שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
106
ראובן פרומר שואל/ת: איך נכון לומר/לכתוב: משך את כתפיו או: משך בכתפיו כדי לסמן "לא יודע" או "מה פתאום"? העווה את פיו או העווה את שפתיו לצורך אותם עניינים?
רוביק עונה:
'משך בכתפיו' היא הדרך התקינה. התנועה אינה משיכת הכתפיים ממקומן, אלא משיכה קלה לציון ספקנות. הביטויים הנוספים מקובלים פחות, ואין לקבוע כאן בסוגיית נכון לא נכון.
107
שדמה שואל/ת: נאמר לי שבמשפט שמפרט דוגמאות בפורמט של "כגון כך וכך וכך" לא נכון לכתוב בסופו 'וכדומה' או 'כיוצא בזה' או 'ועוד', כי זו כפילות. האם הקביעה הזו נכונה בעיניך?
רוביק עונה:
לא בהכרח. אפשר לתת שתי דוגמאות, ולרמוז באמצעות התוספת שיש דוגמאות נוספות שלא פורטו.
108
פנינה להב שואל/ת: שאלה בעניין שימוש נכון בשפה העברית בהקשר של "עברית של אמריקאים". אני גרה בבוסטון, ומדי שבוע מסיעה את נכדי לבית ספר המרביץ בו קצת יהדות וקצת פחות עברית. התלמידים התבקשו לפנות אל המורים כך: "מורה ג'סיקה", "מורה דייויד" וכו'. האם אני צודקת שלאוזניים ישראליות זה צורם? לא ראוי להגיד "המורה ג'סיקה" וגו'? דהיינו, להתחיל עם הא הידיעה? מה הכללים בעניין זה?
רוביק עונה:
בעברית נדרשת ה' הידיעה, 'המורה', שכן ג'סיקה מיידעת את הצירוף, ולכן גם התואר 'מורה' חייב להיות מיודע. 'מורה ג'סיקה' הוא העברה מאנגלית ללא התאמה לתחביר העברי. לא רצוי שבשיעור המנוהל בעברית תתפתח שפה עילגת.
109
תחיה פישר שואל/ת: קשור עם או קשור ל-ימי שמחה הקשורים עם בית מקדש?
רוביק עונה:
אחרי 'קשור' תופיע אות השימוש ל-. 'קשור עם' מושפע משפות שאינן עברית.
110
זמירה שואל/ת: האם נכון לומר ״אני לא מבינה?״
רוביק עונה:
לפני צורות בינוני יתכנו שתי אפשרויות שלילה: 'אני+לא' (או כל כינוי גוף אחר), איני (או אינו, אינה וכדומה). הצורות הראשונות וגם זו שבשאלה אופייניות יותר ללשון הדיבור, אך הן תקינות לגמרי.
111
ראובן פרומר שואל/ת: איך נכון לומר/לכתוב: "אם לנקוט לשון-המעטה" או: "אם לנקוט בלשון-המעטה".
רוביק עונה:
הצורה המקובלת כנכונה אחרי 'נקט' היא מושא ישיר, בעקבות לשון חכמים: 'נקט אמצעים', 'נקט לשון המעטה'. עם זאת 'נקט ב...' משמש בעברית החדשה, ואין לראות בו שגיאה.
112
ריקי שואל/ת: האם נכון להגיד ״תעשי את מה שנצרך?״
רוביק עונה:
הצורה הנכונה והמקובלת היא 'תעשי מה שצריך'. השימוש ב'נצרך' כאן מוזר. 'נצרך' משמש בעיקר לתיאור אדם הזקוק לתמיכה כלכלית.
113
אתי אורן שואל/ת: מה נכון לומר, עזוב אותי או הנח לי (תניח לי)?
רוביק עונה:
שניהם נכונים, והקובע הוא ההקשר או המשלב. בלשון דיבורית יותר 'עזוב אותי' עושה את העבודה. 'הנח לי' מייצג שפה גבוהה יותר.
114
אופיר תמרי שואל/ת: האם נכון להגיד גרושתי? היי, אם היא גרושה, היא לא שלי!
רוביק עונה:
אופיר היקר, האשה שממנה התגרשת תהיה גרושתך לכל ימי חייך. היא אינה אשתך, אבל אתם מוגדרים מעשית ומשפטית וגם לשונית באמצעות קשר משפחתי.
115
יעקב בורנשטין שואל/ת: כל פעם או בכל פעם?
רוביק עונה:
שתי הצורות תקינות ומצויות בלשון חז"ל. בעברית החדשה נהוגה יותר הצורה 'בכל פעם'.
116
מוטי דריאל שואל/ת: האם נכון לפתוח משפט כך: באשר לשאלה שנשאלה ... או אשר לשאלה שנשאלה...
רוביק עונה:
שתי הצורות עומדות במבחן הנורמה הלשונית. 'באשר ל...' קרובה יותר למשמעות שבמשפט: ביחס ל... בעניין. 'אשר ל...' מופיעה בתנ"ך במשמעות 'שייך ל..' ועקב הקרבה המסוימת היא מופיעה לעיתים לצד 'באשר ל...'
117
רותי שואל/ת: מתי יש לחזור על מילות היחס במשפטים? לדוגמה: 'הוא מאופיין בחוסר וידע או השכלה באופן כללי', או 'הוא מאופיין בחוסר ידע ובחוסר השכלה באופן כללי'. מה החוק לגבי זה?
רוביק עונה:
אין חוקים מחייבים בסוגיה הזו. רצוי לעיתים לחזור על מילת היחס, אך במקרים מסוימים החזרה מסרבלת ומיותרת. כאשר המשפט מובן וברור בלי החזרה עדיף להימנע ממנה.
118
אודי שואל/ת: : במדורך האחרון של "שאל את רוביק" גינית את הנטייה בשפה המדוברת והכתובה לחבר "של" עם שם פועל, כמו במשפט שהובא בשאלה אליך: "הוא לא רוצה לשמוע על הקושי של לחיות ללא חום ואהבה". האם אותו דין נוהג גם לגבי אותיות שימוש ושם פועל, דוגמת: "הוא לא רוצה לשמוע על הקושי שבלחיות ללא חום ואהבה" או: "אני יודע שלחשוב ככה זה תמים"?
רוביק עונה:
השאלה מתייחסת כאן למילית הזיקה ש-. מילית זו מגיעה במקרים אלה ואחרים לפני פסוקית זיקה. הדוגמאות בשאלה אינן דומות בסוגיית התקינות. 'הקושי שבלחיות' יכול בדוחק רב להיכנס לתחום התקינות ועדיף לא להשתמש בו. לעומת זאת אין כל פסול ב"אני יודע שלחשוב ככה זה תמים'. 'לחשוב ככה זה תמים' הוא פסוקית זיקה לגיטימית ולפניה מילית הזיקה ש- תקינה.
119
אילת שואל/ת: האם צורת הביטוי בכלליות היא נכונה. לדוגמה - בכלליות אפשר להגיד ש... משום מה זה צורם את אוזני ואני מעדיפה את באופן כללי, אך אשמח לדעת אם יש סימוכין לתחושתי.
רוביק עונה:
הצורה 'בִכלליות' אינה נהוגה אבל היא תקנית, כמו 'בִמהירות', 'בְסבלנות' ועוד ועוד. הצורה המיודעת בַכלליות היא הרחבה של דפוס תוארי פועל הנהוג בשפה הצבאית: בַכללי, בַמיידי, בַשוטף, בַמצטבר ועוד. אין עליה תו תקן, ועדיף שלא להשתמש בה. בוודאי ש'באופן כללי' עדיף.
120
חנה שהם שואל/ת: אם מישהו מת, ובנו חי. כשמדברים על הבן יש לומר "היה לו בן" או "יש לו בן"?
רוביק עונה:
עדיף 'בנו של...'. בוודאי לא 'היה לו בן', שממנו ניתן לחשוב שהבן הלך לעולמו לפני האב, שהרי הבן חי וקיים. 'יש לו בן' עשוי ליצור רושם שהאב חי עדיין.
< הקודם ... 6 7 8 9 10  ... הבא >