודים, גם בגירסה העממית הרשלה, וכהשראה לשם העברי צבי. הזיהוי בין אייל לצבי שגוי. האַיָיל דומה לצבי, אבל הם אינם קרובי משפחה. הצבי, הגאזֶל הלטיני-אנגלי, הוא קרוב משפחתה של הפרה. גם בתנ"ך לא הקפידו להבדיל בין צבי ואייל, ולכן נכתב בשיר השירים "דּוֹמֶה דוֹדִי לִצְבִי אוֹ לְעֹפֶר הָֽאַיָּלִים" (ב 9), משמע, 'עופר' הוא גור צבאים וגור איילים גם יחד.
134
רותי יודוביץ שואל/ת: האם יש הבדל מהותי בין המילים: 'נפש', 'נשמה', 'רוח'. זה ברור שהמילה 'נפש' באה מלנפוש, או לנשוף, והמילה 'נשמה' מהפועל לנשום. אבל מלבד המקור הייתי רוצה לדעת עם יש הבדל של משמעות ביניהם. גם בין spirit ובין soul, יש לדעתי אותה בעיה של הבחנה ביניהם.
רוביק עונה:
השימוש במילים דינמי, וכל הגדרה מילונית נוקשה שתיצור גבולות בין שלוש המילים האלה תחטא לדרך שבה אנחנו משתמשים בשפה. אפשר להצביע על ניואנסים חשובים בשימוש. 'נפש' היא ישות המיוחסת בדרך כלל לאדם יחיד, ומאגדת את כל מה שאינו כלול ב'גוף': מחשבות, רגשות, יצרים וכדומה. 'נשמה' מתייחסת ליסוד מיתי הקושר אדם ליסודות אוניברסליים, מוסריים או דתיים: 'נשמת האומה', 'כל הנשמה תהלל יה'. 'רוח' מתייחסת בדרך כלל ליסוד חוץ-אישי שאדם נקשר אליו או מאמץ אותו, כמו 'רוח התקופה', 'רוח הלחימה' וכדומה. לגבי האטימולוגיה, כדאי להזכיר שגם 'רוח' קשורה לנשימה. שלוש המילים מייצגות את האופי הפיגורטיבי של העברית.
135
אורנה סער שואל/ת: התוכל לחדד את ההבדלים בין יושרה ואמינות?
רוביק עונה:
'יושרה' היא תכונת אישיות המתייחסת לאדם שהתנהגותו אומרת שאינו אדם צבוע, ש"תוכו כברו". אמינות מתייחסת למעשיו או פעולותיו של אדם, חברה מסחרית, מכונה וכדומה. מי או מה שיש לו אמינות או הוא אמין, הוא מי שניתן לסמוך על דבריו, על התנהגותו העתידית, ובמקרה של מכונה רמת הביצוע והגימור.
< הקודם ... 6 7 8 9 10  ... הבא >