שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
271
דפנה אלון שואל/ת: מהי צורת הנקבה של רֵעַ, חבר? מכיוון שרעייתו נתפס כאשת איש, אשמח לדעת האם נכון לומר רֵעָה? כלומר האם רֵעֲתוֹ = חברתו?
רוביק עונה:
בתנ"ך המילה רֵעַ נפוצה מאוד, ולצורת הנקבה רֵעָה שלוש הופעות, כולן ברבות, כמו בסיפור בת יפתח: "ותלך היא ורעותיה ותבך". אפשר לראות בצורה רעיה, המופיעה רק בשיר השירים, צורת נקבה חלופית של רֵעַ, והיא התבדלה בתנ"ך לאשה אהובה, ובהמשך לאשה נשואה.
272
דוד צמיר גל שואל/ת: "תחת": זכר או נקבה?
רוביק עונה:
'תחת' היא מילת סלנג שמקורה ביידיש. השימוש המקובל בה הוא בלשון זכר. 'תחת' היא מילת יחס הנפוצה במקרא שאין לה סימון מין, אך במקורה היא הייתה ככל הנראה שם עצם בזכר.
273
דפנה שואל/ת: כשאומרים זוג תחתונים, האם הכוונה לפריט אחד או שניים? הרי להבדיל מזוג נעליים, כשמדובר בתחתונים אין מדובר בשני פריטים נפרדים, וכך גם לגבי מכנסיים ומשקפיים.
רוביק עונה:
זוג תחתונים הוא פריט אחד, כמו זוג מכנסיים וזוג משקפיים. גם זוג נעליים הוא למעשה פריט אחד, שהרי נעליים יכולים לשמש רק כשהן נרכשות כזוג. מכנסיים, כמו תחתונים, מורכבים משני שרוולי רגל, ומשקפיים משתי עדשות. מאחר שכל המילים האלה הן בצורות ריבוי: רבים רגיל או זוגי, נדרשת התוספת 'זוג' כדי להדגיש שנקנה רק פריט אחד. "הלכתי לשוק וקניתי מכנסיים" אינו מציין את מספר הפריטים שנרכשו. "כיבסתי תחתונים" – אין לדעת כמה.
274
אלכס שפי שואל/ת: מדוע צורת הרבים של שוּק היא שווקים (ובנסמך שוּקֵי -) וזאת בניגוד לריבוי של הרבה שמות על אותו משקל ביחיד: טורים; בולים; סוסים; גורים; לולים; כּוּרים; גופים; חוגים; מומים; נורים; תותים; צוקים; צורים. כמו כן, מדוע צורת הרבים של דוּד היא דוודים כמו שווקים, אבל גם דוּדים (בנסמך דוּדֵי-) (עפ"י החלטת האקדמיה ללשון )? מדוע צורת הרבים של שוֹר היא שוורים (כמו שווקים) ולא שוֹרים בניגוד לחוֹרים או תוֹרים? שורה תחתונה: האם יש כאן כללים מסודרים?
רוביק עונה:
אי הסדירות אופיינית לעניינים שונים בשפה העברית. יש לזכור שהתנ"ך הוא התשתית של העברית החדשה, והוא לא נשען על כללים לשוניים מווסתים ומחייבים או על תקנות אקדמיה. יוצרי העברית החדשה קיבלו ללא שינוי דפוסים שנקבעו בתנ"ך. ואכן, בתנ"ך יש סוסים, ולצידם שווקים ושוורים. הדוד זוכה בתנ"ך לשתי צורות רבים: דודים ודוודים. במקרים מסוימים כמו לול או מום אין צורת רבים במקרא והריבוי הולך לצורה הפשוטה: לולים, מומים. ברבדים מאוחרים יותר של העברית, כמו בעברית החדשה, צורת הריבוי של מילים במבנה הזה תשמור על תנועת u גם ברבים: בולים.
275
נעמי שואל/ת: "אשרייך" היא הצורה הנהוגה למילה "אשרי" בנטייה על דרך הרבים לנקבה. ואילו בקהלת, כתוב- "אַשְׁרֵךְ" (צרה ושווא), וכן גם בפיוט "יְרוּשָׁלַיִם אַשְׁרֵךְ" של ר' דוד בוזגלו. מדוע מתייחסים למקורות כ"טעות" ולא כיוצא מן הכלל?
רוביק עונה:
על פי המקורות הצורה הנכונה היא דווקא אשרֵיך, אשרַייך היא צורה מאוחרת יותר. אשרֵי היא מילת קריאה שזכתה לקבל נטייה. מאחר שהיא מסתיימת ב-י כדרך שמסתיימות צורות סמיכות ברבים, היא נתפסת כריבוי, ולכן נולדה אשרייך, על פי צורת הריבוי בנקבה (כמו נעלייך, ילדייך וכדומה). ואולם, זוהי צורה חריגה מלכתחילה. אשריךָ פירושו 'אשרי' לךָ, אשריכם – אשרי לכם, אשרֵיך – אשרי לך.
276
יוש בר-מאיר שואל/ת: ציטוט: "החולים ישוחררו לבתיהם". נכון או לא? להבנתי לא נכון, משום שהמשמעות שכל חולה יש לו יותר מבית אחד. צ"ל : "ישוחררו לביתם"?!
רוביק עונה:
'ישוחררו לביתם' אולי אינו שגיאה, אבל יכול להטעות, ולעורר רושם שכל החולים ישוחררו לאותו בית. אין כל מניעה לומר "ישוחררו לבתיהם", אבל אם רוצים פתרון אלגנטי רצוי לכתוב או לומר "שוחררו איש איש לביתו".
277
יגאל חרמוני שואל/ת: שמות עצם רבים באים בצורה של זוג כמו ידיים, רגליים וכדומה. אבל צמוד למכנסים יש תחתונים, מתחת לעפעפיים יש אישונים, בהמשך השוקיים נמצאים העקבים. מה הסיבה?
רוביק עונה:
השימוש בסיומת הזוגי אכן אינו עקבי בעברית, מסיבות היסטוריות שונות. יש מילים זוגיות שאינן מייצגות זוג אלא ריבוי כמו שיניים או מעיים, ולחילופין יחיד שאפשר לראות בו גם ריבוי כמו אפיים, שמים ומים. לצד זה חדלנו כמעט להשתמש בצורת הזוגי, בניגוד לערבית, אלא אם כן מדובר בצורת זוגי כמו 'גרביים' בעקבות 'נעליים'. בדרך כלל הצורה נקבעה כבר במקורות לכאן או לכאן. במקרה של 'תחתונים', המילה היא קיצור של "בגדים תחתונים" שהתייחסה גם לסוגי בגד אחרים המונחים מתחת לבגד העליון (מכנסיים או חולצה וכדומה), עד שיוחדה למשמעות המקובלת היום.
278
גלית שואל/ת: כיצד מיידעים את המספר 30,000? שלושים האלף או השלושים אלף?
רוביק עונה:
שלושים אלף, בדיוק כמו חמש מאות או שנים עשר, מתפקדת כמילה עצמאית. לכן יש לומר הילד השלושים אלף, ממש כמו הכבש השישה עשר. יש מצבים מיוחדים שבהם המספר מתפרק לגורמיו, וה' הידיעה עשויה לחצוץ, למשל: שלוש המאות הראשונות לספירה עברו בשלטון האימפריה הרומית.
279
אריק שואל/ת: כאשר אני רוצה לתת שם-תואר ברבים למספר שמות עצם מעורבים (זכרים ונקבות), איזה מין יקבל שם התואר? לדוגמה: *הידע מתבטא במספר המושגים, המשפטים והתכונות השונות / השונים".
רוביק עונה:
שם התואר הקובע בהתאם מין ומספר בשרשרת שמות עצם הוא שם העצם בזכר. האפשרות השנייה שבשאלה (השונים) היא הנכונה, אלא אם כן שם התואר מתייחס רק לתכונות.
280
ורדה פנסו שואל/ת: אני עובדת בשירותים הווטרינריים שבמשרד החקלאות. שאלתי היא איך נכון לכתוב: וטרינריים או וטרינרים. אני מרגישה/חושבת ש"וטרינרים" היא צורת הרבים ל"וטרינר" כלומר, הרופא, ו"וטרינריים" הם הצורה הנכונה כאשר כותבים "שירותים וטרינריים" – כלומר, הם סוג השירות הניתן.
רוביק עונה:
המחשבה שהעלית מדויקת. 'וטרינר' הוא שם עצם: בעל המקצוע. 'וטרינרי' הוא שם תואר. ברבים 'וטרינרים' הם בעלי המקצוע, 'וטרינריים' – שם התואר, כגון 'רופאים וטרינריים'. בנקבה יחידה ורבות הצורות מתאחדות.
281
אלכס שפי שואל/ת: מה נכון לומר: "באופן שאינו משתמע לשתי פנים" או - ...לשני פנים? האם המילה פָּנים נחשבת לרבים זכר או לרבות נקבה, או ששתי האפשרויות נכונות?
רוביק עונה:
'פנים' זכתה להיכנס למועדון האקסקלוסיבי של מילים דו-מיניות, כמו רוח, שמש, מטבע ולשון.
282
שרון שואל/ת: האם כאשר מבטאים שבר פשוט, ניתן לדוגמה לומר 'שתי רבעיות' במקום הצורה המקובלת 'שני רבעים'? כך למשל מצאתי ב'משנה תורה' להרמב"ם: 'שיעורו שתי רבעייות' (ספר זמנים, הלכות ערובין, פרק יא).
רוביק עונה:
רבעיות היא צורת ריבוי נקבית של רבע, והיא אכן מקובלת בלשון ימי הביניים. היום אנו משתמשים רק בצורה הזכרית: רבעים. 'רבעית' היא מונח שנקבע עבור קוורטט במילון המוזיקה של האקדמיה ללשון.
283
אריק שואל/ת: כאשר אני מתרגם טקסט מאנגלית לעברית ואני רוצה לשייך מין (זכר או נקבה) לישות המתורגמת, כיצד אני קובע את מינה? דוגמה, אני רוצה להגיד ש: "Microsoft office 2016 מאפשר לך", או שאני אומר "מאפשרת לך"? איך ומתי נקבע המין?
רוביק עונה:
מינו של מונח אנגלי או מותג בינלאומי נקבע על פי מינו בעברית. במקרה זה מדובר בתוכנה, ולכן המין יהיה נקבה: "מייקרוסופט אופיס 2016 מאפשרת ...." לעומת זאת "אייפון שבע מאפשר...", שכן מדובר בטלפון חכם, שהוא ממין זכר.
284
אלכס שפי שואל/ת: הביטוי "פוסח על שתי הסעיפים" שמקורו בתנ"ך מוכר וידוע. אבל מה הסיבה לכך שהמספר שתֵי נכתב כאן בלשון נקבה ולא בזכר - שנֵי ?
רוביק עונה:
סָעֵף היא מילה מקראית שפירושה מחשבה. המילה נתפסת כמילת משנה של המילה המקראית הנדירה סְעַפָּה, שפירושה ענף, שהיא מילה בנקבה, ולכן גם סעף נחשבת נקבה.
285
ישראל שורק שואל/ת: המילה אמיתות (בהנגדה לשקרים) נשמעת לי צורמת. אינני מתכוון רק ל"דברי אמת" אלא למחשבות, תפיסות יסוד וכדומה. האם הצרימה היא רק בתודעתי ולא בלשון? איזו מילה או ביטוי נרדף יכול לבוא בחשבון?
רוביק עונה:
אמיתות היא צורת הריבוי של המילה אמת, ואין בה כל פסול. צורה זו בנויה גם במתכונת שם התואר אמיתי; וכן שם העצם אמיתוּת. היא אכן משמשת במשמעויות קרובות שיש ביניהן הבדל דק: עובדות מוסכמות, כניגוד לשקרים; ורעיונות מוסכמים המקובלים על קבוצות אנשים כנכונים.
< הקודם ... 16 17 18 19 20  ... הבא >