שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
106
ראובן פרומר שואל/ת: איך נכון לומר/לכתוב: "אם לנקוט לשון-המעטה" או: "אם לנקוט בלשון-המעטה".
רוביק עונה:
הצורה המקובלת כנכונה אחרי 'נקט' היא מושא ישיר, בעקבות לשון חכמים: 'נקט אמצעים', 'נקט לשון המעטה'. עם זאת 'נקט ב...' משמש בעברית החדשה, ואין לראות בו שגיאה.
107
ריקי שואל/ת: האם נכון להגיד ״תעשי את מה שנצרך?״
רוביק עונה:
הצורה הנכונה והמקובלת היא 'תעשי מה שצריך'. השימוש ב'נצרך' כאן מוזר. 'נצרך' משמש בעיקר לתיאור אדם הזקוק לתמיכה כלכלית.
108
אתי אורן שואל/ת: מה נכון לומר, עזוב אותי או הנח לי (תניח לי)?
רוביק עונה:
שניהם נכונים, והקובע הוא ההקשר או המשלב. בלשון דיבורית יותר 'עזוב אותי' עושה את העבודה. 'הנח לי' מייצג שפה גבוהה יותר.
109
אופיר תמרי שואל/ת: האם נכון להגיד גרושתי? היי, אם היא גרושה, היא לא שלי!
רוביק עונה:
אופיר היקר, האשה שממנה התגרשת תהיה גרושתך לכל ימי חייך. היא אינה אשתך, אבל אתם מוגדרים מעשית ומשפטית וגם לשונית באמצעות קשר משפחתי.
110
יעקב בורנשטין שואל/ת: כל פעם או בכל פעם?
רוביק עונה:
שתי הצורות תקינות ומצויות בלשון חז"ל. בעברית החדשה נהוגה יותר הצורה 'בכל פעם'.
111
מוטי דריאל שואל/ת: האם נכון לפתוח משפט כך: באשר לשאלה שנשאלה ... או אשר לשאלה שנשאלה...
רוביק עונה:
שתי הצורות עומדות במבחן הנורמה הלשונית. 'באשר ל...' קרובה יותר למשמעות שבמשפט: ביחס ל... בעניין. 'אשר ל...' מופיעה בתנ"ך במשמעות 'שייך ל..' ועקב הקרבה המסוימת היא מופיעה לעיתים לצד 'באשר ל...'
112
רותי שואל/ת: מתי יש לחזור על מילות היחס במשפטים? לדוגמה: 'הוא מאופיין בחוסר וידע או השכלה באופן כללי', או 'הוא מאופיין בחוסר ידע ובחוסר השכלה באופן כללי'. מה החוק לגבי זה?
רוביק עונה:
אין חוקים מחייבים בסוגיה הזו. רצוי לעיתים לחזור על מילת היחס, אך במקרים מסוימים החזרה מסרבלת ומיותרת. כאשר המשפט מובן וברור בלי החזרה עדיף להימנע ממנה.
113
אודי שואל/ת: : במדורך האחרון של "שאל את רוביק" גינית את הנטייה בשפה המדוברת והכתובה לחבר "של" עם שם פועל, כמו במשפט שהובא בשאלה אליך: "הוא לא רוצה לשמוע על הקושי של לחיות ללא חום ואהבה". האם אותו דין נוהג גם לגבי אותיות שימוש ושם פועל, דוגמת: "הוא לא רוצה לשמוע על הקושי שבלחיות ללא חום ואהבה" או: "אני יודע שלחשוב ככה זה תמים"?
רוביק עונה:
השאלה מתייחסת כאן למילית הזיקה ש-. מילית זו מגיעה במקרים אלה ואחרים לפני פסוקית זיקה. הדוגמאות בשאלה אינן דומות בסוגיית התקינות. 'הקושי שבלחיות' יכול בדוחק רב להיכנס לתחום התקינות ועדיף לא להשתמש בו. לעומת זאת אין כל פסול ב"אני יודע שלחשוב ככה זה תמים'. 'לחשוב ככה זה תמים' הוא פסוקית זיקה לגיטימית ולפניה מילית הזיקה ש- תקינה.
114
אילת שואל/ת: האם צורת הביטוי בכלליות היא נכונה. לדוגמה - בכלליות אפשר להגיד ש... משום מה זה צורם את אוזני ואני מעדיפה את באופן כללי, אך אשמח לדעת אם יש סימוכין לתחושתי.
רוביק עונה:
הצורה 'בִכלליות' אינה נהוגה אבל היא תקנית, כמו 'בִמהירות', 'בְסבלנות' ועוד ועוד. הצורה המיודעת בַכלליות היא הרחבה של דפוס תוארי פועל הנהוג בשפה הצבאית: בַכללי, בַמיידי, בַשוטף, בַמצטבר ועוד. אין עליה תו תקן, ועדיף שלא להשתמש בה. בוודאי ש'באופן כללי' עדיף.
115
חנה שהם שואל/ת: אם מישהו מת, ובנו חי. כשמדברים על הבן יש לומר "היה לו בן" או "יש לו בן"?
רוביק עונה:
עדיף 'בנו של...'. בוודאי לא 'היה לו בן', שממנו ניתן לחשוב שהבן הלך לעולמו לפני האב, שהרי הבן חי וקיים. 'יש לו בן' עשוי ליצור רושם שהאב חי עדיין.
116
לילך שואל/ת: מה נכון לומר: גרמה לי לכאב ראש או גרמה לי כאב ראש?
רוביק עונה:
שתי הצורות תקינות. 'גרמה לי כאב ראש' אלגנטי יותר.
117
נדיה שואל/ת: מה הנכון להגיד: הלכנו יחד או הלכנו ביחד.
רוביק עונה:
אין כל העדפה. המשמעות זהה, ואין שאלה של תקינות. אני מעדיף את 'הלכנו יחד', מאחר שלמילית ב' אין כאן תפקיד, שכן 'יחד' הוא תואר פועל עצמאי.
118
רותי שואל/ת: כמו שאני מבינה, זאת לא עברית תקנית לומר 'של' + שם פועל, למשל: הוא לא רוצה לשמוע על הקושי של לחיות ללא חום ואהבה. האם זה נכון? ואם כן, מה הדרך הטובה ביותר להביע את המשפט הנ"ל, ומהו החוק הדקדוקי?
רוביק עונה:
של+שם הפועל היא רעה חולה המתפשטת בשימוש בכתב ובעל פה, ובהחלט לא רק בתרגומים. מדובר בסמיכות פרודה, שבה הרכיב השני, הסומך, אינו שם עצם אלא פועל. סמיכות כזו אינה מוכרת בשום ספר דקדוק, ובצדק, סמיכות היא צירוף (בדרך כלל) של שני שמות עצם, ובוודאי לא של שם+פועל (אלא אם כן זה פועל בבינוני שהוא במעמד שם עצם). לדוגמה שבשאלה יש תשובה פשוטה ויפה: 'הוא לא רוצה לשמוע על הקושי של חיים (או 'בחיים', או ‘הטמון בחיים') ללא חום ואהבה'.
119
רינה שואל/ת: מה נכון יותר: "בדיוק הייתי מאכילה את התינוק", או "בדיוק האכלתי את התינוק?"
רוביק עונה:
הניסוח 'הייתי מאכילה' אופייני ללשון חז"ל. היום הוא מזוהה עם לשון עממית, אבל הוא נכון בהחלט.
120
ליפא שואל/ת: איך אומרים, קרץ לו או קרץ אליו?
רוביק עונה:
שתי הצורות תקינות, אך 'קרץ לו' עדיפה.
< הקודם ... 6 7 8 9 10  ... הבא >