שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
136
גדי שואל/ת: מה ההבדל בין אמינות למהימנות?
רוביק עונה:
שני המונחים אכן קרובים במשמעות, ומתייחסים לאדם או למקור כלשהו שאפשר לסמוך עליו. בשימוש יש בידול מסוים. מהימן מתייחס בעיקר להצגת עובדות, בעוד אמין מעיד על תכונת אישיות, אך בעיקרון אלה מילים נרדפות שאפשר ברוב המקרים להחליף ביניהן.
137
מיקי ברקל שואל/ת: באנגלית יש remorse ויש regret. הראשון הוא חרטה בהיבט של פגיעה באחרים, השני הוא חרטה בהיבט של חווית עונש על מעשה. איך היית מתרגם את שתי המילים הללו לעברית?
רוביק עונה:
על פי מילון אוקספורד remorse היא חרטה עמוקה על פגיעה באדם אחר, בעוד חרטה בכלל היא צער של אדם על מהלך שנקט, לאו דווקא כזה שפגע באחרים, ולעיתים צעד שפגע דווקא בו עצמו. ב-remorse יש אם כן היבט מוסרי שאינו מחויב במקרים רבים של regret. אם רוצים להדגיש את היסוד המוסרי שבחרטה, יש לכך צירופי לשון כמו מוסר כליות, נקיפות מצפון וכן המילה המקראית הנאה נוֹחַם: "הוא ניחַם על מעשיו".
138
נוני שואל/ת: אסותא או אסוותא, מה המקור ומה נכון יותר?
רוביק עונה:
'אסוותא' מופיעה בתלמוד ובמדרשים ומשמעותה רופאים. 'אסותא', גם היא בלשון חז"ל, פירושה רפואה. אסותא נשמרה והיא חלק משפתנו היום, גם בזכות הברכה אחרי עיטוש, וכמובן בזכות המוסד הרפואי הקרוי כך.
139
נועם שואל/ת: מה ההבדל בין כישרון לכישורים?
רוביק עונה:
כישרון הוא יכולת טבעית בתחום כלשהו. באנגלית: talent. כישורים מתייחס ליכולות טבעיות או נרכשות, באמצעות ניסיון או לימוד, המאפשרות לאדם לפעול בתחום כלשהו. באנגלית: qualifications. המונח הזה משמש בעיקר בתחום משאבי האנוש.
140
דניאל פרל שואל/ת: מה ההבדל בין בניין למבנה (עם דגש על הפרשנות המשפטית).
רוביק עונה:
בניין הוא מקרה פרטי של מבנה. מבנה הוא כל דבר בנוי, בחומרים שונים ובדרכים שונות. בניין הוא מבנה שיש לו קירות, גג, בדרך כלל בן כמה קומות והוא עשוי בדרך כלל אבן, בטון וכדומה. האנגר, פילבוקס וצריף הם מבנים, אבל אינם בניינים. בשימוש המשפטי מועדף בדרך כלל 'מבנה' כמונח גנרי על פני 'בניין', אלא אם כן יש צורך בפירוט מאפייני המבנה.
141
יהודית רץ שואל/ת: הזכרה או אזכרה? ואין בעיה עם הסלמה הצלחה הסמכה ועוד? אשמח להבין.
רוביק עונה:
צורת היסוד היא שם הפעולה של בניין הפעיל: הזכרה, הסלמה וכדומה. במקרים שונים נוצרה ליד צורה זו צורה המתחילה בא', שניכרת בה השפעה ארמית. במקרים אלה יש בידול בין שם הפעולה לבין הצורה החדשה. הזכרה היא הפעולה של מי שמזכיר דבר מה, אזכרה היא אירוע לזכרו של אדם. הספקה היא הפעולה שבה מספקים דבר מה, אספקה היא המוצרים המסופקים.
142
אלה כהן שואל/ת: מה ההבדל בין שימור לשמירה? נראה שלשמירה יש הקשר בטחוני, או של הגנה מפני פגיעה מיידית, ולשימור הקשר של הגנה מתמשכת על עולם ערכים חיובי. זה נכון? תוכל לעזור בהבהרת העניין?
רוביק עונה:
אכן ההגדרות שבשאלה נכונות אך יש להרחיב אותן. 'שמירה' קשורה בדרך כלל להגנה בפני פגיעה, אבל יש לה גם שימושים מטפוריים, כמו שמירה על התנהגות נאותה, שמירה על החוק וכדומה. 'שימור' נועד לשמור או להגן על נכסים העומדים בפני סכנת הכחדה או הרס.
143
אפי שואל/ת: מה ההבדל בן "אסדרה" ל"הסדרה"?
רוביק עונה:
'הסדרה' היא מילה גנרית המתאימה למצבים שונים ביחסים עסקיים, מדיניים או משפטיים שבהם הצדדים מגיעים להסכמה, פתרון בעיה או קונפליקט, וקובעים כללי התנהגות בהמשך. 'אסדרה' היא מילה שחודשה על ידי האקדמיה ללשון ומשמעותה רֶגולָציה. היא מופיעה ב-2006 במילון הבנקאות של האקדמיה, ובהמשך במילון לענייני ביטוח.
144
יוסי מתל אביב שואל/ת: אנא עשה לנו סדר: שדרה (ש בחיריק) > שדרה (ש בשווא) > שדרה (ש שמאלית בשווא) > סדרה.
רוביק עונה:
שִׁדְרָה היא מערכת החוליות בגוף בעלי חיים. קושרים אותה גם לשורש שז"ר. שְׂדֵרָה היא טור של אובייקטים, כמו עצים, והיא קרובה ל'סִדְרה' ולשורש סד"ר, שהרי האותיות ס' וש' שמאלית נוהגות להתחלף ביניהן. שְׁדֵרָה בש' ימנית היא שיבוש נפוץ.
145
רותי יודוביץ שואל/ת: מה ההבדל, אם יש, בין רגש והרגשה?
רוביק עונה:
'רגש' הוא מונח כללי המתאר התייחסות לא שכלית לאדם או לסיטואציה: אהבה, כעס, פחד וכדומה. 'הרגשה' היא התייחסות חולפת ומשתנה בהתאם לנסיבות. "יש לי הרגשה לא נוחה ביחס אליו", מול "אני חש כלפיו רגשות עזים של אהבה/ כעס/ שנאה" וכדומה.
146
רותי יודוביץ שואל/ת: מה ההבדל בין עניין ובין התעניינות?
רוביק עונה:
עניין היא מילה שמקורה בתנ"ך ופירושה נושא, תחום, ובהרחבה גם רצון לעסוק (או לענות) בנושא כלשהו. המילה החדשה 'התעניינות' שנגזרה מ'עניין' נקשרת לרצון לבדוק עניין כלשהו, וקשורה לא רק לרצון אלא גם למימושו באמצעות חקירה ובדיקה.
147
אפרת חן שואל/ת: מהי מילת היחס של "לבלבל"?: "את"? או "בין"? מה בעצם ההבדל בין "להתבלבל" ל"לבלבל?" האם "אני מתבלבלת בין ימין ושמאל?" או "אני מבלבלת בין (את??) ימין ושמאל"? ושאלה אחרונה: האם "בין X וY" או "XלY?
רוביק עונה:
'מתבלבל' מתאר מצב קוגניטיבי, מצב של כאוס מחשבתי כלשהו. בדרך כלל הוא אינו מצריך מושא: "התבלבלתי", "זה גורם לי להתבלבל", אך לפעמים הוא מצריך פירוט: "התבלבלתי בין הפירושים השונים של המילה". 'מבלבל' הוא פועל גרימה: אדם, אירוע, מידע כלשהו גורם לכך שאנחנו מתבלבלים. מילות היחס יכולות להיות כאן 'את' (בלבל את האויב, בלבל את היוצרות) או 'בין', כאשר מפורט תוכן הבלבול: בלבל בין ראובן לשמעון וכדומה. בדרך כלל נהוג לחזור על 'בין': בלבל בין X לבין Y. הצירוף 'בין X ו-Y' אינו תקין.
148
יוש בר מאיר שואל/ת: המילה "תמורה" משמשת לשני פרושים שונים, תשלום מסוג שהוא מחד, וגם שינוי מצד שני. הכיצד?
רוביק עונה:
הפירושים שונים אך גרעין המשמעות דומה: תמורה היא החלפה, מצב אחד הופך למצב אחר. במקרה של תשלום מדובר בהחלפת חפץ או מוצר בכסף. במקרה של שינוי מדובר בהחלפה של מצב אחד במצב אחר.
149
משה שרייבר שואל/ת: רציתי לשאול מה פירוש המילים חבר, רע, ידיד, עמית ומה ההבדל ביניהם, ומתי משתמשים בכל את מהמילים הללו?
רוביק עונה:
במקור אלה מילים נרדפות, המתייחסות לקשרים קרובים בין בני אדם שאינם בהכרח בני משפחה. עם השנים נוצרה הרחבת משמעות בכמה מן המילים. 'חבר' משמשת היום גם במשמעות member, חבר בארגון, ביישוב וכדומה. עמית משמשת בעיקר בתחום המקצועי-ארגוני, במשמעות colleague, והתרחקה מהמשמעות הבין-אישית האינטימית. 'רֵעַ' ובעיקר רֵעוּת התייחדו לחברות בין אחים לנשק או למפעל. 'ידיד' או 'ידידה' משמשת לצד היותה מילה נרדפת ל'חבר' בתחום הארגוני כאדם התומך, בעיקר כספית, במוסד כלשהו, ובתחום הבין-אישי כמי שמקיים קשר קבוע עם בן המין השני שאינו קשר מיני.
150
איצ'ה שואל/ת: מה ההבדל בין מיחושים לכאבים?
רוביק עונה:
'כאבים' הוא שם כללי לכל סוג של כאב. 'מיחושים' הם כאבים קלים הנוטים לחלוף, כמו כאב בטן או כאב ראש, ועל כן אומרים "אני חש בראשי", "אני חש בבטני", אבל לא נאמר "העינויים הקשים גרמו לשבוי למיחושים עזים".
< הקודם ... 6 7 8 9 10  ... הבא >