שאל את רוביק

כל שאלה בכל עניין לשוני תיענה: מקורות מילים וביטויים, תקנות שפה, מילים קרובות, עברית ושפות אחרות ועוד ועוד. השאלה תיענה תוך שבוע או לכל היותר שבועיים במסגרת "שאל את רוביק: שאלות אחרונות". שאלות בדבר מקורם של שמות משפחה ייענו ברצון, אך רק אם תימצא להן תשובה מובהקת או משוערת. עקב עומס השאלות לא נוכל להשיב על יותר משאלה אחת בשבוע, נא לשלוח שאלה אחת בלבד. לקריאת התשובה לחצו על השאלה.
151
לליב שואל/ת: האם נכון להגיד צלצלתי אליו, או צריך להגיד התקשרתי אליו?
רוביק עונה:
אין כל רע ב'צלצלתי אליו'. אמנם מי שמצלצל הוא הטלפון ולא האדם המתקשר, אך כאן חל מהלך סמנטי הקרוי מטונימיה. מאחר שהמתקשר מפעיל את פעולת הצלצול אצל הנמען, דבק הצלצול בפעולה עצמה.
152
רונית שואל/ת: האם המילה "לסגף" תקנית וניתן להשתמש בה?
רוביק עונה:
תקנית בהחלט, ומקורה בתלמוד. מכאן גם 'סיגוף' כשם הפעולה.
153
שדמה שואל/ת: כיצד קרה שהמילה "בעוד" שהוראתה זמן תפסה את מקומן של "ואילו" ו"אך" במשלב הגבוה של השפה, והאם השימוש הזה רצוי בעיניך?
רוביק עונה:
'בעוד ש' פירושו בלשון חכמים 'בשעה ש..', בזמן ש... היא התרחבה למשמעות 'ואילו': "אני עסקתי בהכנת הארוחה, בעוד (בזמן) שאתה הסתכלת בטלוויזיה", שפירושו "אני עסקתי בהכנת הארוחה, ואילו אתה הסתכלת בטלוויזיה". זהו תהליך סביר ואפילו טבעי של הרחבת השימוש במילים ובביטויים. כללית, ביטויי זמן נוטים להתרחב לתחומים רבים, כמו למשל במשפט הנדון: "אני עסקתי בהכנת הארוחה, בשעה שאתה הסתכלת בטלוויזיה".
154
זיר שואל/ת: האם הפועל חפש (מלשון חופש) הוא תיקני?
רוביק עונה:
השורש חפ"שׁ מופיע בכמה בניינים. בפועל, חוּפַּשׁ במקרא במשמעות שוחרר, ובלשון ימי הביניים: חיפש במשמעות שחרר, החפיש והוחפש. השימוש בו בעברית החדשה נדיר.
155
יודוביץ שואל/ת: כשמדובר בכותרות של ספרים, חוברות, מדריכים, האם זה לא יותר מקובל ומכובד להשתמש במילה 'כיצד' במקום במילה 'איך'? מילת השאלה 'איך' לדעתי היא פשטנית יותר ומקובלת בשפה היום יומית. למשל: כיצד להפעיל מכשיר הקלטה? לעומת: איך להפעיל מכשיר הקלטה.
רוביק עונה:
'איך' מופיעה בתנ"ך 61 פעמים, ועוד 17 פעמים 'איכה'. מילה מכובדת בהחלט. 'כיצד' היא מילה תלמודית. יש אכן נטייה היום להשתמש ב'כיצד' במשלב גבוה יותר, תופעה נפוצה בבחירה בין לשון המקרא ולשון חכמים.
156
אודי שואל/ת: לאחרונה סיפרתי בשיחה משפחתית על שיר אינסטרומנטלי, ובני משפחתי אמרו לי שהמושג "שיר" מחייב שיהיו לו מילים, וכי יש להגיד "יצירה אינסטרומנטלית" או "קטע אינסטרומנטלי". מניסיוני אני יודע שגם רצועה אינסטרומנטלית באלבום זכאית לשם "שיר", ומבדיקה ברשת ובמילונים לא הצלחתי לקבל תשובה חד-משמעית לעניין. אודה להתייחסותך לסוגיה.
רוביק עונה:
במשמעות 'שיר' מקופל רכיב סמנטי של מלל, שאליו ניתן להוסיף לחן. יצירה אינסטרומנטלית במוזיקה מהסוג שבשאלה היא 'נעימה'. להקת הצלליות שילבה נעימות לצד שירים של קליף ריצ'רד. באנגלית ההבחנה היא בין song לבין tune.
157
אברהם שואל/ת: האם יש הבדל אם אני אומרת 'בחוץ חשוך' עם שורוק, לבין 'עכשיו חושך' עם חולם. מתי משתמשים במילה חשוך עם שורוק, ומתי עם חולם?
רוביק עונה:
'חוֹשך' הוא שם עצם. 'חשוּך' הוא שם תואר. שני המשפטים תקינים ומעבירים מסר דומה.
158
ג'וש שואל/ת: ממתי משתמשים בפועל 'לכוון', במובן מוזיקלי של צליל או כלי נגינה מכוון?
רוביק עונה:
ב-1928 החליט ועד הלשון שהפועל המוזיקלי באנגלית to tune וכן tuning יהיו בעברית לכוֵון וכן כיווּן. במילון המוזיקה משת 1946 הוחלט כי הפועל יהיה דווקא להכווין, וכן הַכְוָונה. במילון המורחב והמעודכן למוזיקה של האקדמיה משנת 1956 נקבע שהפועל יהיה כִוונֵן, ושם הפעולה כִוונוּן. tuner הוא במילון זה כוונֶנֶת. כִוונן הוא אם כן הפועל הרשמי, אך דווקא הפועל הוותיק יותר, כיוֵון, התבסס ונוהגים להשתמש בו.
159
טל לנצנר שואל/ת: כבר תקופה מודיעים בעיתונות על לידה במונח 'הפכו להורים' או 'הפכה לאמא'. חברה הסבה את תשומת לבי שהדבר נובע מכך שלא כל הזוגות יולדים (פונדקאות,להט"ב). עדיין נראה לי ביטוי שמצלצל רע באוזן והוא כנראה. תרגום של become a mom. גם השורש 'הפך' נראה לי עם קונוטציה שלילית. האם יש מינוח יותר יפה?
רוביק עונה:
אין קשר בין 'הפכה לאמא' או 'הפכו להורים' לבין מין ההורים או מבנה המשפחה. 'הפך ל...' פירושו בעברית של היום 'מצבו השתנה (כלומר, התהפך) ממצב א' למצב ב''. במקור הפועל המתאים יותר הוא 'נהפך', ויש רואים ב'הפך ל...' שימוש לא ראוי בפועל, אבל השימוש השתרש.
160
עדי פוזנר שואל/ת: שאלתי לגבי השימוש במילה ברירה או במילה אפשרות. האם נכון לומר שתי ברירות או שתי אפשרויות?
רוביק עונה:
ברירה היא מצב שבו יש לבחור בין כמה אפשרויות, שתים או יותר. שתי ברירות – שני מצבים שבהם יש לבחור. יש נטייה לדבר על ברירות במשמעות אפשרויות, אך זו טעות נפוצה וגם מטעה.
161
שרית שואל/ת: אני מעוניינת לכתוב מכתב לשכנים בנושא ניקיון הבניין. האם הנוסח הזה תקין: השכנים מתבקשים ליזום באופן עצמאי את ניקיון הבניין. הפועל ליזום, האם הוא דווקא לאחרים או גם פעולה שחוזרת על האדם?
רוביק עונה:
ליזום הוא שם הפועל של יזם. כוונתך היא שכל שכן יתפוס יוזמה עצמאית בניקיון הבניין, והכוונה הזו ברורה מאוד מהניסוח שבחרת.
162
אלכס פז גולדמן שואל/ת: בספרו "שירה" מתייחס עגנון לאישה היולדת ילד במילה "המליטה". מילה זו משמשת בימינו לציון הולדה של בעל חי. בדקתי וגיליתי שגם בספר ישעיהו יש שימוש במילה המליטה בהקשר של בני אדם. שאלתי הפשוטה: מתי היה השינוי שבו "המלטה" הפכה להיות בלעדית לבעלי חיים, והאם יש סימוכין נוספים בספרות העברית לשימוש במילה זו בהתייחס לבני אנוש?
רוביק עונה:
השימוש המקראי היה נהוג בספרות התחייה, כמו בסיפור של מרדכי דוד ברנדשטטר "כאשר פצה אבי את פיו כן היה, אמי המליטה בת". השימוש בפועל להולדת בעל חיים אופייני ללשון ימי הביניים. השימוש הזה יצר הסתייגות מהשימוש בו ביחס לבני אדם, ורק סופרים מעטים חברו ללשון המקרא במשמעות לידת אדם.
163
אבישי לבנה שואל/ת: רופאים רבים אומרים כי קיימת תופעת גרד (בשני סגולים) כגירוי בעור. האם לא נכון יותר לומר גרד (בשני קמצים) על משקל גרב התנכי (שאולי הוראתו דומה או זהה)?
רוביק עונה:
יתכן שיש בכך היגיון מבחינת היחס למקורות, אך המילה שנקבעה ברפואה המודרנית היא גֶרֶד, במלעיל, ולא גָרָד, במלרע.
164
יעוד גונן שואל/ת: באשר למילה עברית ל-magazine כסוג של עיתון - האם ניתן להשתמש במונח 'בטאון'?
רוביק עונה:
ביטאון הוא מוצר תקשורתי שתפקידו לייצג מוסד כלשהו, את פעולותיו ואת האנשים המנהלים אותו. יש ביטאונים בפורמט מגזיני, אך ביטאון אינו עיתון ואינו כתב עת.
165
נעם שואל/ת: לאחרונה החל יישומו של חוק (מבורך לטעמי) המחייב סימון מוצרי מזון עתירי סוכר, שומן או נתרן. הסימון על המוצרים מופיע בניסוח "סוכר בכמות גבוהה". האם זהו ניסוח תקני? האם כמות יכולה להיות "גבוהה" ולא רק "גדולה" או "קטנה"?
רוביק עונה:
'כמות גבוהה' בהקשר זה הוא תרגום של high quantity. במוצרים תעשייתים מדובר על 'כמות גבוהה ואיכות גבוהה'. הצירוף 'כמות גבוהה' אכן נשמע בעייתי אך מייצג את היחסיות לעומת 'נמוכה', ומתאים יותר מהצמד גדול-קטן. אפשר לומר גם 'סוכר במינון גבוה'.
< הקודם ... 11 12 13 14 15  ... הבא >