שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
331
רמי ניצני שואל/ת: אמש שמעתי משהו שצרם לאוזני - בחורצ'יק ענה לי כי קֶניון תקין בעוד אני תקיף בדעתי כי ההגייה הנכונה היא קַניון, כי מקורו בפועל קנה, קניתי, קנתה, קנינו וכו'. איך ייתכן להכשיר שרץ?
רוביק עונה:
קַניון היא הצורה התקנית, בעוד קֶניון היא מילה לועזית המתייחסת לערוץ המתפתל בין צוקי סלע. הדמיון אכן יוצר בלבול, אבל הדרך הנכונה מבחינה בין שתי המילים.
332
דודי שואל/ת: איך צריך לבטא את המילה "אחראי"? במלעיל או מלרע? או שיש הבדל בהגיית המילה בשימושים שונים?
רוביק עונה:
אחראי נהגה במלרע אך בשתי דרכים שונות. 'אחרַאי' (ach-ray) הוא שם עצם המתייחס לתפקידו של אדם: אחראי משמרת, אחראי על תחום הרכב וכדומה. 'אחרָאִי' (ach-ra-i) הוא שם תואר ומתייחס לתכונה של אדם הנוהג לפעול באחריות. בצורות הנקבה והרבים המילים מתלכדות: אחראית, אחראים, אחראיות.
333
רביב שואל/ת: מדוע מבטאים באופן שונה פעלים כמו 'מגיעים' ו'מקימים'? לפעמים המם נשמעת כמו צירה או שווא, ולפעמים כמו פתח. מה הסיבה להבדל?
רוביק עונה:
יש לומר מַגּיעים בפתח, מְקִימים, בשווא נע (נשמע קרוב לצירה). הסיבה נעוצה בגזרות השורש של פעלים אלה. השורש של מגיעים הוא נג"ע, גזרת חסרי פ"נ, נ' מתלכדת עם ג' (ע' הפועל) ולפניה יבוא פתח. השורש של מקימים הוא קו"ם, גזרת נחי ע"ו, ולכן לא יבוא דגש בק', ולפניה לא יבוא פתח.
334
רוני שואל/ת: איך צריך לומר: עשיתי זאת, או עשיתי את זה?
רוביק עונה:
גם וגם. "עשיתי אז זה" הוא נוסח דיבורי יותר, אבל המשמעות זהה ושתיהן תקינות.
335
שמעון שואל/ת: הייתי ער 'כל הלילה' או 'בכל הלילה?'
רוביק עונה:
ב' מיותרת. היית ער כל הלילה, ומן הסתם בעקבות זאת ישנת או ניקרת כל היום.
336
שמעון חזנולד שואל/ת: עד שהזכירה ד"ר צביה ולדן בדברי ההספד שלה את הביטוי "ימי שני חיי" (מבראשית) חשבתי שאני יודע שלא נכון להשתמש ברצף של סמיכויות, וכי במקום 'ילדי ליצני הקרקס' יש לומר 'ילדי הליצנים של הקרקס' או 'הילדים של ליצני הקרקס'. אז נכון או לא להשתמש ברצף? ובאותו הקשר: כלבי וחתולי הקיבוץ זה נכון, או צ"ל כלבי הקיבוץ וחתוליו?
רוביק עונה:
מקור הביטוי "ימי שני חייו" בכמה וכמה הופעות במקרא, ומכאן שהמבנה הזה בוודאי לגיטימי. אין כל מניעה בשרשרת סמיכות. הצורה המפורקת כמו "ילדי הליצנים של הקרקס" פשוטה יותר, אך זו הכרעה סגנונית ולא דקדוקית, מה גם שייתכנו דווקא בצורה המפורקת אי הבנות. במקרה זה, למשל לא נדע האם מדובר בילדי הליצנים או בילדי הקרקס (הילדים המשתתפים בהופעות הקרקס). באשר ל"כלבי וחתולי הקיבוץ", גם כאן אין כל מניעה דקדוקית, ההחלטה היא סגנונית.
337
לזרו גן שואל/ת: בביטוי בלשון הַמְעטה, האם במילה הַמְעטה יש לבטא את שתי האותיות הראשונות, הא ומם, כהברה אחת כבמשקל החלטה, או בשתי הברות?
רוביק עונה:
המעטה היא שם הפעולה של הפועל המעיט, כפי שהחלטה היא שם הפעולה החליט. משום מה נוטים דוברי העברית להשמיע את המילה במסגרת הצירוף 'בלשון המעטה' כאילו מדובר בה' הידיעה+מעטה. אין לכך בסיס כלשהו.
338
שואל/ת: כיצד יש לומר: כלל מס' שתיים או כלל מס' שניים?
רוביק עונה:
יש לומר כלל מס' שתיים, כפי שיש לומר אוטובוס מס' שתיים או ערוץ שתיים. בכל המקרים האלה המספר אינו מונה את השם (כלל, אוטובוס, ערוץ) אלא את הגדרתו או מקומו בתחום מסוים, ולכן יש לראות בו מספר סתמי, שיבוא תמיד בנקבה.
339
צליל שואל/ת: איך אומרים: 'ליד' או 'על יד'?
רוביק עונה:
גם וגם. בספר שמואל נכתב "וַאֲנִי אֵצֵא וְעָמַדְתִּי לְיַד־אָבִי בַּשָּׂדֶה אֲשֶׁר אַתּה שָׁם". במופעים לא מעטים במקרא מופיע צירוף היחס על-יד, באותה משמעות ממש.
340
גורי פלטר שואל/ת: הישראלים שוגים בהגיית המילים תְמָנוּן והוגים תַמְנוּן, וקְטָלָב הנהגית קַטְלָב. גם נַפּאלְ"ם מבוטאת בטעות נפְּלא"ם.
רוביק עונה:
לשיבושי ההגייה בשאלה יש סיבות פונטיות. המילים תְמָנון וקְטָלָב קשות להגייה הן מבחינת התנועות (שווא נע+קמץ) וגם עקב סמיכות העיצורים המסוימים, והנטייה הטבעית היא ליצור בין שני העיצורים תנועה שלמה. נפאלם הופך לנאפלָם כיוון שבעברית אין אפשרות להגות שני שוואית בסוף מילה. בכל מקרה, אלה אינן מסוג הטעויות המאיימות על עתידה של השפה העברית. במקרים לא מעטים הגייה נוחה יותר משתלטת ומתקבלת, ופה ושם אף זוכה לתו תקן.
341
רן שואל/ת: איך צריך לומר, "יחד" או "ביחד"?
רוביק עונה:
הצורה המקורית בעברית הקלסית היא 'יחד'. הצורה 'ביחד' אינה מוסיפה משמעות, ויש לראות בה נוהג דיבורי. עם זאת הנוהג מושרש מאוד ואין לראות בו שגיאה.
342
ראובן שואל/ת: במאמרו של ליאור דגן בבמת אורח נאמר "שני תלמידים בגילאים שונים". האם נכון להשתמש כאן ב"גילאים"? האם לא נכון יותר לומר "שני תלמידים בגילים שונים"?
רוביק עונה:
גילאי הוא בן גיל, והשימוש יהיה תמיד ברבים בהתייחסות לבני קבוצת גיל: "התוכנית מכוונת לגילאי 50-60". מכאן שאין לפסול את "תלמידים בגילאים שונים", שמשמעותו תלמידים בקבוצות גיל שונות. הנוסח הזה עדיף על "שני תלמידי בגילים שונים", כשעדיף היה הנוסח "שני תלמידים בגיל שונה".
343
משה שמואלי שואל/ת: אם "יש לי את" נחשב לשגיאה, איך צריך לומר "יש לי אותו ספר כמוך"? לפי מה שהבנתי צריך לומר "יש לי הוא ספר כמוך", אבל זה לא נשמע טוב. יש דרך טובה יותר? וגם, איך יכול להיות שאין בעברית פועל כמו have? למה דוברי העברית הקדומים לא היו זקוקים לו?
רוביק עונה:
"יש לי את" אינו נחשב לשגיאה של ממש, ובוודאי אין לתקן מי שמשתמש בה. מי שרוצה להימנע אמור לומר "יש לי הספר". אין לכך קשר ל"יש לי אותו ספר". 'אותו' משמשת כאן לא כהרחבה של מילת המושא 'את' אלא משמעותה דומה או זהה. אין בעיה בנוסח "יש לי ולך (או לנו) אותו ספר" או "הספר שיש לי זהה לספר שיש לך". לגבי Have, מערכת הזמנים והפעלים בשפות השמיות שונה בתכלית מהמערכת הלטינית. מילת הקיום 'יש', ומולה 'אין' הן פתרון מספק בהחלט.
344
נח שלו שואל/ת: מוכרים לי שני ביטויים: 'אני רואה בך אחראי למצב', ו'אני רואה אותך כאחראי למצב'. מזה זמן רב אני שומע עירוב של שניהם, שלאוזניי צורם מאד: 'אני רואה בך כאחראי'. זו רק אוזני הטהרנית?!
רוביק עונה:
הבעיה נעוצה כבר באחד משני הנוסחים: "אני רואה אותך כ..." אינו ניסוח ראוי. גם כאן המילית כ' מיותרת. תפקידה של הכ' הוא דימוי או קירוב, ופה אין בכך צורך.
345
רחל שואל/ת: איך נכון לומר: 'תפנה ימינה' או 'פנה ימינה'? 'תדבר איתי' או 'דבר איתי'? 'כנס עכשיו' או 'תיכנס עכשיו'?
רוביק עונה:
שתי הדוגמאות הראשונות מציגות חלופה בין עתיד לציווי. שימוש בצורות עתיד לצורך פקודה, הוראה או בקשה נפוץ מאוד בעברית מאז ומתמיד. ככל שהסיטואציה פורמלית יותר עדיף להשתמש בצורת הציווי, בלשון הדיבור עדיפה צורת העתיד. בדוגמה השלישית 'כנס' הוא קיצור של 'היכנס', כך ששתי הצורות דיבוריות. הצורה הפורמלית היא: 'היכנס עכשיו'.
< הקודם ... 21 22 23 24 25  ... הבא >