שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
376
הדס בר שואל/ת: למה אנחנו אומרים כף רגל וכף יד? והאם זה קשור לכף מרק?
רוביק עונה:
קשור גם קשור. 'כף' היא מן השורש כפ"ף והיא מתייחסת לחפצים, חלקי גוף או חלקי צמח ועוד שיש להם צורה כפופה: כף רגל או כף יד, כף לאכילה, כפות תמרים וגם האות כף.
377
ורדה שואל/ת: מה הקשר אם בכלל בין organize/organise וארגון. בדקתי שהמילה האנגלית תחילת השימוש בה הוא המאה ה-15. מהיכן העברית?
רוביק עונה:
הפועל 'לארגן' והמילה 'ארגון' הם חידוש המופיע לראשונה בשנות העשרים של המאה הקודמת. מקורו הוא בפעלים מקבילים בגרמנית, אנגלית ושפות סלאביות, כשהמקור לאלה הוא במילה היוונית organon שפירושה מכשיר. הנוהג לחדש פועל עברי על פי מקור לועזי אינו חדש. בלשון ימי הביניים נולד השורש פלס"ף מן הערבית והיוונית ומכאן הפועל להתפלסף. בשנות העשרים חידש שלמה צמח את הפועל 'לדקלם' מן הפועל הגרמני deklamieren, ולכך עוד דוגמאות רבות.
378
אסתי שואל/ת: האם יש קשר ידוע בין המלים: 1. עתיק וענתיקה, 2. סדין וסאטין?
רוביק עונה:
בשני המקרים קשר הדמיון מקרי. 'ענתיקה' קיימת בשפות אירופה בגירסאות שונות. באנגלית המילה היא antique, והיא מתייחסת בעיקר לחפצים ישנים בעלי ערך. המקור התגלגל מהמילה הלטינית ante שפירושה לפני, כאשר que היא תוספת היוצרת את שם העצם. 'עתיק' הוא מן השורש עת"ק, הקשור להעברת דברים ממקום למקום ומכאן 'העתיק'. עתיק פירושו בהקשר זה 'מה שהועבר מזמננו'. גלגולה של המילה 'סאטין' מעניין. המקור הוא בערבית, סאייטוני, ופירושו 'הגיע מהעיר הסינית סינקיאנג'. לכל זה אין קשר לסדין, שהגיע מהמילה האכדית saddinu אך יש לו עקבות גם בערבית.
379
ג'וסט שואל/ת: איך המילה רשם התגלגלה לפועל להתרשם? מה בין כשר למכשירים? האם יש איזה קשר בין לתקן לטכנאי?
רוביק עונה:
מי שרושם משאיר סימנים על נייר, סימנים שיש להם משמעות. מי שמעורר רושם, מרשים, משאיר סימנים אצל זולתו או סביבתו. המתרשם הוא מי שמעשה, אדם או אירוע משאירים בו סימנים. זהו מהלך משמעות מקובל משימוש פיזי לשימוש מופשט מטפורי. כש"ר מתייחס ליכולת: כשר למאכל – אפשר או מותר לאכול אותו. מוכשר – יכול לעשות דברים באופן ראוי. מכשיר – כלי המסוגל לבצע פעולה מסוימת. בין השורש השמי תק"ן לבין הטכנאי אין קשר.
380
עמיחי לבנה שואל/ת: שלוש הוראות שונות ידועות לי בשורש חר"ט. חריטה (ויצר אותו בחרט), חריט (כיס או תיק) וחרטה (להתחרט, להינחם). האם הן קשורות איכשהו? חרטה אינה מוזכרת בתנ"ך. מה מקורה הראשון?
רוביק עונה:
חר"ט הוא שורש עברי-שמי הומונימי, כלומר, יש לו הופעות זהות בעיצורים העבריים אבל אין ביניהן קשר משמעות. חרט א' מן התנ"ך קשור לגילוף וחיתוך, בדרך כלל בעץ, ויש לו צורה משנית: חרת. חר"ט ב', מן התלמוד, קשור בחרטה. מן המקבילות בערבית אנו יודעים שמדובר בשורשים שונים במקורם, ובוודאי שקשה להצביע על קשר משמעות. 'חריט' שמשמעותו כיס או שק קרוב למילה הערבית ח'ריטה וזו כנראה מילה נטול שורש, כמו מילים רבות בעברית הקדומה. גם כאן לא נראה קשר עם חר"ט בשתי המשמעויות.
381
עופר הרטוב שואל/ת: איך אומרים: לבה דגושה או רפויה? האם יש קשר בין הלבה הרותחת ללב? האם יש קשר בין שניהם למלה love? והאם ליבה ולבה גם קשורות פונטית?
רוביק עונה:
המילה לָבָה, בבית רפויה, היא המילה הלועזית המקורית לחומרים הגולשים מהר געש: lava. כאשר ביקשו מחדשי השפה העברית למצוא מילה מתאימה, הם בחרו במילה התנכית לַבָּה מן הצירוף "לבת אש", הידועה מן המפגש הידוע בין משה והסנה הבוער, בזכות הקשר לאש. לַבָּה מופיעה בתנ"ך פעם אחת בלבד, היא צורת משנה של 'להבה', ואין לה קשר ל'לב' או ל'ליבה', שהיא צורת משנה של 'לב'. לכל אלה אין כל קשר לאהבה, love.
382
איליה שואל/ת: האם יש קשר בין המילה ׳צרה׳ (בעיה שלא נפתרה, צרה צרורה) לבין המילה צרה (תיאור פיזי. המעלית הזאת צרה). ובנוסף, האם למילה ׳ליצור׳ יש קשר כלשהו למילים הללו?
רוביק עונה:
ככל הנראה אין קשר. צר במשמעות לא רחב קשורה לשורש צר"ר במשמעות ארז, חיבר לחבילה אחת, ומכאן גם 'צרור'. צרה במשמעות אסון קשורה לשורש צר"ר במשמעות מצוקה וקונפליקט, ומכן צר במשמעות אויב, צורר ועוד. השורשים המקבילים בשפות שמיות אחרות לגילויים אלה של צר"ר שונים. הפועל 'ליצור' הוא מן השורש יצ"ר, ואין לו קשר לצר"ר.
383
גילה טרייביץ שואל/ת: מה הקשר בין שׁוִויץ ביידיש - שפירושו להזיע לֹשוִויצֶר - גאוותן - כנראה גם ביידיש?
רוביק עונה:
אכן המקור הוא ביידיש, למרות שהמילה המקורית גרמנית. 'שוויץ' היא זעה, אבל משמעותה התרחבה לפעולה נמרצת ופומבית, "הכל היה בשוויץ", ומכאן שוויצר, אדם הפועל בדרך שכולם שמים אליה לב. מכאן הדרך לתכונה שלילית האופיינית ליידיש קצרה: שוויצר הוא אדם שמזיע (מרוב פעילות), ודואג שכולם יראו את זה.
384
מאיר שחר שואל/ת: האם השורש 'פטר' הוא לשון התחלה כמו למשל 'פטר רחם' או 'פוטר מים ראשית מדון', או לשון סיום כמו למשל 'מפטירין', 'נפטר' 'התפטר'. איך יצא שמילה אחת היא בעלת שתי משמעויות הפוכות אחת מהשניה?
רוביק עונה:
המשמעות אינה הפוכה אלא ההקשרים שונים. פט"ר פירושו יצא. 'פטר רחם' הוא מי שיצא (ראשון) מן הרחם. 'הפטרה' היא מעין יציאה מפרשת השבוע, 'נפטר' יוצא מן העולם ו'מתפטר' יוצא ממקום עבודתו.
385
רזיה יפה שואל/ת: האם יש קשר שורשי / אטימולוגי בין "הגיג" ו"הגות". אני לא רואה קשר כזה, ובכ"ז מפתה לחשוב שיש בגלל הקרבה הסמנטית.
רוביק עונה:
בתנ"ך השורש הג"ה מתייחס הן לדברים הנאמרים בקול רם והן למחשבות והרהורים, וכך זה במקורות המאוחרים יותר. מכאן גם המילה 'הגות' המתייחסת למחשבה. 'הגיג' פירושה מחשבה או הרהור, וההשערה שמדובר בצורה ייחודית של הג"ה בהכפלת ג' סבירה בהחלט.
386
יהודה נויפלד שואל/ת: למדתי לא מזמן שהמספר שתיים בארמית הנו תריי. האם אתה חושב שארמית כשפה עתיקה מרוב השפות "תרמה" את המספר 3 (שלוש) לשפות אחרות? ספרתי עשר שפות שהספרה 3 שווה או דומה ביותר לתרי, כמו אנגלית three, צרפתית ועוד. האם אתה חושב שיש קשר?
רוביק עונה:
הדמיון אכן רב אבל אין קשר בין המילים. המילים בשפות אירופה התגלגלו ממילים עתיקות בשפות ההודיות שמהן נוצרו השפות ההודו-אירופיות, והגיעו ליוונית ולטינית מצד אחד, ולגרמנית – drei מצד שני, ומשם לאנגלית. המילה הארמית תרין, ובקיצור תרי, נוצרה באמצעות שינוי שחל במילה תְנֵין שמשמעותה שניים, וממנה נוצרה גם שניים בעברית. נ' הופכה לר' כדי להרחיק בינה לבין הנ' המסיימת את המילה, מטעמים של נוחות ההגייה.
387
יוסי שואל/ת: race במובן של גזע - בזמנו שמעתי שבאנגלית זה באמת מלשון "תחרות". האם כך?
רוביק עונה:
race היא מילה אנגלית הומונימית, כלומר, מילה שיש לה שני מובנים, אך הקשר ביניהן מקרי בהחלט. במשמעות תחרות היא באה מהשורש האנגלי העתיק ras, לרדוף למהר. במשמעות גזע היא התגלגלה מן המילה האיטלקית razza, מי ששייכים לאותו סוג.
388
יוש בר מאיר שואל/ת: הייתה כתבה על יועצת זוגיות, שמשתמשת הרבה במילה "פות"... ומכאן השאלה: מה קדם למה אם בכלל? יש קשר שורשי בין פיתוי, פתיינות, פתיה/פתי , פות, ואולי עוד משהו ששכחתי. האם פיתוי בעזרת הפות הוא פתיינות? האם פתיה עסוקה רק במיניותה? האם פתי הוא רק לשם האיזון המגדרי או שיש לו מקור אחר?
רוביק עונה:
אין קשר בין המילים הגזורות מהשורש פת"ה לבין 'פות'. פות היא מילה בהופעה יחידה בתנ"ך, בספר ישעיהו, ויש עליה מחלוקות רבות אך הדעה הרווחת היא שזהו איבר המין הנשי. יש קושרים את המילה ל'פה', אך בכל מקרה הת' אינה מעידה על שורש כלשהו.
389
אלכס שואל/ת: האם יש קשר בין יום כיפור, כופר (אתאיסט), כפר (סוג של יישוב), כפור (קור) וכופר שהוא תשלום?
רוביק עונה:
אין קשר בין ארבע המילים, כל אחת מייצגת הופעה אחרת במשמעות אחרת של השורש כפ"ר, והדמיון ביניהן מקרי.
390
יותם שואל/ת: מה הקשר בין אפקט שמתייחס למצב הרגשי של האדם, לבין אפקטיביות שמדבר על יעילות?
רוביק עונה:
מקור השניים משותף, בפועל הלטיני afficere, להשפיע. affection פירושו רגש, והוא מעיד על דבר מה שהשפיע עלינו. effect מייצג השפעה ניכרת על דבר מה. מילון אוקספורד מסביר שיש הבדל בין affect לבין effect למרות שיש להם מקור דומה, ומסכים שהבלבול ביניהם רב. affect הוא פועל שפירושו 'לגרום שינוי כלשהו'. effect הוא פועל ושם עצם, ופירושו 'להביא לתוצאה כלשהי'.
< הקודם ... 26 27 28 29 30  ... הבא >