שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
286
גלית מרציאנו שואל/ת: איך אומרים 108 תינוקות? איך מתייחסים לתינוקות? זכר או נקבה?
רוביק עונה:
'תינוק' היא מילה במין זכר ולכן יש לומר מאה ושמונָה תינוקות. אם ידוע שכל התינוקות הן נקבות ניתן לומר מאה ושמונֶה תינוקות.
287
חגית שואל/ת: האם נכון לומר 'רעיונות ותוכניות חדשים' או 'רעיונות ותוכניות חדשות'.
רוביק עונה:
כאשר שם תואר מתייחס לכמה שמות עצם במינים מעורבים, זכר ונקבה, שם העצם הקובע את מין התואר הוא הזכר. לכן יש לומר 'רעיונות ותוכניות חדשים'. במקרה זה אכן נשמע מוזר כי סיומת הרבים בשני שמות העצם היא נקבית.
288
בצלאל לנדאו שואל/ת: החמור הוא זכר אבל האתון היא נקבה. הגמל הוא הבעל, הנאקה היא אישתו. חסידה, כינה, צרעה, נמלה - הכל בלשון נקבה. חרגול, ארבה, חגב, שבלול - ממין זכר. וכנ"ל בענייני דגים כריש, לויתן. מדוע העברית החליטה שיש כאן "רק" זכר או נקבה?
רוביק עונה:
העברית אינה 'מחליטה'. היא שפה שנוצרה לאורך מאות שנים ובהשפעות רבות. ביחס לחיות הגדולות, הבהמות וחיות הטרף שבהן היה חשוב לציין את מין בעלי החיים נוצרו צורות נבדלות, מילים שונות או צורות נקבה – נמר – נמרה, דוב – דובה. בעלי החיים הקטנים, החרקים, וכן הדגים נתפסו כזכר או נקבה, ההבחנה לשני מינים לא היתה חשובה, ולא נוצרה צורה מקבילה, נקבה או זכר.
289
מאור שואל/ת: קראתי את מדורך מספטמבר 2005 על המילה כושי, שהופיעה בספרות הילדים, ונזכרתי שבבית הורי היה ספר ׳כושייה עם שמשיה׳. האם כך נהגתה המילה בעבר, או שמא שונתה לשם החרוז?
רוביק עונה:
הספר אכן היה פופולרי מאוד. 'כושייה' היא צורה נדירה המשמשת כאן לשם החרוז ואינה מוכרת במקורות. עם זאת לא מעט מילים המציינות שייכות למקום או לעם בנקבה מסתיימות ב-ייה, כך שהצורה אינה מופרכת.
290
אבי שואל/ת: האם הפנייה 'הוא' יכולה לשמש גם נקבה? בתורה כתוב לעיתים 'הוא' כאשר מדברים על נקבה.
רוביק עונה:
כינוי הגוף 'הוא' מתייחס תמיד לזכר. כוונת השאלה ככל הנראה לכתיב הִוא במקרה המתייחס לנקבה, כמו "אחותי הִוא", שבה הניקוד מבהיר לנו שיש לקרוא היא.
291
אלון שואל/ת: איך נכון להגות את המילה חיטה ברבים? חיטות, חיטים או שניהם?
רוביק עונה:
צורת הרבים היחידה של חיטה היא חיטים, וזאת בעקבות המקרא.
292
כרמית בראון שואל/ת: המלה "עשרות" היא ריבוי של עשרה, שהוא זכר. במילון לא מצאתי ריבוי של עשר (נקבה). אם כך, מדוע אומרים "עשרות רבות" ולא רבים? גם לא מצאתי עשרה כנקבה שעשויה הייתה, אילו הייתה קיימת, להיות צורת יחיד של עשרות.
רוביק עונה:
'עשרות רבות' הוא צירוף חדש יחסית, והוא נקבע ככל הנראה באנלוגיה ל'מאות רבות'. וכן בהתייחסות ל'יחידות' הקודם ברצף האריתמטי. רצף זה נקטע בהמשך, כאשר אנו אומרים אלפים רבים, אך במקרה זה אלף היא מילת זכר בלבד, בעוד צורת הנקבה עשר מאפשרת בדוחק להכשיר את 'עשרות רבות'. בכל מקרה זהו נוהג שהשתרש, גם אם אינו עומד לגמרי בכללי ההיגיון הדקדוקי.
293
שלמה שואל/ת: מדוע אומרים שלושת אלפים במקום שלושה אלפים?
רוביק עונה:
השאלה צריכה להיות מופנית ליוצרי השפות השמיות הקדומות, שראו במספר המורכב ממספר מונה רגיל ומספר מכפיל שהוא 'מאה' או 'אלף' סמיכות. כך נוצרו הצורות תְשַע מאות (ולא תֶשַע מאות), שבעת אלפים (ולא שבעה אלפים). את המספרים הגבוהים לא הכירו ולכן אנו אומרים חמישה מיליון כדרך הגויים, ולא בסמיכות: חמשת מיליון. צורת הסמיכות מופיעה ביידוע: ששת המיליונים.
294
רבקה שואל/ת: האם המשפט: "מה קודמת למה, הדת המפורשת, או הדת המשתמעת?" נכון, או שיש לכתוב: "מה קודם למה...."?
רוביק עונה:
שתי הצורות אינן שגויות, אך 'מה קודם למה' מקובל יותר. הפועל 'קודם' מתייחס ל'מה', המשמשת כאן כינוי רומז כללי, ולא ל'דת'. אם המשפט היה נבנה אחרת, היה צורך לומר, כמובן, "האם הדת המפורשת קודמת לדת המשתמעת".
295
קופסת קסם שואל/ת: מה עם מכנסיים? מכנסיים נופלות או מכנסיים נופלים? בעבודתי עם ילדים נדמה שממש קשה להם לדבר על מכנסיים בלשון זכר.
רוביק עונה:
מכנסיים הם בזכר, וזאת בעקבות התנ"ך. אכן בלשון הדיבור יש נטייה להשתמש כאן בנקבה, מאחר שרוב המילים הזוגיות הן בנקבה, ולא הייתי רואה בכך שגיאה הדורשת תיקון מיידי או נזיפה.
296
יהודית אנטונלי שואל/ת: האם אגודל הוא זכר או נקבה? המילה מופיעה בשתי צורות בספרות ילדים.
רוביק עונה:
'אגודל' הוא שם בזכר. יתכן שבספרות הילדים הוא זכה לשימוש בנקבה, בהתייחסות למילה אצבע.
297
אדי שואל/ת: אם לגברים מאמינים קוראים 'חרדים', אז איך קוראים לנשים: 'חרדות' או 'חרדיות'?
רוביק עונה:
הצורה הנכונה היא 'חרדיות'. כיוון שצורת היחיד של הזכר היא 'חרדי' ולא 'חרד', צורת הנקבה תהיה 'חרדית' ולא 'חרֵדה', וצורת הרבות – 'חרדיות' ולא 'חרֵדות'.
298
אריאל בן-עמי שואל/ת: סדנא זו נקבה. אימון זה זכר. מה קורה כשיש מילת פתיחה בנקבה והמילה השנייה בזכר? המילה השלישית תהיה בזכר או נקבה, כגון סדנת אימון מתקדמת או מתקדם? סדנת אימון שיווקי או שיווקית? או אולי סדנת אימון בשיווק?
רוביק עונה:
אם שם התואר מתייחס לסדנה עצמה – הוא יהיה בנקבה. אם שם התואר מתייחס לתוכן הסדנה, הוא יהיה על פי התוכן, במקרה של אימון - בזכר. לפעמים קשה להחליט, אך זהו המפתח. הדוגמאות למבנה זה (סמיכות+שם תואר) בעברית רבות מאוד, ומתייחסות גם לרבים: קורס קצינים מתקדם; קורס קצינים בכירים.
299
עזרא שואל/ת: אם אומרים קופַּאי ולא קופָּאִי (עם חיריק מתחת לאלף) אז איך קוראים לבחורה שעובדת בקופה?
רוביק עונה:
בשמות המקצועות המסיימים ב-ַאי, כמו עיתונַאי, חשמלַאי וגם קופַאי, צורת הנקבה והרבים מסתיימות ב—אית (מחזאית) או –אים (מחסנאים). כאשר יש צמד מילים שהאחד שם עצם והשני שם תואר, כמו עיתונַאי (בעל המקצוע) / עיתונָאִי (שם תואר: הישג עיתונאי) אין הבחנה בצורת הנקבה: עיתונאית, אך יש הבחנה בצורת הרבים: עיתונאים / עיתונאיים.
300
יעקב רוזנראוך שואל/ת: אני נמצא (3) שלושה ק"מ ממך, אני מתרחק ל-3.4 ק"מ. מהי הצורה הנכונה? 1. שלש נקודה ארבע? 2.שלשה נקודה ארבעה? 3.שלשה נקודה ארבע? 4.שלוש נקודה ארבעה? ולמה?
רוביק עונה:
הדרך הנכונה היא שלושה נקודה ארבע. שלושה מתייחס לקילומטר, ולכן המספר יבוא בזכר. ארבע אמנם מייצג ארבע מאות מטר, אך הוא מתפקד כמספר סתמי ועל כן יבוא בנקבה. גם אם היה מתייחס ל'מאה' היה בא בנקבה, אך כאמור זה אינו הנימוק.
< הקודם ... 16 17 18 19 20  ... הבא >