שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
76
יהודה שואל/ת: מה הבדל הין המילה יחס להבדל. מה היחס בין התלמיד הזה לחברו, או מה ההבדל בין התלמיד הזה לתלמיד הזה?
רוביק עונה:
אלו שתי מילים שונות במשמעותן. 'יחס' היא מילה רבת שימושים שהתגלגלה מאילן היוחסין המשפחתי והדגש בה הוא על קשר בין שני גורמים או יותר: בני אדם, מספרים, רעיונות ועוד. הבדל עוסקת בשוני בין שני גורמים או יותר.
77
אילה שואל/ת: מה ההבדל בין לערבב ולבחוש?
רוביק עונה:
'לערבב' הוא פועל גנרי למגוון רב של שימושים. המכנה המשותף להם הוא מיזוג של חומרים מסוגים שונים, וגם בהשאלה לעניינים מושגיים. ניתן לערבב באמצעות כלי ערבוב, טלטול, המסה ועוד. 'לבחוש' מציין את פעולת הערבוב במקרה ספציפי: ערבוב נוזלים זה בזה, או עם חומר נמס באמצעות כלי בחישה.
78
דורית ברזילי שואל/ת: שאלתי היא לגבי מינוחים הקשורים במכירה ורכישה (של דירה, למשל). האם יש הבדל בין חוזה מכירה או חוזה רכישה? שהרי כל דירה שנמכרת (ע"י המוכר) -נרכשת (ע"י הקונה). האם ההבדל נעוץ ביוזם המהלך, כלומר: דירה מקבלן היא בכלל חוזה רכישה ודירת יד שנייה היא בכלל חוזה מכירה? בתחומים שאינם נדל"ן - האם מפעל שפונה אל ספק לקניית מוצרים/חומרים מנסח חוזה רכישה וספק שפונה אל לקוחות מנסח חוזה מכירה? ברשת לא הצלחתי למצוא תשובה. אדגיש: שאלתי אינה משפטית במהותה, כי אם לשונית.
רוביק עונה:
מכירה ורכישה אכן מציגות את שני הצדדים של אותה עיסקה. הראשונה מדגישה את הזכויות וההתחייבויות של המוכר, השנייה – של הרוכש או הקונה. הכותרת המומלצת שתמנע אי-סימטריה היא "חוזה מכירה וקנייה", והיא אכן מופיעה בחוזים שונים.
79
רוני שואל/ת: מה ההבדל בין אנחה לגניחה?
רוביק עונה:
גניחה היא סוג של אנחה. היא משמשת בעיקר להבעת כאב או ליצירת דימוי של כאב (כמו גניחות אהבה). לעומת זאת יש אנחות שאינן גניחות, כמו אנחת רווחה, אנחת הנאה, אנחת הפתעה וכדומה.
80
שרון קומש שואל/ת: אני מלמדת עברית כשפה שנייה באולפן, גם עולים חדשים וגם פלסטינים במזרח ירושלים. איך אני מסבירה את ההבדל בין "פוגע ב" לבין "מזיק ל"? האם אפשר לומר שהן מילים נרדפות? שהרי אני יכולה להגיד "העישון פוגע בבריאות" וגם "העישון מזיק לבריאות".
רוביק עונה:
'פוגע' הוא פועל כללי, המתייחס למקרים מסוגים שונים: פגיעה פיזית, פגיעה נפשית, פגיעה באינטרסים ועוד. נזק הוא תוצאה של פגיעה במקרים מסוימים ולכן כל נזק הוא פגיעה, אך לא כל פגיעה היא נזק. "פגעתי באינטרס של החברה" יכול להיות מומר ב"הזקתי לאינטרס של החברה". לעומת זאת "מה שאמרת פגע בי מאוד" אינו יכול להיות מומר אוטומטית ב"מה שאמרת הזיק לי מאוד".
81
עירית בקר שואל/ת: האם עירית הוא אכן הגבעול של הבצל הירוק, ואירית הוא פרח הבר הגבוה?
רוביק עונה:
'אירית' אינה מילה בעברית, אלא שם פרטי בלבד. לא מוכר פרח בשם אירית. באחד האתרים נכתב כי אירית היא בעצם עירית, אך זהו מידע שגוי.
82
צפורה שואל/ת: האם בעברית המילים היתוך והמסה הן בעלות אותה משמעות? בכימיה שינוי מצב צבירה הוא היתוך, melt, ואילו המסה, dissolve, היא אינטראקציה בין שני חומרים, ולפיכך אני מתקשה כשמדברים על המסת הקרחונים. במה הם נמסים?
רוביק עונה:
בין שני המונחים יש קרבה רבה הן בעברית והן באנגלית, ואחת ההגדרות של melt במילון אוקספורד היא dissolve. ההבחנה שמובאת בשאלה היא הבחנה מדעית, אך בשימושי המילים ובמשמעות המוקנות להן כבר במקורות המשמעות רחבה יותר, והקרבה בין המונחים רבה. 'היתוך' מתייחס בכל המקרים למעבר ממצב צבירה מוצק למצב צבירה נוזלי, באמצעות חימום. 'המסה' גם היא מעבר של המוצק אל הנוזלי, אך לא בהכרח באמצעות חימום, ובמקרים רבים באינטראקציה בין חומר מוצק למים, כמו סוכר הנמס במים. בעקבות המקרא 'היתוך' מתייחס בעיקר למתכות מוצקות שחימום שלהן גורם להן להפוך לנוזליות, ולכן לא נאמר על הקרחונים שהם 'ניתכים', למרות שזו אפשרות תקינה. במקרה של המסה, גם כאן השימושים במקורות של הפעלים המס, נמס וכדומה, מאז ימי המקרא, מתייחסים למעבר המוצק לנוזל, ובמקרה של הקרחונים, הם עוברים ממצב מוצק לנוזלי בהשפעת קרני השמש.
83
חמי שטוירמן שואל/ת: האם יש הבדל בין חולצה לבין כותונת, והאם תרגום שתיהן לאנגלית הוא shirt?
רוביק עונה:
'כותונת' שימשה בעשורים קודמים בתחום הביגוד בישראל ככינוי לחולצות לגברים, בעוד 'חולצה' שימשה בעיקר לנשים. במחצית השנייה של המאה העשרים 'חולצה' הפכה שם גנרי לשני המינים, ו'כותונת' משמשת רק כצורת קיצור של 'כותונת לילה'.
84
גבי שואל/ת: קיימות אצלנו מילים לועזיות המשמשות אותנו בנוסף למקבילותיהן העבריות, לעיתים במובן הפוך זו לזו. לדוגמה, מוצר תיקני הוא מוצר טוב העומד בדרישות התקן, אבל מוצר סטנדרטי הוא מוצר פשוט. דוגמה נוספת: מדינאי הוא תואר עם כבוד בעוד שפוליטיקאי הוא תואר מזלזל.
רוביק עונה:
אין בדוגמאות אלה היפוך אלא בידול במשמעות. מוצר סטנדרטי אינו בדיוק 'פשוט' אלא 'מקובל', או 'ברמה הסבירה', בעוד 'תקני' אכן מדגיש את תו התקן המוצמד למוצר, או לשימוש הלשוני. פוליטיקאי אינו בהכרח כינוי זלזול אלא התייחסות לנושאים שבהם עוסק אדם מסוים. גם באנגלית קיימת הפרדה בין statesman ל-politician. האמרה קובעת כי "מדינאי הוא פוליטיקאי 15 שנה אחרי מותו".
85
נצה שואל/ת: מה ידוע לך על ההבדל בשימוש בשעורי התעמלות בין פיסוק (רגלים) למִפְתָח ידיים?
רוביק עונה:
הכתיב לפתיחת הרגליים הוא פישׂוק, תרגום למונח האנגלי astride. השם נקבע במילוני האקדמיה בתחום תרבות הגוף ב-1937. 'מִפְתָח ידיים' הוא מונח פנימי בתחום ההתעמלות המתייחס לפרישת הידיים לצדדים. מאחר שהידיים אינן יוצאות מאותו שורש כמו הרגליים, המונח 'פישוק' אינו מתאים כאן.
86
רותי שואל/ת: מה ההבדל (אם יש) בין 'ללעוג' ובין 'ללגלג'.
רוביק עונה:
בשני המקרים מדובר על הבעת זלזול באדם, במעשיו או בדבריו באמצעות הגחכה. 'ללגלג' מייצג זלזול מינורי יחסית ל'ללעוג'.
87
יהודה שואל/ת: המילה "מפורשות" במשפט: "למידת המפורשות של עמדת הכותבים", וכן המילה "בהירות" במשפט: "ולמידת הבהירות של נושא המאמר". האם קוראים "מפורשות" עם שורוק ולא חולם. ומה ההבדל, וכן במילה "בהירות". מה ההבדל עם חולם או שורוק.
רוביק עונה:
'מפורשוֹת' הוא שם תואר בצורת הרבות, וכן תואר פועל (אמרתי לו זאת מפורשוֹת). 'מפורשוּת' הוא מונח מופשט באותו תחום, והוא המשמש במשפט שבשאלה. 'בהירוֹת' הוא שם עצם ברבות, 'בהירוּת' – שם עצם מופשט: 'התשובות שלהם היו בהירוֹת' מול 'תשובותיהם ניתנו בבהירוּת'.
88
דליה גנור שואל/ת: מה ההבדל בין הסכמה לאסכמה?
רוביק עונה:
'אסכמה' היא מונח נדיר בשימוש המקובל רק בחוגי הדיפלומטיה במשמעות מסמך שנותנת מדינה שהודיעו לה על מינוי שגריר, והיא מאשרת כי היא מסכימה לקבלו. 'הסכמה' היא מילה גנרית לשימושים נרחבים. 'אסכמה' הוא מקרה פרטי של 'הסכמה'. המונח התקבל במילון הדיפלומטיה של האקדמיה ללשון משנת 1999.
89
ענת גרוסמן שואל/ת: כיצד היית מגדיר את ההבדל בין אמונה לאמון?
רוביק עונה:
'אמונה' פירושה מערך שלם של ערכים והשקפות על העולם והחיים, 'אמון' פירושה תחושה של ביטחון ביושרו או יציבותו של אדם, מוסד או שיטה. עם זאת בלשון הדיבור משפט כמו 'אין לי אמונה ביעקב' מקביל ל'אין לי אמון ביעקב'.
90
ארנון להב שואל/ת: אודה לך על הבהרת המושגים קטיף-קטיפה. קטיף - כולנו מבינים כניתוק הפרי או הפרח מנקודת חיבורו לצמח. “קטף שבחים"... קטיפה - בד עם בליטות עדינות, נעימות למגע, משמש לכיסוי רהיטים בדרך כלל וגם שם הפעולה של ניתוק הפרי. מכאן - האם קטיפת פירות או פרי זו עברית תקנית, או שראוי לומר-קטיף פירות/פרחים. שחר אלטמן מוסיף: איך נקרא הפועל של קטיף אבטיחים או מלונים? זאת לא אותה הפעולה כמו איסוף או קטיף, ולדעתי צריכה להיות מילה נפרדת.
רוביק עונה:
'קטיף הוא שם עצם המציין את כל מה שקשור בקטיפת הפירות, בעוד 'קטיפה' הוא שם הפעולה, המתאר את עצם מעשה הקטיפה. אפשר לומר: "הגיעו ימי הקטיף, והפועלים עוסקים בקטיפת הפירות". לגבי אבטיחים ומלונים, הם אכן נקטפים מן הקרקע, ואין סיבה למצוא לפעולה זו שם אחר. לכל אלה אין קשר למילה קטיפה, אותו חומר עדין ורך שמקורו בלשון חכמים, והוא מקביל למילה ערבית דומה.
< הקודם ... 6 7 8 9 10  ... הבא >