שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
196
יואל שואל/ת: נשאלתי על הקשר בין מסתורי ל mystery. הערכתי שהאנגלית ירשה מהיוונית שירשה מ"מסתורין" של לשון חכמים. נכון הדבר? והאם יש קשר בין סת"ר במשמעות של כיסוי והתחבאות לאותו שורש במשמעות של הרס?
רוביק עונה:
כבר בתקופה היוונית היו חיבורי מלים לועזיות לשורש עברי קרוב בצליל. כך במלה "מסתורין", לכאורה ובדיעבד מהשורש ס.ת.ר., אבל מקורה מהמילה היוונית mysterion, ממנה צמחו mystery האנגלית ורבות אחרות. בתלמוד המילה נכתבת בדרך כלל בעקבות היוונית בט', מסטורין, אך גם בת', מסתורין, אות לקשר שלה עם השורש העברי.
197
אלכס שואל/ת: האם המילה "קישוט" נכתבה אי-פעם כ"כישוט"? כי נראה הגיוני שמילה זו היא מאותו שורש כמו "תכשיט".
רוביק עונה:
אכן מדובר בשתי גירסאות של אותו שורש, כש'ט וקש"ט. המילה תכשיט נכתבת בתלמוד גם תקשיט.
198
בצלאל שואל/ת: מה הקשר בין המילים סלק (ירק), להסתלק (לברוח. לרוץ), סליקה (כאשר מעבירים כרטיס אשראי, רב קו וכיו"ב).
רוביק עונה:
השורש סל"ק מתייחס להסרת דבר מה, או העברה שלו ממקומו. מכאן הפועל הסתלק, וגם סליקה – העברת כסף מחשבון לחשבון באמצעות כרטיס אשראי. לכל אלה אין קשר לירק סלק, שמקורו ארמי.
199
משה שמואלי שואל/ת: המילה להזדהות - לתת פרטים אישיים, והמילה להזדהות - להיות תמים דעים הן מאותו שורש - זה"ה. מה הקשר ביניהן?
רוביק עונה:
זהות פירושה כפול: דמיון מוחלט בין שניים (רעיונות, אנשים, מוצרים וכדומה), והדרך שאדם או גוף מגדירים את עצמם, וגם כאן יש חפיפה בין האדם והארגון לבין רעיון, לאום וכדומה. זהות יהודית היא חפיפה של אדם יחיד לכלל התרבות, הדת או הגורל היהודי. קרבת משמעות זו מושפעת מן הגרמנית והאנגלית. באנגלית identity פירושה גם דמיון מוחלט, וגם הגדרה עצמית. את המילה יצר בן יהודה בחיבור של מילת הרמז זה+סיומת המונח –וּת. הפועל להזדהות, כמו גם השורש זה"ה, נגזרו מ'זהות'. להזדהות בשם: להודיע מהי זהותך. להזדהות עם מישהו – לקבוע שאתה מרגיש כמוהו, זהה בהרגשותיך.
200
מיכאל יודקובסקי שואל/ת: האם הדמיון בין המילים הנרדפות זעם וזעף הוא מקרי? האם יש דוגמאות נוספות למילים נרדפות עם דמיון כל כך גדול?
רוביק עונה:
ככל הנראה הדמיון אינו מקרי. בעברית קבוצות פעלים לא מעטות שלהן שתי אותיות שורש זהות, וקרבת משמעות. למשל: קצר, קצץ, קצב ועוד; פרץ, פרק, פרט ועוד. התופעה הזו הביאה לגיבוש תיאוריה לפיה בשפות השמיות הקדומות התקיימו שורשים דו עיצוריים, ואלה התפתחו לשלוש במרוצת הדורות ובשפות השונות.
201
ברוך גלטשטיין שואל/ת: לפני שנים רבות התפרסמה בעיתון "הארץ" כתבה על מילים בלועזית שמקורם בשפה העברית. למשל – גרעין – grain, מידת מדידה בחקלאות – acre שנגזרת מאיכר, לחרוש – to plough – לפלח את האדמה. לדעתו גם מטאורולוגיה נגזרת מהמילה מטר. אני חושב שהדברים נכתבו על ידי פרופסור שובל שעסק במטאורולוגיה. אני חושב שהוא כתב ספר בנושא. האם אכן מקור המילה מטאורולוגיה בשפה העברית?
רוביק עונה:
אינני יודע מיהו אותו פרופסור שובל, אבל אלה דברי הבל, וניסיון, לא ראשון, לכפות בכוח מקור עברי למילים לועזיות על פי דמיון צלילי. אם אכן הארץ נתן לכך במה ללא ביקורת יש להצר על כך. grain היא גלגול של המילה הלטינית גראנום. acre התגלגלה דרך הגרמנית מן הסנסקריט ופירושה שדה, ומכאן הקשר לאגרו- במילים שונות, כגון אגרונומיה. plough התגלגלה מהגרמנית העתיקה מן הפועל pflug. למותר לציין שאין כל קשר בין מָטָר למטאורולוגיה.
202
אופיר קיסר שואל/ת: ברצוני לשאול, מה מקור הביטוי "סיחים על האש"? האם יש קשר לפסוק: לשכים בעיניכם - ליתידות המנקרות עיניכם; תרגום של "יתידות" (שמ' לח , כ): "סיכיא"?
רוביק עונה:
המילה המקראית שֹׂךְ מהפסוק שבשאלה קשורה למילים שמיות רבות, ביניהן עבריות כמו 'סיכה'. משותפת להן הכפלה של העיצור כ'. המילה הערבית היא סיח' ומשמעותה שפוד, בח' חוככת וללא הכפלה, כך שקשה להצביע על קשר, אם כי יתכן שבגלגול קדום קשר כזה אפשרי.
203
משה שמואלי שואל/ת: האם עריפת ראש קשורה לעורף?
רוביק עונה:
קשורה גם קשורה. כריתת ראש נעשית באמצעות מכת חרב בעורף.
204
פקי פוקס שואל/ת: האם המילה בארמית "סברי" היא אותו מקור המילה לסבר את האוזן?
רוביק עונה:
זהו אותו שורש, סב"ר, אך הראשון ארמי והשני עברי. סיבֵּר (או שׂיבֵּר) את האוזן: הסביר, הבהיר, גרם לאחרים להבין. סבר פירושו בעברית ובארמית ידע, טען, חשב והבין. סברי מרנן הוא חלק מברכה ימי-ביניימית בעקבות מדרש תנחומא, שפירושו: לידיעת מורינו (ובהמשך רבותינו).
205
שולה ברנע שואל/ת: האם יש קשר בין הכלאת עץ לבין כלא?
רוביק עונה:
אין קשר. כל"א הוא שורש מקראי במשמעות המוכרת לנו עד היום. הכלאה היא גזירה מן המילה המקראית כלאיים, עירוב של שני מינים, בתחום הבוטני או הזואולוגי. היא נגזרת מן הרכיב כיל (kil) שפירושו שניים או צמד בשפות שמיות רבות.
206
עמיהוד סלע שואל/ת: האם הביטוי ביידיש: "אונ זרע" מקורו בתנך מהביטוי "מזרענו"?
רוביק עונה:
אסוציאציה חביבה מאוד, אבל זה אינו המקור. אונזערע פירושו המילולי, ביידיש כמו בגרמנית, שלנו. פון אונזערע – משלנו.
207
אריה שואל/ת: האם יש קשר בין שני אלה : ע(קרב) ו- ס(ק)ו(רפ)יון scorpion ואולי אפילו קשר ל-crab...?
רוביק עונה:
אין קשר. עקרב שייך לשורת בעלי חיים בשפות שמיות שונות ששמם מתחיל בע' וקשה לקשור אותם לשורש כלשהו: עקרב, עטלף, עכבר, עמלץ, עכביש ועוד. scorpion התגלגלה דרך הלטינית מיוונית, קשר העיצורים עם העקרב רופף מאוד ואין גם קו הגיוני של השפעה. crab היא מילה מגרמנית עתיקה, ואין כל קו שקושר אותה לעקרב, מה גם שמדובר בסרטן.
208
ענת שואל/ת: האם קיים קשר בין המילה איחולים למילה הערבית אנשאללה (אשר בספרדית הפכה להיות ה "אוֹחָלָה"- הלוואי)?
רוביק עונה:
אין קשר. השורש אח"ל נגזר ממילה המקראית שלה שתי הופעות בתנ"ך: 'אַחֲלַי' במשמעות הלוואי. בעברית החדשה נוצרה צורת פיעל, איחל, ומכאן איחולים. בימי הביניים נעשה שימוש ב'הֶאֳחִיל', בהפעיל. 'אנשאללה' הוא צירוף ערבי שנקלט בסלנג הישראלי: אִן-שָאא-אָלָאהּ. מילולית: אם ירצה אלוהים.
209
אברהם אריאל שואל/ת: אבי ז”ל – יליד בלארוס שרוסית הייתה שפת אמו, – אמר לי פעם שהמילה tooga ברוסית (אולי רוסית עתיקה/ספרותית) משמעותה תוגה, צער. הידוע לך על זה?
רוביק עונה:
הסופר הכותב רוסית יורי מור מתייחס לשאלה: "אביך ז"ל צדק, אכן יש מילה туга (באותיות לטיניות: tuga) בשפה הסלבית – אך לא דווקא ברוסית אלא באוקראינית – שהיא שפת האחות של הרוסית. וכן, המילה מיושנת, לא משתמשים בה כיום באוקראינית – אך יש שם פועל מהמילה במשמעות 'להיות עצוב' – тужить - שהיא די נפוצה גם בימנו הן באוקראינית, הן ברוסית, כנראה משום שמוזכרת בשיר ישן ידוע. ויש ביטוי נפוץ עם המילה בחרוז שגם שרד מהזמנים העתיקים: жить – не тужить - במשמעות 'לחיות ולא להיות בעצב, ליהנות מהחיים". לדברי יורי יש להוסיף שהדמיון מקרי בהחלט. 'תוגה' העברית היא מן השורש יג"ה, שממנו נגזרות גם המילים יגון ונוגה.
210
מורן צלניק שואל/ת: אני מניח שיש קשר בין שם הפועל העברי "לקבור" וכן לשם העצם קבר לבין שם הפועל הלועזי "to cover". האם אכן כך? אם כן - מה קדם למה?
רוביק עונה:
אין כל קשר. קב"ר הוא שורש עברי-שמי. cover התגלגלה מהפועל היווני cooperire, לכסות דבר מה ביסודיות: co+operire.
< הקודם ... 11 12 13 14 15  ... הבא >