שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
16
משה מגן שואל/ת: בעניין הפונוגרף והפטפון, שמעתי לא פעם שאת הפטפון המציא אדיסון, ואני שמעתי בלשן ידוע ברדיו שסיפר שאת הפטפון המציא מהנדס צרפתי בשם פטֶה ומכאן פטה-פון. מה הנכון? ומעניין לעניין באותו עניין, מהיכן בא הגרמופון?
רוביק עונה:
אדיסון המציא את הפונוגרף, האחים הצרפתים פָטֶה את הפטפון. אלה שני כלים שונים. פטפון הוא קובץ גרסאות מעודכנות של הגרמופון, כלי שהומצא על ידי הגרמני אמיל ברלינר ב-1888. פירוש השם הוא הקלטת קול.
17
אלי בן דוד שואל/ת: האם המלים נבל ו-נול (מנובל, מנוול) בעלות אותה משמעות? מתי אומרים כך ומתי אומרים אחרת? מה הקשר ל'נבלה' שהיא במשמעות של פגר?
רוביק עונה:
השורש נב"ל הוא בעל שתי משמעויות קרובות: כמש, תש כוחו (הפרח נבל), וביזה, גידף, התייחס בגסות (ניבל את פיו), שרואים בו הרחבה של המשמעות הראשונה. נבֵלה מתייחסת למשמעות הראשונה – מה שאיבד את כוחו ואת חיותו, אם כי המילה הורחבה בסלנג לאדם גס ומרושע, ומכאן גם 'מעשה נבָלָה'. נו"ל היא צורת משנה של נב"ל. במשמעות השנייה: מנוּוָל, ובראשונה – ניווּל במשמעות עוני ומסכנות. השורשים קרובים מאוד אבל יש בידול: נבָלה ולא נוָולה, מנוּוָל ולא מנובּל (צורה שהתיישנה).
18
משה מגן שואל/ת: שמעתי דעות לכאן ולכאן בנושא הבא אך תשובה נחרצת עדין אין. מה ההבדל, אם יש, בין יבשת לאי?
רוביק עונה:
אלה מונחים שונים בשדה הסמנטי הגאוגרפי. 'אי' היא יבשה המוקפת מים מכל עבריה. 'יבשת' היא חלק מן האזור היבשתי של כדור הארץ, על פי החלוקה המקובלת לשש יבשות. כל היבשות כוללות בתוכן גם איים. אוסטרליה היא גם יבשת וגם אי, ואפשר לטעון בדוחק שגם יבשת אמריקה על שלושת חלקיה היא אי.
19
רות שואל/ת: מה ההבדל העקרוני בין 'לטעות' ו-'לשגות'?
רוביק עונה:
אלה מילים נרדפות לכל דבר. 'לשגות' הוא פועל במשלב גבוה מעט יותר מהפועל הנפוץ 'לטעות'. שגה הוא פועל מקראי, טעה – תלמודי, אם כי השורש טע"ה מופיע במקרא, למשל בהפעיל: הִטעה.
20
גיל שואל/ת: מדוע יש שתי צורות למילה שמשמעותה הלב שלי (ליבי ולבבי)? מה ההבדל ביניהן?
רוביק עונה:
לב ולבב הן מילים נרדפות. שורש המילה לב הוא כפול, לב"ב. הוא בא לידי ביטוי בדגש חזק: לִבִּי, או בשמיעת העיצורים על דרך השלמים: לְבָבִי. גם צורת היחיד היא בשתי גירסאות: לב לצד לבב (יין ישמח לבב אנוש). בתנ"ך כ-600 הופעות ל'לב', וכ-250 ל'לבב'. בצורה השלמה נמצא גם את המילים 'לבבי' כשם תואר, לביבה, מלבב ועוד.
21
גל שואל/ת: במקרים שונים, כגון בשיר "מה חולמות האיילות", יש שימוש במילים ג'ולים וגולות כדברים שונים ולפעמים (מחיי היומיום כילד) כמילים נרדפות. האם זאת השפעה צלילית בלבד של jewel או שיש הבדל משמעותי בין שתי המילים?
רוביק עונה:
ג'ולים וגולות בהקשר המשחק הן מילים נרדפות, כמעט זהות. גֻלָּה מן השורש גל"ל היא מילה מקראית שפירושה כדור עגול, כמו בתיאור 'גולת הכותרת'. מכאן אומצה גם כשם לכדורי המשחק הקטנים, גם בהשפעת שימוש דומה בערבית. ג'ולים היא מעין תיקון יתר המעניק למילים נופך סלנגי או לועזי, ואולי ל-jewel יש כאן השפעה.
22
רות שואל/ת: האם יש הבדל במשמעות של המילים הבאות: הנחה, השערה, סברה?
רוביק עונה:
המילים קרובות במשמעות ומשותפת להן מחשבה המסבירה דבר מה, אבל טרם נמצא לה אישור או ביסוס. 'הנחה' היא במידת מה חזקה יותר מהשערה, שבה יש יסוד של ספקנות. 'סברה' היא מילה כללית, מחשבה או דעה מקובלת, אבל כזו שאינה מבוססת על יסודות מדעיים או עובדתיים, ומכאן גם 'סברת כרס'.
23
אודי שואל/ת: האם יש הבדל בין מלאי ומצאי?
רוביק עונה:
שתי המילים קרובות מאוד במשמעותן, ולשתיהן גם תרגום משותף: inventory, או אינוונטר. עם זאת יש בשימוש ניואנס. 'מצאי' מתייחסת למכלול הדברים הנמצאים בבית עסק, מהסחורות ועד הרכוש הקבוע. גם שולחנות עבודת הפקידים הם 'מצאי'. 'מלאי' מתייחסת לסחורות הנמצאות בזמן נתון ברשות בעל העסק, והמקבילה לכך היא גם stock, שאינה מתאימה ל'מצאי'.
24
יוחאי שואל/ת: המילים ׳מחיר׳ ו׳עלות׳ עוסקות באותו התחום אך הן אינן זהות. במדיה הכתובה והמשודרת הן מופיעות לעיתים קרובות כמילים בעלות אותה משמעות (בדרך כלל כמחיר ללקוח). אני מבקש להכניס סדר בצורת השימוש במילים אלה.
רוביק עונה:
אכן יש בלבול ואפילו הטעיה בשימוש במונחים אלה, שמשמעותם שונה. 'מחיר' הוא הסכום הנקוב למוצר כלשהו במערכת מסחרית. 'עלות' הוא הסכום שהשקיע היצרן כדי לייצר או להפיק את המוצר. 'מחיר הספר' הוא המחיר הנקוב לקונה. 'עלות הספר' היא הסכום שעלה להוצאת הספרים להפיק את הספר. "במחיר עלות" מציין על זהות בין הסכום שמשלם הצרכן לסכום שהשקיע היצרן.
25
רפאל פרידמן שואל/ת: מה בצע בחילוף האותיות א' ו-ה במילים הבאות ודומותיהן; הונאה - אונאה; הסדרה - אסדרה; הספקה - אספקה; הרגעה - ארגעה....?
רוביק עונה:
שמות פעולה של בניין הפעיל זוכים במקרים רבים לצורת אפעלה, לצד הפעלה. זאת בהשפעה ארמית. בעברית החדשה הצורה בא' משמשת כשם עצם שאינו קשור למערכת הפועל, בעוד הצורה בה' היא שם הפעולה של בניין הפעיל. אספקה היא הציוד המסופק, הספקה היא פעולת העברת הציוד. אזכרה היא אירוע זיכרון, הזכרה היא פעולה. אסדרה היא רגולציה, הסדרה – פעולה, וכך הלאה.
26
אנעאם שואל/ת: מה ההבדל בין ברח לנמלט לנס?
רוביק עונה:
אלה פעלים נרדפים לכל דבר. ברח הוא הפועל הגנרי, נמלט מעט דרמטי יותר, נס הוא פועל במשלב הספרותי.
27
בצלאל שואל/ת: האם יש הבדל בין מכשף לקוסם?
רוביק עונה:
קוסם בעברית החדשה הוא מי שמבצע תעלולים של אחיזת עיניים לצורכי בידור. מכשף הוא מי שמאמינים שיש לו כוחות מאגיים ויכולת לחולל מעשים שלא כדרך הטבע. במקורות גם הקוסמים היו מכשפים, והיו גם שמות נוספים כמו ידעוני, מג, אשף ועוד.
28
רפאל פרידמן שואל/ת: תמיד זה מציק לי, כשאני נאלץ לבכר מילה לועזית על פני מקבילתה העברית, ואיני יודע מדוע במקרה דלהלן המקבילה העברית אינה מספקת אותי; על כן, מה בין סולידריות לבין הזדהות?
רוביק עונה:
אלה מילים שונות משמעות. סולידריות פירושה לכידות חברתית, תמיכה הדדית בין אנשים או קבוצות. הזדהות היא מהלך נפשי של הסכמה או שייכות, וכן מונח אזרחי-משפטי.
29
ורד שואל/ת: פעם סיפרו לי שיש הבדל בין המונחים נטמן, הובא למנוחות, נקבר וזאת ביחס למצב הגופה, אם הוטמנה כולה שלמה או חלקים ממנה. האומנם?
רוביק עונה:
'הובא למנוחות' נוצר בהשפעת ניבים באנגלית ובגרמנית, בהתייחסות ל'מנוחות' המקובל בימי הביניים. הוא מתייחס לטקס ההלוויה והקבורה. 'נטמן' היא דרך פואטית לציין את מעשה הקבורה, ולכן נהוג לכתוב על מצבות "פה נטמן" ולא "פה נקבר". נקבר היא הדרך הגנרית, המתאימה לכל מצבי הטמנת המת באדמה. האבחנה שבשאלה אינה נסמכת על המקורות, ובוודאי לא על השימוש במונחים אלה היום.
30
אילה הוכמן שואל/ת: המילה "מחילה" משמשת לתיאור חור באדמה וגם סליחה - הכיצד?
רוביק עונה:
אלה הומופונים. המילים נשמעות זהות אך השורש והניקוד שונה. מחילה, שורש מח"ל פירושה סליחה. מְחִלָּה, שורש חל"ל, היא הנקב באדמה.
< הקודם 1 2 3 4 5  ... הבא >