שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
151
נילי אושרוב שואל/ת: חברתי רותי העלתה את הסוגיה בפני: אם יש בחדר רק תינוקות ממין נקבה, אומרים התינוקות מאוד חמודות? זה נשמע קצת מוזר. נשמותינו כלות לתשובה.
רוביק עונה:
'תינוקות' היא צורת הריבוי גם של 'תינוק', וזאת מימי התלמוד, וגם של 'תינוקת', ולכן 'התינוקות מאוד חמודות' תקין וראוי. אגב, בדיבור של ילדים אפשר לשמוע לא מעט את צורת הריבוי 'תינוקים', לזכרים ונקבות גם יחד.
152
נאוה בלוך שואל/ת: אופן הוא זכר, אבל אופניים חשמליות או חשמליים או דו מיני?
רוביק עונה:
'אופניים' הם תמיד בזכר, גם כשמדובר באופניים חשמליים. צורת היחיד קובעת את מין צורת הזוגי.
153
שמואל שואל/ת: מה צורת הידוע של גמל שלמה ואיך נקראת הנקבה? בוודאי לא נאקת שלמה...
רוביק עונה:
לרוב בעלי החיים ובוודאי לחרקים אין מילים נפרדות לזכר ולנקבה. זה בוודאי המצב בחרקים, שלאדם מן השורה אין דרך להבדיל ביניהם על פי המין. 'גמל שלמה' הוא צירוף כבול, ואין לתת צורת נקבה נפרדת ל'גמל'.
154
יוסי שואל/ת: האם יש חוקיות זכר/נקבה כאשר משתמשים במילים לועזיות בשיחה? למשל "הוצאתי מהמחשב snapshot" (חדש? חדשה?). במקרה הזה "חדש" נשמע יותר טוב. האם יש פה נכון או לא נכון?
רוביק עונה:
אין חוקים ברורים בעניין. ברירת המחדל היא צורת הזכר, ממילים ותיקות כמו למשל 'ג'יפ חדש', ועד מילים חדשות כמו 'בלוג מעניין'. צורות הנקבה יתקיימו כאשר המילה מסתיימת ב-ָה, כמו דמוקרטיה או טלוויזיה, למרות שבמקור זו אינה סיומת המציינת מין. כמו כן כאשר כאשר השם הלועזי מייצג קבוצה גדולה יותר בנקבה הוא יקבל את צורת הנקבה: קניתי לי (חולצת) טי-שֶרט חדשה.
155
מירי שואל/ת: איך נכון להגיד: מתבצע ביטול עסקה או מתבצעת ביטול עסקה?
רוביק עונה:
'ביטול עסקה' הוא צירוף סמיכות. מין הסמיכות נקבע על פי הנסמך, המילה הראשונה בסמיכות. מכאן שיש לומר 'מתבצע ביטול עיסקה', 'מוקם קיר תמיכה' וכדומה.
156
רותי שואל/ת: מה נכון? קבוצת אנשים שעושה עבודה? או קבוצת אנשים שעושים עבודה? ומה ההסבר הדקדוקי לכך.
רוביק עונה:
שתי האפשרויות תקינות, ואין כאן בעיה דקדוקית. הכותב או הדובר אמור לבחור מה להדגיש – את היסוד הקבוצתי, ואז נכון לומר 'עושָה עבודה', או את היסוד האנושי, ואז נכון לומר 'עושים עבודה'.
157
תמר ברנסון שואל/ת: מדוע הרבים של עיר הוא ערים ולא עירים.
רוביק עונה:
בשפות שמיות שקדמו לעברית המילה המקבילה היא ללא אם קריאה – ער. בשימוש העברי נקבעו תנועות שונות לצורת היחיד – עיר, ולצורת הרבים – ערים, הקרובה יותר לצורות הקדומות. שינוי תנועה בנטיית הריבוי אופייני למילים שונות מהעברית המקראית. למשל: יום/ימים, רֹאש/רָאשים ועוד.
158
יואב עדר שואל/ת: , בלשון זכר אומרים תהיה, נניח - אנא תהיה זמין. ובלשון נקבה איך אומרים תהיה?
רוביק עונה:
בלשון נוכח התשובה פשוטה – אנא, תהיי זמינה. בלשון נסתר מופיעה הצורה 'תהיה' לנקבה: היא תהיה זמינה, לעומת 'הוא יהיה זמין'.
159
גיורא גולן שואל/ת: איך נכון: "למוצר נוספות תכונות חדשות" או "למוצר נוספים תכונות חדשות"? האם התוספת מתייחסת לנושא (המוצר) או למושא (תכונות)?
רוביק עונה:
נושא המשפט אינו 'המוצר' אלא 'תכונות', ועל כן התואר צריך להיות מתאים – 'חדשות'. 'המוצר' במשפט זה הוא מושא.
160
ד"ר שלמה וולשטיין שואל/ת: האם השימוש ב-"סגנית אלופה" נכון?
רוביק עונה:
זהו שימוש תקין אך נדיר. לכאורה די להשתמש ב'סגנית אלוף' במקרה שבעלת הדרגה היא אשה, אך צורת הנקבה נגררת גם לסומך. בדרך כלל זה אינו המצב. נאמר 'סגנית מנהל' כאשר המנהל הוא זכר, 'סגנית מנהלת' – כאשר המנהלת נקבה. אבל 'סגן אלוף' אינו סגנו של האלוף, אלא צירוף לשון כבול כשם הדרגה, ולכן צורת הנקבה תהיה בסיומות נקבה כפולות. עם זאת אפשר למצוא בשימוש גם את 'סגנית אלוף'.
161
איתיאל כהן שואל/ת: במהלך כתיבת מסמך כלשהו התלבטתי לגבי איך כותבים קורֶה בלשון נקבה? קורית? קורת? והאם יש בכלל לשון נקבה למילה קורֶה?
רוביק עונה:
בדרך כלל צורת הבינוני-נקבה יכולה לבוא בסיומת –ה ובסיומת –ת, ולעיתים שתי הצורות נוהגות (יושבת/יושבה, ממלאה/ממלאת), אם כי יש העדפה בלשון היומיום לאחת מהשתיים. במקרה של קורֶה שתי הצורות מתקיימות במקביל: קורָה/קורֵית.
162
יהודה שואל/ת: שמעתי בפינת הטלוויזיה 'יוצא מן הכלל' את המשפט הבא. "לא כל קבוצת המלעיליים שייכים לקבוצה זו", ולא הבנתי למה הוא אמר "שייכים" ולא שייכות, כי הוא מדבר על הקבוצה.
רוביק עונה:
במקרה זה מדובר בהחלט בטעות. 'קבוצה' היא שם עצם בנקבה, והפועל צריך להתייחס אליה ולכן יש לומר 'שייכת' (לא 'שייכים', וגם לא 'שייכות').
163
אתי קפלן שואל/ת: מדוע שמות העצם רחם ושד הם בלשון זכר?? איזה שוביניסט (איך אומרים בעברית?) החליט על כך?
רוביק עונה:
השוביניסט החשוד הוא יוצר העברית הקדמונית, שאיננו אדם אחד כמובן. העברית התפתחה בתוך משפחת השפות השמיות, והמין שנקבע לאיברי הגוף לא התייחס למין האדם הנושא את האיבר. בדרך כלל אין לנו כלים לקבוע מדוע נקבע מין זה או אחר לשם עצם.
164
רינה זמיר שואל/ת: איך יש להתייחס למלה תולדות: רבים/רבות? למשל: תולדות האמנות עוסקות / עוסקים ב... יש גם גוף יחיד למילה?
רוביק עונה:
תולדות היא צורת רבים/נקבה. צורת היחיד היא המילה 'תולָדָה' אך השימוש בה שונה. תולדה היא תוצאה של דבר מה, תולדות הם כרוניקה היסטורית, בעקבות השימוש במילה במקרא כשושלות יוחסין. בכל מקרה, תולדות האומנות עוסקות (ולא עוסקים) בהיסטוריה של האומנות.
165
ינון זעפרני שואל/ת: שאל אותי לאחרונה תלמיד (אני מורה ללשון) מדוע ב"הארי פוטר" אדם חסר קסם הוא מוגל, אך צורת הרבים היא מוגלגים. מנין מגיעה הג' הנוספת? ההשערה שלי הייתה שמדובר בניסיון להימנע מצורת הרבים מוגלים (מוגלי ברבים), אך אשמח לתשובה טובה יותר.
רוביק עונה:
מתרגמת הארי פוטר גילי בר הלל אכן מודה שהיא זו שהכניסה את הג' הנוספת לצורת הרבים. המילה האנגלית המקורית היא muggle, המרמזת ללגלוג ולבוז מסוים. בצורת הרבים הכניסה בר הלל את הג' הנוספת כדי לרמז על לגלוג, אך לצורת היחיד לא נמצא פתרון דומה, והיא נשארה קרובה לצורה האנגלית.
< הקודם ... 11 12 13 14 15  ... הבא >