שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
136
בצלאל לנדאו שואל/ת: המילים "גאווה" או "גאה", בעיקר לתחום הלהט"ב, הם בשורש גא"ה שבו נמצא גם את גאות, כאשר מפלס מי הים עולה. יש קשר בין המילים?
רוביק עונה:
זהו אותו שורש ובמקור אותה משמעות: השורש גא"ה. גאות וכן גאון קשורים למה שנמצא למעלה. רגש הגאווה והאדם הגאה הם מי שרואים עצמם עליונים. בהקשר הלהט"בי, הכינוי 'גאה' נקבע בהשפעת pride parade, מצעד הגאווה, והדמיון למילה האנגלית gay.
137
גיורא שנר שואל/ת: "ואל קין ואל מנחתו, לא שעה" – בראשית ד 5. האם יש קשר בין ה'שעה' בפסוק לבין השעה שהיא פרק זמן?
רוביק עונה:
אין קשר. שתי המילים עתיקות ונקשרות למילים שמיות דומות, אך הדמיון מקרי. שעה כפועל – פנה. שעה בשם עצם – פרק זמן.
138
לאוניד שטיינברג שואל/ת: האם יש קשר בין השורשים אה"ב ולה"ב וגם בין המילים להבה ואהבה? או הדמיון הוא מקרי לגמרי?
רוביק עונה:
הדמיון רופף, שכן אין בשפות השמיות דוגמאות לחילופי א-ל. אין גם קשר משמעות, האהבה אמנם לוהטת ושורפת, אבל זו מטפורה שאינה חלק ממהות המילה.
139
עדן רוזנברג שואל/ת: רציתי לשאול אם יש קשר בין lick לליקוק, ובין brush להברשה?
רוביק עונה:
אין קשר בין lick לבין ליקוק, למרות הדמיון הרב בצליל ובמשמעות. השורש לק"ק הוא שמי עתיק, מופיע במקרא. lick התגלגל מן המקור הלטיני ומן הגרמנית ובמקור המילה קשורה ללשון. עם זאת אפשר לראות קשר עקיף, ליקוק נחשב שורש אונומטופיאי, מחקה את צליל הליקוק, ויתכן שזה גם מקורו של lick. הפועל הבריש מקורו במילה 'מברשת' שחידש בן יהודה על בסיס הפועל האנגלי to brush, והמילה הערבית מַבְּרָשָה, שגם היא הושפעה משפות אירופה. בן יהודה זכה על החידוש לביקורת רבה, אבל מי זוכר את המבקרים?
140
מאיר מינדל שואל/ת: האם יש קשר לשוני בין "נאלח" לבין "חלאה"?
רוביק עונה:
נאלח פירושו מזוהם, ומכן אֶלַח דם – זיהום. חלאה פירושה במקור חלודה, המילה מופיעה בספר יחזקאל. לא נראה קשר ביניהן.
141
רועי שואל/ת: המילה האנגלית mesmerize, נגזרת משמו של רופא גרמני מהמאה ה18, בשל עיסוקו בתורת הנסתר. שמו פרנץ מסמר, אבל מאחר שהוא גרמני, אולי נכון היה להעתיק את שמו "מצמר"? והאם ייתכן שמצמרר, זאת ההתאמה העברית לפועל שבאנגלית, אשר נגזר משם הרופא? הייתכן שגם המילה מצמרר נגזרת משם אותו רופא?
רוביק עונה:
הדמיון המסוים בשם ובמשמעות מקרי. 'מצמרר' נגזר מהמילה התלמודית צמרמורת, ומהשורש צמ"ר, במקור רעידה פיזית ובהמשך זעזוע נפשי. mesmerized פירושו מהופנט.
142
שולה ברנע שואל/ת: הקשר בין נבל כלי נגינה לכל ההטיות של נבלה, שני קמצים, נבלה, פגר נבל ומנוול?
רוביק עונה:
אין קשר. הדמיון מקרי בהחלט.
143
אדיתה שואל/ת: מה מקור השורש תמה (לתמוה)? האם יש לזה קשר לתואר "תם"?
רוביק עונה:
תמ"הּ (ה' עיצורית) הוא שורש שמי המופיע בכמה שפות, ומשמעותו הפתעה ותדהמה. המילה תם היא מן השורש תמ"ם המתייחס לדבר מה שלם או גמור. מכאן 'תם' (נגמר) ותם (תמים, שלם) וכדומה. גם לשורש זה מקבילות שמיות. לא נראה קשר בין השורשים.
144
אורי פנקס שואל/ת: האם ידוע קשר אטימולוגי בין השורשים עכ"ב ו-עק"ב? השערתי היא שקיים קשר, הנוגע לכך שלשני השורשים משמעות מסוימת של השהייה או המתנה מאחורי. היש ביסוס לכך?
רוביק עונה:
עכ"ב התלמודי ועק"ב המקראי הן שתי צורות של אותו שורש, אך רק במשמעות ההמתנה וההשהיה. עק"ב במשמעות ההליכה אחרי מקורו באיבר בגוף האדם: העקב, ואינו קשור לעק"ב במשמעות המתנה.
145
נער שואל/ת: האם התקיים מעבר מ"נערות" ל"νεαρός" (nearos) היווני ולשם ל"neo" ול"new" האנגלי? או אולי לעברית יש מקור משותף עם היוונית?
רוביק עונה:
הדמיון בין 'נארוס' לנערות או נוער מעניין, אך ככל הנראה מקרי. נוער קשור לתנועה ולהתנערות, ויש אפילו גירסה שהוא קשור לנעירת החמור עקב חילופי הקול של הנער. בוודאי שאין לאלה קשר ל-new או neo. חדש ונעורים אינם מונחים נרדפים, ובמקור המילים אין מופיע העיצור R. יש מילים לא מעטות שהגיעו ליוונית וללטינית משפות שמיות, אך זה אינו המקרה. יש גם תיאוריה שהשפות השמיות והשפות ההודו-אירופיות הגיעו מאותו מקור, אך מעטים תומכים בה.
146
אחי שואל/ת: מה מקור המילה "כלא" (בית סוהר), האם יש קשר למילה בספרדית calaboose צינוק?
רוביק עונה:
כֶלֶא וכן הפועל לכלוא מופיעים עשרות פעמים בתנ"ך. לשורש כל"א מקבילות קרובות בארמית, אכדית וערבית. קלבוש מקורו בשורש ערבי: כַּלְבַּש, שפירושו: אסר באזיקים, שורש שונה בתכלית מכל"א.
147
אמנון לוין שואל/ת: האם יש קשר לשוני בין 'תימן' ב"עורי צפון ובואי תימן" לבין 'תאמנה' ב"...ובנותיך על צד תאמנה"?
רוביק עונה:
אין קשר. 'תאמנה' הוא מן השורש אמ"ן הנקשר ליציבות וביטחון. תימן מקורו ב'ימין' ככינוי לדרום, ומכאן שמה הלועזי של תימן – ימן, וכן צד ימין המזוהה עם הדרום.
148
יניב שואל/ת: לאחרונה צצו בראשי מספר שאלות לגבי הקשר בין הסיפור של "שמשון ודלילה" והשורש דל"ל. האם יתכן שדלילה הוא בכלל שם תואר, ולא שמה האמיתי של האישה שגרמה לשמשון לאבד את כוחו ע"י דילול שיערות ראשו? האם השורש דל"ל הוא נגזרת של השם דלילה או להיפך? האם היה בכלל משהו "דליל" בתנ"ך לפני דלילה?
רוביק עונה:
דלל פירושו התמעט או נחלש, הפועל מופיע במקרא כמה וכמה פעמים, ומכאן גם דל במשמעות עני. יש כמה השערות בנוגע למקור שמה של דלילה, אבל אף אחת מהן אינה קשורה לדלילות השיער, ובכל מקרה שמה ניתן לה לפני שמתרחש סיפור השיער. יש השערה שנדחתה שהמקור הוא בשורש דל"ל, אך במשמעות תלתלים, כמו בשיר השירים: "ראשך עלייך ככרמל, ודַלַּת ראשך כארגמן", השערה אחרת היא שהשורש דל"ל קרוב לשורש ערבי דומה במשמעות פיתוי והולכה. הדעה המקובלת יותר היא שזהו קיצור של שמות אכדיים לאלות. 'דַליל אִשְתָר' או 'דיליל אשתר' פירושה תהילת אשתר.
149
שולה שואל/ת: היש קשר שורשים בין נזר לנזיר?
רוביק עונה:
יש ויש קשר. נזיר הוא מי שיש על ראשו נזר, כלומר, אין גוזזים את שערו, ככתוב בספר במדבר: "כל ימי נדר נזרו, תער לא יעבור על ראשו, ועד מלאת הימים אשר יזיר לה', קדוש יהיה, גדל פרע שער ראשו".
150
עובדיה שואל/ת: מה הקשר בין הטיות צל"ח: צלחת (שם) צלח את הנהר (פועל, בניין קל) הצליח במבחן (פועל, הפעיל). את מי הוא הפעיל?
רוביק עונה:
צלחת אינה קשורה לעניין. במילים בשפות שמיות אחרות המקור הוא צח"ן, נ' שוכלה והומרה בל'. למרות הקרבה המסוימת אין קשר בין צלח את הנהר והצליח או צלח בתנ"ך (מדוע דרך רשעים צַלֵחָה). הצליח משמש במקרא באותה משמעות. בניין הפעיל אינו תמיד בניין גורם, ובמקרים רבים הוא מתאר מצב או התפתחות.
< הקודם ... 6 7 8 9 10  ... הבא >