שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
466
אלכסנדר גמינטרן שואל/ת: . האם יש קשר בין טבח שהוא רצח המוני לבין מטבח שבו מבשלים אוכל? 2. האם יש קשר בין גליל שהוא צילינדר לבין גליל שהוא אזור? והאם לשם של המדען גלילאו יש קשר לגליל? 3. האם יש קשר בין המילים "צעיר" ו"להצטער"? 4. האם יש קשר בין ספר לקריאה, ספר שעושה תספורת ויישובי ספר? 5. האם יש קשר בין נוער, נעירת חמור והתנערות מאחריות?
רוביק עונה:
1. יש קשר. 2. יש קשר (אבל לא לגליליאו). 3. אין קשר. 4. אין קשר. 5. בין נוער להתנערות, כנראה שיש קשר. נעירת חמור איננה קשורה.
467
מאיר צמח שואל/ת: סוֹף ברוסית היא קוֹנְיֶץ. בהטיות (יחסות) מסוימות אומרים קַנְצָה (בֶּז קְַנְצָה=בלי סוף). האם יש קשר ל"קץ" בעברית, או ל"קִנְצֵי" כמו ב"קנצי למילין" בארמית?
רוביק עונה:
אין כל קשר סביר בין המילים ברוסית למילה קץ. רוסית היא שפה הודו אירופית ועברית היא שפה שמית, מבנה השפות שונה מאוד והמגע בין משפחות אלה רופף. נכון שבצירוף מספר איוב 'קנצי למלין' מופיעה האות נ', אך גם הופעה נדירה זו אינה מאפשרת ליצור קשר של ממש.
468
עודד שואל/ת: מה מקור המילה לשון? האם בגלל שהיא לשה את המזון? מה מקור המילה חכה? האם בגלל שמחכים לדג?
רוביק עונה:
אסוציאציות חביבות, אך לא נראה שיש קשר בין הדברים. ככל שמילה עתיקה יותר אנו נזקקים להשוואה בין מילים קרובות ובין שורשים דומים ושונים. המילה 'לשון' מכילה את האות נ' בהופעות רבות שלה בשפות שמיות שונות, ולכן אין לראות את לו"ש כמקור המילה, מה גם שפעולת הלישה נעשית במקורה בידיים. המילה 'חכה' קשורה ככל הנראה לשורש חכ"ך ולפעולת החיכוך עם הדג, ולא לשורש חכ"ה.
469
מאור שואל/ת: האם יש קשר בין בהמות (היפופוטם) לבהמה, ומה צורת הרבים של בהמות?
רוביק עונה:
אין ספק ש'בהמות' היא צורת הרבים של 'בהמה', שהיא מילה מקראית חשובה ומקובלת בשפות שמיות שונות. המילה מופיעה פעם אחת במקרא, בספר איוב, ובאופן חריג צורת הרבים כאן מתייחסת ליחיד, לדעת רבים היפופוטם, אך יש גם השערות אחרות. יתכן שצורת הרבים נובעת מגודלה של החיה. מאחר שמדובר בהופעה יחידה במקרא לבעל חיים שלא ידוע בביטחון מיהו אין צורך בצורת הרבים, שגם אינה אפשרית עקב מבנה המילה. המילה 'בהמות' הפכה בעקבות הופעתה במקרא למילה בינ-לשונית, והיא קיימת באנגלית ובשפות אחרות.
470
ניסן תימן שואל/ת: האם המילה 'רגיל' האם המילה מהשורש רג"ל, ואיך זה וממתי משתמשים במילה זו בעברית?
רוביק עונה:
אכן, 'רגיל' ו'רגל' באים מאותו שורש. 'רגל' המקראית קדומה יותר, 'רגיל' המשנאית פירושה בעקבות 'רגל' - 'מה שהולך', 'הדרך הנפוצה ללכת למקום כלשהו' וכדומה. מה שמתקדם כפי שמקובל או ראוי. בדרך דומה נוצרה אף המילה 'תרגיל'. גם הפועל לרגל, המרגלים והריגול נוצרו בעקבות רֶגֶל.
471
ירון גולדשטיין שואל/ת: האם יש קשר בין צ'אפחה לבין שאפקה הרוסית (כובע)?
רוביק עונה:
יש דמיון צליל מקרי, אבל אין כל סיבה להניח קשר. השפעה הרוסית על העברית העירקית אינה מוכרת, וצ'פחה אינה טפיחה על כובע אלא טפיחה או מכה כלשהי.
472
מאור שואל/ת: האם יש קשר בין המילים ח'ליפה (שליט מוסלמי) לחליפה (פריט לבוש)?
רוביק עונה:
יש קשר ברור. השורש חל"ף מופיע הן בערבית והן בעברית ובאותה משמעות. הח'ליפה נקראת כך מאחר שהמנהיג המוסלמי הוא המחליף או היורש של מוחמד. חליפה כפריט לבוש מופיעה התנ"ך בצירופי סמיכות, והכוונה כאן היא לבגד שנועד להחלפה לפי האירועים השונים.
473
מיכאל יודקובסקי שואל/ת: האם יש קשר בין לטרוף במובן של הרג של חיה [כמו שמופיע בתנ"ך: "חיה רעה אכלתהו, טרוף טורף יוסף"], לבין לטרוף במובן של לערבב?
רוביק עונה:
לדעת האטימולוגים סביר מאוד שטרף במשמעות בלבל וערבב הוא הרחבת משמעות של טרף במשמעות קרע ושיסע לגזרים.
474
גדעון נח שואל/ת: הפעלים שמע נא, גש נא וכו' מתייחסים לזכר. מה לגבי בוא'נה, אם היא מתיחסת לנקבה? ובעצם איך הגיעה הסיומת נא לצאנה וראינה?
רוביק עונה:
השאלה מערבת כמה עניינים שונים. 'נא' היא מילת בקשה, ולכן 'שמע נא' היא בקשה לזכר להקשיב, ו'שמעי נא' – לנקבה. בוא'נה היא צורה דיבורית לזכר: בוא הנה, אם כי היא הפכה גם למילת הדגשה או חיזוק, בלי קשר לזכר ונקבה. 'צאנה וראינה' מכילות את סיומת הנקבה –נה, המשמשת בעברית בעתיד ובציווי לנוכחות נקבה ונסתרות נקבה.
475
מאור שואל/ת: האם יש קשר בין המילים קופה וקופון? וכיצד יש להגות את המילה קופאי?
רוביק עונה:
הדמיון בין קופה וקופון מקרי בהחלט, למרות שמקור שתי המילים מוליך אל היוונית. הקופה קשורה בתיבות מסוגים שונים ומוליכה אל עניינים הקשורים בכיפוף ונטייה. קופון היא גלגול משורש צרפתי המתייחס לחיתוך הנייר מתוך שובר. את היושב ליד הקופה קוראים קופַּאי, כמו עיתונַאי וחשמלַאי, ולא קופָּאִי.
476
הפשרה שואל/ת: מה מקור המילה 'הפשרה'? האם מילה זו היא פועל יוצא מהמילה 'פושר', כלומר, האם כוונת המילה היא לגרום למשהו קר להפסיק להיות קר? והאם למילה פשרה יש קשר לכל הבלגן הזה?
רוביק עונה:
הפשרה היא שם הפעולה של הפועל הפשיר. המים היו קפואים ועל כן מוצקים, מידות החום של המים עלו והם הפכו נוזליים. מכאן שם התואר התלמודי פושר, כלומר לא קר מאוד, אבל גם לא חם מאוד או קרוב לרתיחה, שהיא מצב הצבירה הבא. הגלגול הזה של שימושי המילה מתרחש כבר בלשון חכמים. השוואה לשפות אחרות מגלה לדעת החוקרים שיש קשר בין פֶשֶר במשמעות הסבר, לבין שימושי פש"ר במשמעות הפיזיקלית. מי שפותר חלום 'מפשיר' אותו, ממיס את השפעתו המאגית. 'פשרה' וכן הפועל בבניין פיעל – פישר, מופיעים גם הם בתלמוד, וקשורים הן למשמעות ההסבר והפתרון, הן למשמעות ההפשרה, כלומר, הבאת הדברים למצב שאינו קיצוני - לא רותח ולא קפוא.
477
יותם שואל/ת: ניסיתי להבין מה מקורות המילה/קריאה "האח" בעברית. אם אני לא טועה בגרמנית המקבילה היא hoch. יש דמיון מפתיע ביניהן. האם יש בזה משהו?
רוביק עונה:
hoch פירושו בגרמנית גבוה. לא ידוע לי על שימוש במילה כקריאת שמחה, ובכל מקרה אין לזה כל קשר לקריאת השמחה המקראית 'האח!' הנחשבת מילה אונומטופאית, כלומר, מחקה צליל התרגשות אינסטינקטיבי.
478
גיורא שנר שואל/ת: האם יש קשר בין 'בריא' ל'בריאה'? האם בריא הוא זה שבריאתו מושלמת? האם 'בריא' ל'בריאה' הוא כמו 'קריא' ל'קריאה'?
רוביק עונה:
המחקר לא מצא קשר בין המילים. אלה שני שורשים זהים בעיצוריהם אבל שונים במקורם ובמשמעותם. 'בריאות' קשורה לכוח ולתחושה טובה, בריאה קשורה ליצירה. אגב, בלשון ימי הביניים מופיעה המילה 'בריאה' גם במשמעות בריאות, אך כאמור היא נגזרה משורש שונה.
479
מאור שואל/ת: האם יש קשר בין המילה אפר, באנגלית – ash, למילה העברית אֵש?
רוביק עונה:
אין קשר. אש היא מילה שמית עתיקה שיש לה מקבילות דומות באוגריתית, אכדית וארמית. Ash היא גלגול של המילה הגרמנית באותה משמעות Asche (נהגה: אָשֶׁה).
480
איילה תדהר שואל/ת: האם יש קשר בין המילה חֵטא והפועל לְחַטֵא?
רוביק עונה:
יש קשר והוא מצוי כבר במקרא. השורש חט"א קשור לכישלון ולאשמה. האדם החוטא הוא אדם שנכשל כישלון מוסרי או דתי. בבניין פיעל, חיטא פירושו ניקה מקום שהוכתם מהכישלון או הפשע שדבק בו. בכמה מקומות במקרא מחטאים את בית המקדש לאחר שנטמא, מנקים אותו מן הטומאה. מכאן התגלגל הפועל למשמעות המודרנית של ניקוי יסודי שנועד להשמיד חיידקים ומזיקים.
< הקודם ... 31 32 33 34 35  ... הבא >