שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
451
יוני שואל/ת: האם יש קשר יסודי בין המילים "שמן" ו"שמונה", לגבי הרלוונטיות שלהן לסיפור של חנוכה?
רוביק עונה:
אין כל קשר. אמנם בעברית השורש של שֶמֶן ושל שמונה זהה – שמ"ן, אך בשפות שמיות אחרות זהו שורש שונה: שְמַן בארמית וסמן בערבית קשורות לשומן, לשֶמֶן ולהשמנה, תמניא בארמית או ת'מנה בערבית קשורות למספר שמונה. צריך לזכור גם שסיפורי המכבים נוצרו אחרי חתימת המקרא, בעוד המילים המדוברות נפוצות מאוד במקרא.
452
מאיה שואל/ת: האם יש קשר בין שמו של האיבר ״כליה״ לבין ״כְּלָיָה״ (במשמעות של חורבן)? ומה עם ״כליון עיניים״?
רוביק עונה:
לא נראה שיש קשר בין האיבר כליה לבין המילה כליה שפירושו סיום סופי, השמדה. לשתיהן שורשים בשפות שמיות הקדומות מן העברית, אך גלגולן שונה וגם אין סיבה להניח קשר משמעות בסיניהן. כיליון עיניים שייך לכל הדעות לשורש כלה ולמשמעותו. מקורו במקרא: "וְנָתַן ה' לְךָ שָׁם לֵב רַגָּז וְכִלְיוֹן עֵינַיִם וְדַאֲבוֹן נָפֶשׁ" (דברים כח 65). בלשון חכמים הוסיפו על הפסוק: "איזהו דבר שמכלה את העינים ומדאיב את הנפש?" (ת"ב נדרים כב א). רש"י מפרש: "מצפה לישועה ולא תבוא", ומכאן הוראת הניב "חיכה בכיליון עיניים". גם הביטוי "חיכה עד כלות' קשור לשימושי השורש כל"ה.
453
עינת שואל/ת: מה הקשר בין שורש המילה ״חיובית״- חי"ב, לפירוש המילה?
רוביק עונה:
לשורש חי"ב (או חו|"ב) שימושים שונים. חוב הוא דבר מה שאדם נדרש לשלם, חובה היא מה שאדם נדרש או מצווה לעשות. מכאן, בלשון התלמוד, משמש חיוב במשמעות דבר שאדם נדרש לעשות, מעין מצווה. בימי הביניים 'חיוב' הרחיבה את משמעותה לאישור, קביעה שדבר מה הוא נכון (חיוב המצוות), ומכאן נולד שם התואר חיובי, כלומר, מאשר, מסביר שדבר מה נכון וראוי.
454
אורי בלנקפלד שואל/ת: האם יש קשר בין נֶשֶק לבין נשיקה; והאם מקור המילה כריש הוא carcharhinedae?
רוביק עונה:
אין קשר בין נשק לבין נשיקה. אלה שורשים הומונימיים, כלומר, הזהות ביניהם מקרית, ואין ביניהם קשר משמעות סביר. 'כריש' היא מילה תלמודית המושאלת מארמית (כרישא) והאטימולגים לא מצאו לה מקור קודם. carcharhinedae היא משפחת דגים טורפים שאליה שייך הכריש הכחול. יש דמיון מסוים בצליל למילה כריש, כך שאין לפסול קשר כזה, אך לא מצאתי לכך אסמכתא מחקרית.
455
משה שואל/ת: האם יש קשר בין אִגֶּרֶת, אַגְרָה ואגירה?
רוביק עונה:
'אגירה' והפועל אגר אינם קשורים לאיגרת ולאגרה, או לשורש קרוב אחר בשפות שמיות. יש סבורים שיש כאן גלגול מהשורש גר"ר. איגרת ואגרה שתיהן שאולות מן המילים הארמיות אגרתא ואגרא. לשתי מילים אלה מקור באכדית. יתכן שיש קשר כלשהו במקור האכדי בין תשלום או שכר לבין איגרת, אך אין לכך אסמכתא.
456
יוגב ויינברג שואל/ת: מה הקשר בין הלבוש 'סרבל' לשורש מסורבל?
רוביק עונה:
'סרבל' היא מילה ארמית המופיעה בספר דניאל, ופירושה מעיל או מכנסיים. מכאן התגלגלה לתלמוד ונגזר ממנה השורש סרב"ל, ושם התואר 'מסורבל', המתייחס למי שלובש בגד על בגד. בעברית החדשה משמעות המילה התבדלה לבגד עבודה, אוברול, ומשמעות הפועל מתייחסת למי שמתקשה בתנועה.
457
אביבה גרשון שואל/ת: האם המילה חַכָּה גזורה מהמילה חֵך? שהרי הדג נתפס כשהקרס בחיכו.
רוביק עונה:
רעיון חביב, אבל אין קשר. חֵך הוא מן השורש חנ"ך, ומכאן המילים חינוך, חנוכה ועוד. חַכָּה גזורה כנראה מן השורש חכ"ך, והיא קרובה לפועל ערבי, שבו אין נוכחות לעיצור נ'.
458
עמליה שואל/ת: מהו השורש של בירוא יערות?
רוביק עונה:
לשורש בר"א שלושה מימושים שאין ביניהם כל קשר, וזאת אנו יודעים על פי המשמעות, וגם בהשוואה לשפות שמיות אחרות. בר"א 1 קשור ליצירת העולם ומלאכת הבריאה. בר"א 2 קשור לבריאות, בריא בתנ"ך פירושו שמן. בר"א 3 קשור לכריתת יערות.
459
תהלה שואל/ת: מה בין השועל והשיעול? היללה הגרונית?
רוביק עונה:
אין קשר בין שיעול לשועל, הדמיון מקרי, כפי שאין קשר בין חתול לחיתול ועוד מאות רבות של מילים דומות, שנפגשו במקרה בצומתי הלשון העברית.
460
אברהם שואל/ת: נאמר לי כי מקור המילה מלחמה הוא בעצם הלחם של שתי מילים: לחם ומים. זאת בשל העובדה כי המלחמות בעבר היו על מקורות מים ושטחי חקלאות. האם זה נכון?
רוביק עונה:
למרבה הצער הדיון הלשוני זרוע בדברי הבל, כמו במקרה זה. המילה 'מלחמה' קשורה באמצעות השורש לח"ם לעולם המאבקים והקרבות. גם המילה לֶחֶם היא משורש לח"ם, אך הזהות בין השורשים מקרית (בערבית, אגב, לַחְם פירושו בשר). המילה מים ודאי אינה קשורה לעניין, שכן ב'מלחמה' מ' אחת היא של המשקל, ושנייה של השורש.
461
תמר בן שלום שואל/ת: מה מקור המילה "התגשם"? התגשם כמו שנעשה גשם, או שנעשה גשמי=ממשי?
רוביק עונה:
לשורש גש"ם שתי משמעויות: ירידת מטר, או מימוש, הפיכה דבר מה לממשי. המשמעות הראשונה גזורה מהמילה המקראית גֶשֶם. המילה השנייה גזורה מהמילה הארמית-מקראית גְשַם, שפירושה גוף, וזו הכוונה כשאנו אומרים כשמשהו "התגשם". מכאן גם שם התואר 'מגושם'. אין קשר בין שני השורשים, למרות שהם זהים בעיצוריהם.
462
מיכל לשצ'ינסקי שואל/ת: : מה מקור המילה ''חבישה'' (של כובע)? מדוע היא זהה למילה חבישה בהקשר של פצע, ומה הקשר בין השתיים?
רוביק עונה:
הקשר קרוב למדי. חבש פירושו כיסה. חובש כובע: מכסה את ראשו בכובע. חובש פצע – מכסה את הפצע בתחבושת. חבש את החמור – כיסה את החמור באוכף או אמצעי ישיבה מתאים. ומכאן גם 'חבש את ספסל הלימודים'.
463
נתי שואל/ת: תמיד כשמישהו משתמש ב"יוקרתי" אני מחליף אותו ב"יקר", ומגחך למשמעות החדשה של המשפט. למשל, "צימר יוקרתי", "עיצוב יוקרתי" וכד'. רציתי לשאול מה פשר המילה יוקרה, ואיך לדעתך היא מעדנת עבור כולנו את השורש י.ק.ר ואת היוקר של הפריט/השירות שאנחנו צורכים? פרסטיג' האנגלית היא בעלת משמעות רחבה יותר מאשר המשמעות החבויה בשורש י.ק.ר (למשל בהקשר הצלחה, דרג וכד')?
רוביק עונה:
יוקרה פירושה אכן פרסטיז'ה, אך אין לכך קשר ליוקר ולעושר דווקא. זוהי גירסה עברית של המילה הארמית יוקרא שפירושה כובד, והיא מזכירה לנו את המילה הארמית יְקָרָא שפירושה כבוד, וכן יְקָר, שפירושה בעברית כבוד, כמו בצירוף "כבוד ויקר". מכאן שב'יוקרה' הדגש אינו על היוקר והמחיר, אלא על הכבוד והמוניטין.
464
יגאל שואל/ת: איך קרה ששתי המשמעויות של הפועל 'לבקר' הן בעלות משמעות והקשר הפוכות. לבקר חבר מזכיר "להתקרב" אל אדם, ולבקר בהקשר ביקורת מסמל התרחקות מאמפטיה לאותו אדם או אובייקט.
רוביק עונה:
מדובר באותו שורש, שמקורו בתנ"ך. לבקר פירושו לסור אצל אדם מסוים או מקום מסוים. לפעמים זהו ביקור נימוסים, ולפעמים זהו ביקור לצורך בדיקה ופיקוח. מכאן גם שתי מילים נוספות שמקורן בתנ"ך: ביקורת ובקרה.
465
בנצי שואל/ת: האם יש קשר בין להצטיין ולהזדיין? אולי מי שיזדיין לפני הקרב יוכל להצטיין?
רוביק עונה:
אין כל קשר, הקשר נוצר באמצעות סיסמת הפרסום הפרובוקטיבית "לך תצטיין", שרמזה לאמירה הבוטה "לך תזדיין". להצטיין פירושו לעשות דבר מה הראוי לציון. להזדיין הוא שורש בשתי משמעויות: לשאת נשק, בעקבות 'כלי זין', ולקיים יחסי מין, בעקבות המשמעות הסלנגית של 'זין'.
< הקודם ... 31 32 33 34 35  ... הבא >